Joshua 3

Study

           

1 καί-C ὀρθρίζω-VAI-AAI3S *ἰησοῦς-N---NSM ὁ- A--ASN πρωΐ-D καί-C ἀποαἴρω-VAI-AAI3P ἐκ-P *σαττιν-N---G καί-C ἔρχομαι-VBI-AAI3P ἕως-P ὁ- A--GSM *ἰορδάνης-N1M-GSM καί-C καταλύω-VAI-AAI3P ἐκεῖ-D πρό-P ὁ- A--GSN διαβαίνω-VZ--AAN

2 καί-C γίγνομαι-VBI-AMI3S μετά-P τρεῖς-A3--APF ἡμέρα-N1A-APF διαἔρχομαι-VBI-AAI3P ὁ- A--NPM γραμματεύς-N3V-NPM διά-P ὁ- A--GSF παρεμβολή-N1--GSF

3 καί-C ἐντέλλομαι-VAI-AMI3P ὁ- A--DSM λαός-N2--DSM λέγω-V1--PAPNPM ὅταν-D ὁράω-VB--AAS2P ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ὁ- A--GSF διαθήκη-N1--GSF κύριος-N2--GSM ὁ- A--GSM θεός-N2--GSM ἐγώ- P--GP καί-C ὁ- A--APM ἱερεύς-N3V-APM ἐγώ- P--GP καί-C ὁ- A--APM *λευίτης-N1M-APM αἴρω-V1--PAPAPM αὐτός- D--ASF ἀποαἴρω-VF2-FAI2P ἀπό-P ὁ- A--GPM τόπος-N2--GPM σύ- P--GP καί-C πορεύομαι-V1--PMD2P ὀπίσω-P αὐτός- D--GSF

4 ἀλλά-C μακράν-D εἰμί-V9--PAD3S ἀνά-P μέσος-A1--ASN σύ- P--GP καί-C ἐκεῖνος- D--GSF ὅσος-A1--ASN δισχίλιοι-A1A-APM πῆχυς-N3I-APM ἵστημι-VF--FMI2P μή-D προςἐγγίζω-VA--AAS2P αὐτός- D--DSF ἵνα-C ἐπίσταμαι-V6--PMS2P ὁ- A--ASF ὁδός-N2--ASF ὅς- --ASF πορεύομαι-V1--PMI2P αὐτός- D--ASF οὐ-D γάρ-X πορεύομαι-VM--XMI2P ὁ- A--ASF ὁδός-N2--ASF ἀπό-P χθές-D καί-C τρίτος-A1--GSF ἡμέρα-N1A-GSF

5 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S *ἰησοῦς-N---NSM ὁ- A--DSM λαός-N2--DSM ἁγνίζω-VA--AMD2P εἰς-P αὔριον-D ὅτι-C αὔριον-D ποιέω-VF--FAI3S ἐν-P σύ- P--DP κύριος-N2--NSM θαυμαστός-A1--APN

6 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S *ἰησοῦς-N---NSM ὁ- A--DPM ἱερεύς-N3V-DPM αἴρω-VA--AAD2P ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ὁ- A--GSF διαθήκη-N1--GSF κύριος-N2--GSM καί-C προπορεύομαι-V1--PMD2P ὁ- A--GSM λαός-N2--GSM καί-C αἴρω-VAI-AAI3P ὁ- A--NPM ἱερεύς-N3V-NPM ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ὁ- A--GSF διαθήκη-N1--GSF κύριος-N2--GSM καί-C πορεύομαι-V1I-IMI3P ἔμπροσθεν-P ὁ- A--GSM λαός-N2--GSM

7 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S κύριος-N2--NSM πρός-P *ἰησοῦς-N---ASM ἐν-P ὁ- A--DSF ἡμέρα-N1A-DSF οὗτος- D--DSF ἄρχω-V1--PMI1S ὑψόω-VA--AAN σύ- P--AS κατενώπιον-P πᾶς-A3--GPM υἱός-N2--GPM *ἰσραήλ-N---GSM ἵνα-C γιγνώσκω-VZ--AAS3P καθότι-D εἰμί-V9I-IMI1S μετά-P *μωυσῆς-N1M-GSM οὕτως-D εἰμί-VF--FMI1S καί-D μετά-P σύ- P--GS

8 καί-C νῦν-D ἐντέλλομαι-VA--AMD2S ὁ- A--DPM ἱερεύς-N3V-DPM ὁ- A--DPM αἴρω-V1--PAPDPM ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ὁ- A--GSF διαθήκη-N1--GSF λέγω-V1--PAPNSM ὡς-C ἄν-X εἰςἔρχομαι-VB--AAS2P ἐπί-P μέρος-N3E-GSN ὁ- A--GSN ὕδωρ-N3T-GSN ὁ- A--GSM *ἰορδάνης-N1M-GSM καί-C ἐν-P ὁ- A--DSM *ἰορδάνης-N1M-DSM ἵστημι-VF--FMI2P

9 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S *ἰησοῦς-N---NSM ὁ- A--DPM υἱός-N2--DPM *ἰσραήλ-N---GSM προςἄγω-VB--AAD2P ὧδε-D καί-C ἀκούω-VA--AAD2P ὁ- A--ASN ῥῆμα-N3M-ASN κύριος-N2--GSM ὁ- A--GSM θεός-N2--GSM ἐγώ- P--GP

10 ἐν-P οὗτος- D--DSN γιγνώσκω-VF--FMI2P ὅτι-C θεός-N2--NSM ζάω-V3--PAPNSM ἐν-P σύ- P--DP καί-C ὀλεθρεύω-V1--PAPNSM ὀλεθρεύω-VF--FAI3S ἀπό-P πρόσωπον-N2N-GSN ἐγώ- P--GP ὁ- A--ASM *χαναναῖος-N2--ASM καί-C ὁ- A--ASM *χετταῖος-N2--ASM καί-C ὁ- A--ASM *φερεζαῖος-N2--ASM καί-C ὁ- A--ASM *ευαῖος-N2--ASM καί-C ὁ- A--ASM *ἀμορραῖος-N2--ASM καί-C ὁ- A--ASM *γεργεσαῖος-N2--ASM καί-C ὁ- A--ASM *ιεβουσαῖος-N2--ASM

11 ἰδού-I ὁ- A--NSF κιβωτός-N2--NSF διαθήκη-N1--GSF κύριος-N2--GSM πᾶς-A1S-GSF ὁ- A--GSF γῆ-N1--GSF διαβαίνω-V1--PAI3S ὁ- A--ASM *ἰορδάνης-N1M-ASM

12 προχειρέω-VA--AMD2P σύ- P--DP δώδεκα-M ἀνήρ-N3--APM ἀπό-P ὁ- A--GPM υἱός-N2--GPM *ἰσραήλ-N---GSM εἷς-A3--ASM ἀπό-P ἕκαστος-A1--GSF φυλή-N1--GSF

13 καί-C εἰμί-VF--FMI3S ὡς-C ἄν-X καταπαύω-VA--AAS3P ὁ- A--NPM πούς-N3D-NPM ὁ- A--GPM ἱερεύς-N3V-GPM ὁ- A--GPM αἴρω-V1--PAPGPM ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ὁ- A--GSF διαθήκη-N1--GSF κύριος-N2--GSM πᾶς-A1S-GSF ὁ- A--GSF γῆ-N1--GSF ἐν-P ὁ- A--DSN ὕδωρ-N3T-DSN ὁ- A--GSM *ἰορδάνης-N1M-GSM ὁ- A--NSN ὕδωρ-N3T-NSN ὁ- A--GSM *ἰορδάνης-N1M-GSM ἐκλείπω-VF--FAI3S ὁ- A--NSN δέ-X ὕδωρ-N3T-NSN ὁ- A--NSN καταβαίνω-V1--PAPNSN ἵστημι-VF--FMI3S

14 καί-C ἀποαἴρω-VAI-AAI3S ὁ- A--NSM λαός-N2--NSM ἐκ-P ὁ- A--GPN σκήνωμα-N3M-GPN αὐτός- D--GPM διαβαίνω-VZ--AAN ὁ- A--ASM *ἰορδάνης-N1S-ASM ὁ- A--NPM δέ-X ἱερεύς-N3V-NPM αἰρω-VAI-AAI3P ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ὁ- A--GSF διαθήκη-N1--GSF κύριος-N2--GSM πρότερος-A1A-NPMC ὁ- A--GSM λαός-N2--GSM

15 ὡς-C δέ-X εἰςπορεύομαι-V1I-IMI3P ὁ- A--NPM ἱερεύς-N3V-NPM ὁ- A--NPM αἴρω-V1--PAPNPM ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ὁ- A--GSF διαθήκη-N1--GSF ἐπί-P ὁ- A--ASM *ἰορδάνης-N1M-ASM καί-C ὁ- A--NPM πούς-N3D-NPM ὁ- A--GPM ἱερεύς-N3V-GPM ὁ- A--GPM αἴρω-V1--PAPGPM ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ὁ- A--GSF διαθήκη-N1--GSF κύριος-N2--GSM βάπτω-VDI-API3P εἰς-P μέρος-N3E-ASN ὁ- A--GSN ὕδωρ-N3T-GSN ὁ- A--GSM *ἰορδάνης-N1M-GSM ὁ- A--NSM δέ-X *ἰορδάνης-N1M-NSM πληρόω-V4I-IAI3S κατά-P ὅλος-A1--ASF ὁ- A--ASF κρηπίς-N3D-ASF αὐτός- D--GSM ὡσεί-D ἡμέρα-N1A-NPF θερισμός-N2--GSM πυρά-N1A-GPF

16 καί-C ἵστημι-VHI-AAI3S ὁ- A--NPN ὕδωρ-N3T-NPN ὁ- A--NPN καταβαίνω-V1--PAPNPN ἄνωθεν-D ἵστημι-VHI-AAI3S πῆγμα-N3M-NSN εἷς-A3--NSN ἀποἵστημι-VXI-XAPNSN μακράν-D σφόδρα-D σφοδρῶς-D ἕως-P μέρος-N3E-GSN *καριαθιαριμ-N---G ὁ- A--NSN δέ-X καταβαίνω-V1--PAPNSN καταβαίνω-VZI-AAI3S εἰς-P ὁ- A--ASF θάλασσα-N1S-ASF *ἀραβά-N---GS θάλασσα-N1S-ASF ἅλς-N3--GSM ἕως-C εἰς-P ὁ- A--ASN τέλος-N3E-ASN ἐκλείπω-VBI-AAI3S καί-C ὁ- A--NSM λαός-N2--NSM ἵστημι-VXI-YAI3S ἀπέναντι-P *ιεριχω-N---GSF

17 καί-C ἵστημι-VAI-AAI3P ὁ- A--NPM ἱερεύς-N3V-NPM ὁ- A--NPM αἴρω-V1--PAPNPM ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ὁ- A--GSF διαθήκη-N1--GSF κύριος-N2--GSM ἐπί-P ξηρός-A1A-GSF ἐν-P μέσος-A1--DSN ὁ- A--GSM *ἰορδάνης-N1M-GSM καί-C πᾶς-A3--NPM ὁ- A--NPM υἱός-N2--NPM *ἰσραήλ-N---GSM διαβαίνω-V1I-IAI3P διά-P ξηρός-A1A-GSF ἕως-C συντελέω-VAI-AAI3S πᾶς-A3--NSM ὁ- A--NSM λαός-N2--NSM διαβαίνω-V1--PAPNSM ὁ- A--ASM *ἰορδάνης-N1M-ASM


Exploring the Meaning of Joshua 3      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth (machine translated into čeština)

Joshua Chapter 3: Izraelité překračují řeku Jordán

V této kapitole jdou Izraelci přes zátoku Jordán zázrakem. Vody řeky se drží zpět, aby vytvořily suchou půdu, po které se dá chodit. K tomuto zázraku dochází ve Starém zákoně mnohokrát, počínaje křížením Rudého moře v Exodu. A jak uvidíme, znamená to také pro nás.

Všichni Izraelci se stěhují na okraj řeky Jordán a tábor (viz Nebeská tajemství 6537). Potom je vydáno několik příkazů: pohybovat se pouze tehdy, když vidí, jak se kněží nesoucí archu pohybují první; držet se daleko od archy; zasvětit se; vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. Kněžím se říká, že mají nést truhlu před lidmi a vstoupit do vod řeky.

Tyto podrobné pokyny jsou pro nás důležité v procesu regenerace. Na konci verše Jozue 3:4  to říká něco velmi říkajícího, že „jste takhle neprošli dříve.“ Po pravdě řečeno, ne; práce regenerace je pro nás nová a vezme nás do věcí, které jsme dosud nezažili. Když vidíme, jak se archa blíží, ukazuje naše vlastní potřeba zachovat Pánovy příkazy a pravdy v našich vizích a cílech.

Dostat se daleko od archy je také důležité, protože nesmíme kombinovat náš pohled na to, co děláme, s Pánovým pohledem na to, co musíme udělat - archa obsahuje deset přikázání a musí být vždy viděna (Nebeská tajemství 6724).

Text říká: „Nepřibližujte se k němu, abyste možná věděli, jak musíte jít.“ (Jozue 3:4Lidé jsou také řečeni, aby se zasvětili, aby se stali svatými. To by zahrnovalo mytí, což znamená očištění naší mysli a jednání všeho, co jde proti Bohu.

Posledním příkazem, kterému jsou lidé dány, je vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. To bude důležité v následující kapitole, když z řeky Jordán vyjme dvanáct pamětních kamenů.

Kněží nesoucí archu jsou řečeni, aby vstoupili a namočili se. Pro nás to znamená, že naše odhodlání Bohu a naše nejvyšší úmysly („kněz“ v nás) musí přijít do styku s tekoucí vodou řeky Jordán (první duchovní pravdy, nejprve proto, že Jordán je hranice).

Když to kněží dělají, vody se okamžitě zastaví daleko proti proudu, takže všichni mohou bezpečně překročit, zatímco kněží stojí (viz viz Nebeská tajemství 1664[7]). Když se naše odhodlání Bohu spojí s Božími pravdami pro náš život a staneme se sjednocenými, máme nebeský ideál a nyní půjdeme kupředu. (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 55[3]).

Ve verších 9 až 13 Joshua lidem připomíná, co právě dělají. Přecházejí do Kanaánu: „a živý Bůh je mezi vámi a on bezpochyby vytlačí Kanaany, Hetejce, Hivity, Perizzity, Girgashity, Amority a Jebuzity“, kteří pro nás stojí za křivdy, slabosti, bludy , triky a podvody naší lidské povahy, jako je tomu před tím, než patříme k Bohu. "Hle, truhla smlouvy Pána celé země přechází před vámi do Jordánu."

Tato kapitola je naší první akcí a odhodláním na začátku naší regenerace nebo nového zrození. Zavezou nás odtud sem, nikdy se nevrátíme. Je to přechod z jedné strany našeho života na druhou (Nebeská tajemství 7779[3]). A celý Izrael přešel na suché zemi. Každý z nás je „celý Izrael“, protože nás má mnoho částí; milujeme, myslíme, věříme, ceníme, jednáme, děláme užitečné věci, sdílíme, pracujeme a hrajeme, a to vše a mnoho dalších bude součástí našeho duchovního života, který leží před námi.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: