Judges 1

Study

           

1 καί-C γίγνομαι-VBI-AMI3S μετά-P ὁ- A--ASF τελευτή-N1--ASF *ἰησοῦς-N---GSM καί-C ἐπιἐρωτάω-V3I-IAI3P ὁ- A--NPM υἱός-N2--NPM *ἰσραήλ-N---GSM διά-P ὁ- A--GSM κύριος-N2--GSM λέγω-V1--PAPNPM τίς- I--NSM ἀναβαίνω-VF--FMI3S ἐγώ- P--DP πρός-P ὁ- A--APM *χαναναῖος-N2--APM ἀποἡγέομαι-V2--PMPNSM ὁ- A--GSN πολεμέω-VA--AAN πρός-P αὐτός- D--APM

2 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S κύριος-N2--NSM *ἰούδας-N1T-NSM ἀναβαίνω-VF--FMI3S ἰδού-I δίδωμι-VX--XAI1S ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF ἐν-P ὁ- A--DSF χείρ-N3--DSF αὐτός- D--GSM

3 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S *ἰούδας-N1T-NSM ὁ- A--DSM *συμεων-N---DSM ἀδελφός-N2--DSM αὐτός- D--GSM ἀναβαίνω-VZ--AAD2S μετά-P ἐγώ- P--GS ἐν-P ὁ- A--DSM κλῆρος-N2--DSM ἐγώ- P--GS καί-C παρατάσσω-VA--AMS1P πρός-P ὁ- A--APM *χαναναῖος-N2--APM καί-C πορεύομαι-VF--FMI1S καΐἐγώ-C+ PNS μετά-P σύ- P--GS ἐν-P ὁ- A--DSM κλῆρος-N2--DSM σύ- P--GS καί-C πορεύομαι-VCI-API3S μετά-P αὐτός- D--GSM *συμεων-N---NSM

4 καί-C ἀναβαίνω-VZI-AAI3S *ἰούδας-N1T-NSM καί-C παραδίδωμι-VAI-AAI3S κύριος-N2--NSM ὁ- A--ASM *χαναναῖος-N2--ASM καί-C ὁ- A--ASM *φερεζαῖος-N2--ASM εἰς-P ὁ- A--APF χείρ-N3--APF αὐτός- D--GPM καί-C κόπτω-VAI-AAI3P αὐτός- D--APM ἐν-P *βεζεκ-N---DS εἰς-P δέκα-M χιλιάς-N3D-APF ἀνήρ-N3--GPM

5 καί-C καταλαμβάνω-VBI-AAI3P ὁ- A--ASM *αδωνιβεζεκ-N---ASM ἐν-P ὁ- A--DSF *βεζεκ-N---DSF καί-C παρατάσσω-VAI-AMI3P πρός-P αὐτός- D--ASM καί-C κόπτω-VAI-AAI3P ὁ- A--ASM *χαναναῖος-N2--ASM καί-C ὁ- A--ASM *φερεζαῖος-N---ASM

6 καί-C φεύγω-VBI-AAI3S *αδωνιβεζεκ-N---NSM καί-C κατατρέχω-VBI-AAI3P ὀπίσω-P αὐτός- D--GSM καί-C καταλαμβάνω-VBI-AAI3P αὐτός- D--ASM καί-C ἀποκόπτω-VAI-AAI3P ὁ- A--APN ἄκρος-A1A-APN ὁ- A--GPF χείρ-N3--GPF αὐτός- D--GSM καί-C ὁ- A--APN ἄκρος-A1A-APN ὁ- A--GPM πούς-N3D-GPM αὐτός- D--GSM

7 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S *αδωνιβεζεκ-N---NSM ἑβδομήκοντα-M βασιλεύς-N3V-NPM ὁ- A--APN ἄκρος-A1A-APN ὁ- A--GPF χείρ-N3--GPF αὐτός- D--GPM καί-C ὁ- A--APN ἄκρος-A1A-APN ὁ- A--GPM πούς-N3D-GPM αὐτός- D--GPM ἀποκόπτω-VP--XPPNPM εἰμί-V9--IAI3P συνλέγω-V1--PAPNPM ὁ- A--APN ὑποκάτω-P ὁ- A--GSF τράπεζα-N1S-GSF ἐγώ- P--GS καθώς-D οὖν-X ποιέω-VAI-AAI1S οὕτως-D ἀντι ἀποδίδωμι-VAI-AAI3S ἐγώ- P--DS ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM καί-C ἄγω-V1--PAI3P αὐτός- D--ASM εἰς-P *ἰερουσαλήμ-N---ASF καί-C ἀποθνήσκω-VBI-AAI3S ἐκεῖ-D

8 καί-C πολεμέω-V2I-IAI3P ὁ- A--NPM υἱός-N2--NPM *ιουδα-N---GSM ὁ- A--ASF *ἰερουσαλήμ-N---ASF καί-C καταλαμβάνω-VBI-AMI3P αὐτός- D--ASF καί-C πατάσσω-VAI-AAI3P αὐτός- D--ASF ἐν-P στόμα-N3M-DSN ῥομφαία-N1A-GSF καί-C ὁ- A--ASF πόλις-N3I-ASF ἐνπίμπρημι-VAI-AAI3P ἐν-P πῦρ-N3--DSN

9 καί-C μετά-P οὗτος- D--APN καταβαίνω-VZI-AAI3P ὁ- A--NPM υἱός-N2--NPM *ιουδα-N---GSM ὁ- A--GSN πολεμέω-VA--AAN πρός-P ὁ- A--ASM *χαναναῖος-N2--ASM ὁ- A--ASM καταοἰκέω-V2--PAPASM ὁ- A--ASF ὀρεινή-N1--ASF καί-C ὁ- A--ASM νότος-N2--ASM καί-C ὁ- A--ASF πεδεινός-A1--ASF

10 καί-C πορεύομαι-VCI-API3S *ἰούδας-N1T-NSM πρός-P ὁ- A--ASM *χαναναῖος-N2--ASM ὁ- A--ASM καταοἰκέω-V2--PAPASM ἐν-P *χεβρων-N---DSF καί-C ἐκἔρχομαι-VBI-AAI3S *χεβρων-N---GSF ἐκ-P ἐναντίος-A1A-GSF καί-C ὁ- A--NSN ὄνομα-N3M-NSN εἰμί-V9--IAI3S *χεβρων-N---GSF ὁ- A--ASN πρότερος-A1A-NSNC *καριαθαρβοξεφερ-N---NS καί-C πατάσσω-VAI-AAI3P ὁ- A--ASM *σεσσι-N---ASM καί-C *αχινααν-N---ASM καί-C *θολμι-N---ASM γέννημα-N3M-APN ὁ- A--GSM *ενακ-N---GSM

11 καί-C ἀναβαίνω-VZI-AAI3P ἐκεῖθεν-D πρός-P ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *δαβιρ-N---ASF ὁ- A--ASN δέ-X ὄνομα-N3M-ASN ὁ- A--GSF *δαβιρ-N---GSF εἰμί-V9--IAI3S ἔμπροσθεν-D *καριαθσωφαρ-N---NS πόλις-N3I-NSF γράμμα-N3M-GPN

12 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S *χαλεβ-N---NSM ὅς- --NSM ἐάν-C πατάσσω-VA--AAS3S ὁ- A--ASF πόλις-N3I-ASF ὁ- A--GPN γράμμα-N3M-GPN καί-C προ καταλαμβάνω-VB--AMS3S αὐτός- D--ASF δίδωμι-VF--FAI1S αὐτός- D--DSM ὁ- A--ASF *ασχα-N1A-ASF θυγάτηρ-N3--ASF ἐγώ- P--GS εἰς-P γυνή-N3K-ASF

13 καί-C προ καταλαμβάνω-VBI-AMI3S αὐτός- D--ASF *γοθονιηλ-N---NSM υἱός-N2--NSM *κενεζ-N---GSM ἀδελφός-N2--GSM *χαλεβ-N---GSM ὁ- A--NSM νέος-A1A-NSMC καί-C δίδωμι-VAI-AAI3S αὐτός- D--DSM *χαλεβ-N---NSM ὁ- A--ASF *ασχα-N1A-ASF θυγάτηρ-N3--ASF αὐτός- D--GSM εἰς-P γυνή-N3K-ASF

14 καί-C γίγνομαι-VBI-AMI3S ἐν-P ὁ- A--DSF εἴσοδος-N2--DSF αὐτός- D--GSF καί-C ἐπισείω-VAI-AAI3S αὐτός- D--ASF *γοθονιηλ-N---NSM ὁ- A--GSN αἰτέω-VA--AAN παρά-P ὁ- A--GSM πατήρ-N3--GSM αὐτός- D--GSF ἀγρός-N2--ASM καί-C γογγύζω-V1I-IAI3S καί-C κράζω-VAI-AAI3S ἀπό-P ὁ- A--GSN ὑποζύγιον-N2N-GSN εἰς-P γῆ-N1--ASF νότος-N2--GSM ἐκδίδωμι-VM--XMI2S ἐγώ- P--AS καί-C εἶπον-VBI-AAI3S αὐτός- D--DSF *χαλεβ-N---NSM τίς- I--NSN εἰμί-V9--PAI3S σύ- P--DS

15 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S αὐτός- D--DSM *ασχα-N---NSF δίδωμι-VO--AAD2S δή-X ἐγώ- P--DS εὐλογία-N1A-ASF ὅτι-C εἰς-P γῆ-N1--ASF νότος-N2--GSM ἐκδίδωμι-VM--XMI2S ἐγώ- P--AS καί-C δίδωμι-VF--FAI2S ἐγώ- P--DS λύτρωσις-N3I-ASF ὕδωρ-N3T-GSN καί-C δίδωμι-VAI-AAI3S αὐτός- D--DSF *χαλεβ-N---NSM κατά-P ὁ- A--ASF καρδία-N1A-ASF αὐτός- D--GSF λύτρωσις-N3I-ASF μετέωρος-A1B-GPM καί-C λύτρωσις-N3I-ASF ταπεινός-A1--GPM

16 καί-C ὁ- A--NPM υἱός-N2--NPM *ιοθορ-N---GSM ὁ- A--GSM *κιναῖος-N2--GSM ὁ- A--GSM γαμβρός-N2--GSM *μωυσῆς-N1M-GSM ἀναβαίνω-VZI-AAI3P ἐκ-P πόλις-N3I-GSF ὁ- A--GPM φοῖνιξ-N3K-GPM μετά-P ὁ- A--GPM υἱός-N2--GPM *ιουδα-N---GSM εἰς-P ὁ- A--ASF ἔρημος-N2--ASF ὁ- A--ASF εἰμί-V9--PAPASF ἐν-P ὁ- A--DSM νότος-N2--DSM *ιουδα-N---GSM ὅς- --NSF εἰμί-V9--PAI3S ἐπί-P κατάβασις-N3I-GSF *αραδ-N---GS καί-C καταοἰκέω-VAI-AAI3P μετά-P ὁ- A--GSM λαός-N2--GSM

17 καί-C πορεύομαι-VCI-API3S *ἰούδας-N1T-NSM μετά-P *συμεων-N---GSM ὁ- A--GSM ἀδελφός-N2--GSM αὐτός- D--GSM καί-C κόπτω-VAI-AAI3S ὁ- A--ASM *χαναναῖος-N2--ASM ὁ- A--ASM καταοἰκέω-V2--PAPASM *σεφεκ-N---ASF καί-C ἐκὀλεθρεύω-VAI-AAI3P αὐτός- D--APM καί-C καλέω-VAI-AAI3S ὁ- A--ASN ὄνομα-N3M-ASN ὁ- A--GSF πόλις-N3I-GSF *ἀνάθεμα-N3M-NSN

18 καί-C οὐ-D κληρονομέω-VAI-AAI3S *ἰούδας-N1T-NSM ὁ- A--ASF *γάζα-N1A-ASF οὐδέ-C ὁ- A--APN ὅριον-N2N-APN αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--ASF *ἀσκαλών-N3W-ASF οὐδέ-C ὁ- A--APN ὅριον-N2N-APN αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--ASF *ακκαρων-N---ASF οὐδέ-C ὁ- A--APN ὅριον-N2N-APN αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--ASF *ἄζωτος-N2--ASF οὐδέ-C ὁ- A--APN περισπόριον-N2N-APN αὐτός- D--GSF

19 καί-C εἰμί-V9--IAI3S κύριος-N2--NSM μετά-P *ιουδα-N---GSM καί-C κληρονομέω-VAI-AAI3S ὁ- A--ASN ὄρος-N3E-ASN ὅτι-C οὐ-D δύναμαι-VSI-API3P ἐκὀλεθρεύω-VA--AAN ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM ὁ- A--ASF κοιλάς-N3D-ASF ὅτι-C *ρηχαβ-N---NS διαστέλλω-VAI-AMI3S αὐτός- D--DPM

20 καί-C δίδωμι-VAI-AAI3P ὁ- A--DSM *χαλεβ-N---DSM ὁ- A--ASF *χεβρων-N---ASF καθώς-D λαλέω-VAI-AAI3S *μωυσῆς-N1M-NSM καί-C κληρονομέω-VAI-AAI3S ἐκεῖθεν-D ὁ- A--APF τρεῖς-A3--APF πόλις-N3I-APF ὁ- A--GPM υἱός-N2--GPM *ενακ-N---GSM

21 καί-C ὁ- A--ASM *ιεβουσαῖος-N2--ASM ὁ- A--ASM καταοἰκέω-V2--PAPASM ἐν-P *ἰερουσαλήμ-N---DSF οὐ-D κληρονομέω-VAI-AAI3P ὁ- A--NPM υἱός-N2--NPM *βενιαμίν-N---GSM καί-C καταοἰκέω-VAI-AAI3S ὁ- A--NSM *ιεβουσαῖος-N2--NSM μετά-P ὁ- A--GPM υἱός-N2--GPM *βενιαμίν-N---GSM ἐν-P *ἰερουσαλήμ-N---DSF ἕως-P ὁ- A--GSF ἡμέρα-N1A-GSF οὗτος- D--GSF

22 καί-C ἀναβαίνω-VZI-AAI3P ὁ- A--NPM υἱός-N2--NPM *ιωσηφ-N---GSM καί-C γέ-X αὐτός- D--NPM εἰς-P *βαιθηλ-N---AS καί-C κύριος-N2--NSM εἰμί-V9--IAI3S μετά-P αὐτός- D--GPM

23 καί-C παρα ἐνβάλλω-VBI-AAI3P καί-C κατασκέπτομαι-VAI-AMI3P *βαιθηλ-N---AS ὁ- A--NSN δέ-X ὄνομα-N3M-NSN ὁ- A--GSF πόλις-N3I-GSF αὐτός- D--GPM εἰμί-V9--IAI3S ἔμπροσθεν-D *λουζα-N---NS

24 καί-C ὁράω-VBI-AAI3P ὁ- A--NPM φυλάσσω-V1--PAPNPM καί-C ἰδού-I ἀνήρ-N3--NSM ἐκπορεύομαι-V1I-IMI3S ἐκ-P ὁ- A--GSF πόλις-N3I-GSF καί-C λαμβάνω-VBI-AAI3P αὐτός- D--ASM καί-C εἶπον-VBI-AAI3P αὐτός- D--DSM δεικνύω-VA--AAD2S ἐγώ- P--DP ὁ- A--GSF πόλις-N3I-GSF ὁ- A--ASF εἴσοδος-N2--ASF καί-C ποιέω-VF--FAI1P μετά-P σύ- P--GS ἔλεος-N3E-ASN

25 καί-C δεικνύω-VAI-AAI3S αὐτός- D--DPM ὁ- A--ASF εἴσοδος-N2--ASF ὁ- A--GSF πόλις-N3I-GSF καί-C πατάσσω-VAI-AAI3P ὁ- A--ASF πόλις-N3I-ASF ἐν-P στόμα-N3M-DSN ῥομφαία-N1A-GSF ὁ- A--ASM δέ-X ἀνήρ-N3--ASM καί-C ὁ- A--ASF συγγένεια-N1A-ASF αὐτός- D--GSM ἐκ ἀποστέλλω-VAI-AAI3P

26 καί-C πορεύομαι-VCI-API3S ὁ- A--NSM ἀνήρ-N3--NSM εἰς-P γῆ-N1--ASF *χεττιιν-N---GPM καί-C οἰκοδομέω-VAI-AAI3S ἐκεῖ-D πόλις-N3I-ASF καί-C καλέω-VAI-AAI3S ὁ- A--ASN ὄνομα-N3M-ASN αὐτός- D--GSF *λουζα-N---NS οὗτος- D--NSN ὁ- A--NSN ὄνομα-N3M-NSN αὐτός- D--GSF ἕως-P ὁ- A--GSF ἡμέρα-N1A-GSF οὗτος- D--GSF

27 καί-C οὐ-D ἐκαἴρω-VAI-AAI3S *μανασσή-N---NSM ὁ- A--ASF *βαιθσαν-N---ASF ὅς- --NSF εἰμί-V9--PAI3S *σκύθαι-N---GP πόλις-N3I-NSF οὐδέ-C ὁ- A--APF θυγάτηρ-N3--APF αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--APN περίοικος-A1B-APN αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--ASF *θανακ-N---ASF οὐδέ-C ὁ- A--APF θυγάτηρ-N3--APF αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *δωρ-N---ASF οὐδέ-C ὁ- A--APF θυγάτηρ-N3--APF αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--ASM καταοἰκέω-V2--PAPASM *βαλακ-N---ASF οὐδέ-C ὁ- A--APN περίοικος-A1B-APN αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--APF θυγάτηρ-N3--APF αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *μαγεδω-N---ASF οὐδέ-C ὁ- A--APN περίοικος-A1B-APN αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--APF θυγάτηρ-N3--APF αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *ιεβλααμ-N---ASF οὐδέ-C ὁ- A--APN περίοικος-A1B-APN αὐτός- D--GSF οὐδέ-C ὁ- A--APF θυγάτηρ-N3--APF αὐτός- D--GSF καί-C ἄρχω-VAI-AMI3S ὁ- A--NSM *χαναναῖος-N2--NSM καταοἰκέω-V2--PAN ἐν-P ὁ- A--DSF γῆ-N1--DSF οὗτος- D--DSF

28 καί-C γίγνομαι-VBI-AMI3S ὅτε-D ἐνἰσχύω-VAI-AAI3S *ἰσραήλ-N---NSM καί-C ποιέω-VAI-AAI3S ὁ- A--ASM *χαναναῖος-N2--ASM εἰς-P φόρος-N2--ASM καί-C ἐκαἴρω-V1--PAPNSM οὐ-D ἐκαἴρω-VAI-AAI3S αὐτός- D--ASM

29 καί-C *ἐφράιμ-N---NSM οὐ-D ἐκαἴρω-VAI-AAI3S ὁ- A--ASM *χαναναῖος-N2--ASM ὁ- A--ASM καταοἰκέω-V2--PAPASM ἐν-P *γαζερ-N---DS καί-C καταοἰκέω-VAI-AAI3S ὁ- A--NSM *χαναναῖος-N2--NSM ἐν-P μέσος-A1--DSM αὐτός- D--GSM ἐν-P *γαζερ-N---DS καί-C γίγνομαι-VBI-AMI3S εἰς-P φόρος-N2--ASM

30 καί-C *ζαβουλων-N---NSM οὐ-D ἐκαἴρω-VAI-AAI3S ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *κεδρων-N---AS οὐδέ-C ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *δωμανα-N---AS καί-C καταοἰκέω-VAI-AAI3S ὁ- A--NSM *χαναναῖος-N2--NSM ἐν-P μέσος-A1--DSM αὐτός- D--GPM καί-C γίγνομαι-VBI-AMI3S αὐτός- D--DSM εἰς-P φόρος-N2--ASM

31 καί-C *ασηρ-N---NSM οὐ-D ἐκαἴρω-VAI-AAI3S ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *ακχω-N---AS καί-C γίγνομαι-VBI-AMI3S αὐτός- D--DSM εἰς-P φόρος-N2--ASM καί-C ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *δωρ-N---ASF καί-C ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *σιδών-N3W-ASM καί-C ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *ααλαφ-N---AS καί-C ὁ- A--ASM *ασχαζι-N---ASM καί-C ὁ- A--ASM *χελβα-N---ASM καί-C ὁ- A--ASM *ναϊ-N---ASM καί-C ὁ- A--ASM *ερεω-N---ASM

32 καί-C καταοἰκέω-VAI-AAI3S ὁ- A--NSM *ασηρ-N---NSM ἐν-P μέσος-A1--DSM ὁ- A--GSM *χαναναῖος-N2--GSM ὁ- A--GSM καταοἰκέω-V2--PAPGSM ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF ὅτι-C οὐ-D δύναμαι-VCI-API3S ἐκαἴρω-VA--AAN αὐτός- D--ASM

33 καί-C *νεφθαλι-N---NSM οὐ-D ἐκαἴρω-VAI-AAI3S ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *βαιθσαμυς-N---AS καί-C ὁ- A--APM καταοἰκέω-V2--PAPAPM *βαιθαναθ-N---ASF καί-C καταοἰκέω-VAI-AAI3S *νεφθαλι-N---NSM ἐν-P μέσος-A1--DSN ὁ- A--GSM *χαναναῖος-N2--GSM ὁ- A--GSM καταοἰκέω-V2--PAPGSM ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF ὁ- A--NPM δέ-X καταοἰκέω-V2--PAPNPM *βαιθσαμυς-N---AS καί-C ὁ- A--ASF *βαιθενεθ-N---ASF γίγνομαι-VBI-AMI3P αὐτός- D--DPM εἰς-P φόρος-N2--ASM

34 καί-C ἐκθλίβω-VAI-AAI3S ὁ- A--NSM *ἀμορραῖος-N2--NSM ὁ- A--APM υἱός-N2--APM *δαν-N---GSM εἰς-P ὁ- A--ASN ὄρος-N3E-ASN ὅτι-C οὐ-D ἀποἵημι-VAI-AAI3P αὐτός- D--ASM καταβαίνω-VZ--AAN εἰς-P ὁ- A--ASF κοιλάς-N3D-ASF

35 καί-C ἄρχω-VAI-AMI3S ὁ- A--NSM *ἀμορραῖος-N2--NSM καταοἰκέω-V2--PAN ἐν-P ὁ- A--DSN ὄρος-N3E-DSN ὁ- A--DSN ὀστρακώδης-A3H-DSN ἐν-P ὅς- --DSN ὁ- A--NPF ἄρκος-N2--NPF καί-C ἐν-P ὅς- --DSM ὁ- A--NPF ἀλώπηξ-N3K-NPF ἐν-P ὁ- A--DSM *μυρσινών-N3W-DSM καί-C ἐν-P *θαλαβιν-N---DSF καί-C βαρύνω-VCI-API3S χείρ-N3--NSF οἶκος-N2--GSM *ιωσηφ-N---GSM ἐπί-P ὁ- A--ASM *ἀμορραῖος-N2--ASM καί-C γίγνομαι-VCI-API3S αὐτός- D--DPM εἰς-P φόρος-N2--ASM

36 καί-C ὁ- A--NSN ὅριον-N2N-NSN ὁ- A--GSM *ἀμορραῖος-N2--GSM ἀπό-P ὁ- A--GSF ἀνάβασις-N3I-GSF *ακραβιν-N---GSF ἀπό-P ὁ- A--GSF *πέτρα-N1A-GSF καί-C ἐπάνω-D

  

Exploring the Meaning of Judges 1      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 1: The continuing conquest of Canaan.

The book of Judges follows on almost seamlessly from Joshua. It is called ‘Judges’ because a number of regional leaders arose and made judgments for the people, often actively defending Israel from outside oppression. A pattern emerges in Judges: Israel disobeys the Lord – an enemy oppresses Israel – the Lord raises a leader – the leader is victorious against the enemy – there is peace for a time – Israel disobeys the Lord again.

There were twelve judges in all, about whom we either hear very much or next to nothing. The number twelve (as with the twelve tribes of Israel, the twelve disciples, and other examples in the Word), stands for all the various aspects of spirituality that we need to understand, develop, and put to use. A clue is often found in the meaning of their names, because biblical names are nearly always linked to spiritual qualities, such as ‘courage’, or ‘one who walks with God’ (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 10216).

The theme of this first chapter is the further conquest of the land. The Israelites asked the Lord, “Who shall go up and fight for us?” And the Lord said that the tribe of Judah would go, because the Lord had delivered the land into their hand. Judah then called on the tribe of Simeon to join them, and they won many battles against the Canaanites still in the land.

One Canaanite king, Adoni-bezek, fled and was captured by the Israelites, who then cut off his thumbs and big toes. Adoni-bezek said that God had dealt justice by punishing him, as he had previously cut off seventy kings’ thumbs and big toes, and they had to gather scraps of food under his table.

Then Caleb, a leader of Israel during the journey through the wilderness, said that the man who took Kirjath-sepher (Caleb’s inheritance city) from the Canaanites would marry his daughter, Achsah. Caleb’s nephew, Othniel, took the city and Achsah was given to him. Achsah asked her father for the blessing of springs of water, and Caleb gave her the upper and lower springs.

Next, spies were sent to Bethel. They met a man there, and said that if he directed them the entrance to the city, they would show him mercy. He helped them, and they took the city but showed mercy on the man and all his family. After all of this, the man built a new city called Luz in the land of the Hittites.

The chapter ends by listing the twelve tribes, as well as the Canaanite peoples who remained unsubdued in each of their territories.

*****

The overarching spiritual theme of Judges is the process of our regeneration. As the opening of Judges reminds us, there were still parts of the land and various tribes that Israel needed to conquer. In fact, the Israelites never finished driving enemies out of their land. In the same way, we need to control our inherited human nature, but it is never completely wiped out (see Swedenborg’s work, Divine Love and Wisdom 238).

During regeneration, we will discover deeper and subtler self-centered states in ourselves, which need to be mitigated. Each judge raised by the Lord stands for our determination to deal with these states, using the Word as a guide. This brings us a period of peace, followed by the start of another personal discovery.

When the Israelites chose which tribes would fight for them, it was no coincidence that they selected Judah and Simeon. Judah (who was a prominent tribe of Israel) and Simeon (who usually acts with another tribe) stand for the highest things in our spiritual life: our love for the Lord, and our obedience to the Lord’s Word. Choosing Judah and Simeon as our strength will always bring victory in our regeneration (see Arcana Caelestia 3654 and Apocalypse Explained 443).

The spiritual meaning in the story of Adoni-bezek is about taking away the power of our self-love, as cutting off thumbs and big toes makes hands and feet virtually useless. When we work on our lower nature, we are to minimize its control over us. It is the same with any influences from hell; their power must end. Adoni-bezek’s comment about doing the same to seventy kings vividly describes how self-love can only lead to our downfall (Arcana Caelestia 10062[4]).

The delightful story of Caleb, Achsah and Othniel illustrates that after battle, there is rest and reward. In the same way, we strengthen the ‘marriage’ of good and truth in us after overcoming spiritual struggles (see Swedenborg’s work, Divine Love and Wisdom 409). The springs of water given to Achsah stand for the truths which flow into our mind, both about the ‘upper’ things of the Lord and heaven, and those ‘lower’ ones about spiritual life and responsibility.

The episode about the man from Bethel means that when we open up our life to the Lord to allow Him to guide us, we become blessed (Arcana Caelestia 3928). Then our life can be re-built in very practical and good ways, represented by the Hittites.

The final mention of the Canaanites still in the land points to the continuing presence of our unregenerate qualities. Although we may progress through the work of regeneration, we are still human, and we will always have flaws left to improve on.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: