Joshua 1

Study

           

1 καί-C γίγνομαι-VBI-AMI3S μετά-P ὁ- A--ASF τελευτή-N1--ASF *μωυσῆς-N1M-GSM εἶπον-VBI-AAI3S κύριος-N2--NSM ὁ- A--DSM *ἰησοῦς-N---DSM υἱός-N2--DSM *ναυη-N---GSM ὁ- A--DSM ὑπουργός-A1B-DSM *μωυσῆς-N1M-GSM λέγω-V1--PAPNSM

2 *μωυσῆς-N1M-NSM ὁ- A--NSM θεράπων-N3--NSM ἐγώ- P--GS τελευτάω-VX--XAI3S νῦν-D οὖν-X ἀναἵστημι-VH--AAPNSM διαβαίνω-VZ--AAD2S ὁ- A--ASM *ἰορδάνης-N1M-ASM σύ- P--NS καί-C πᾶς-A3--NSM ὁ- A--NSM λαός-N2--NSM οὗτος- D--NSM εἰς-P ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF ὅς- --ASF ἐγώ- P--NS δίδωμι-V8--PAI1S αὐτός- D--DPM

3 πᾶς-A3--NSM ὁ- A--NSM τόπος-N2--NSM ἐπί-P ὅς- --ASM ἄν-X ἐπιβαίνω-VZ--AAS2P ὁ- A--DSN ἴχνος-N3E-DSN ὁ- A--GPM πούς-N3D-GPM σύ- P--GP σύ- P--DP δίδωμι-VF--FAI1S αὐτός- D--ASM ὅς- --ASM τρόπος-N2--ASM εἶπον-VX--XAI1S ὁ- A--DSM *μωυσῆς-N1M-DSM

4 ὁ- A--ASF ἔρημος-N2--ASF καί-C ὁ- A--ASM *ἀντιλίβανος-N2--ASM ἕως-P ὁ- A--GSM ποταμός-N2--GSM ὁ- A--GSM μέγας-A1--GSM ποταμός-N2--GSM *εὐφράτης-N1M-GSM καί-C ἕως-P ὁ- A--GSF θάλασσα-N1S-GSF ὁ- A--GSF ἔσχατος-A1--GSF ἀπό-P ἥλιος-N2--GSM δυσμή-N1--GPF εἰμί-VF--FMI3S ὁ- A--NPN ὅριον-N2N-NPN σύ- P--GP

5 οὐ-D ἀντιἵστημι-VF--FMI3S ἄνθρωπος-N2--NSM κατενώπιον-P σύ- P--GP πᾶς-A1S-APF ὁ- A--APF ἡμέρα-N1A-APF ὁ- A--GSF ζωή-N1--GSF σύ- P--GS καί-C ὥσπερ-D εἰμί-V1I-IMI1S μετά-P *μωυσῆς-N1M-GSM οὕτως-D εἰμί-VF--FMI1S καί-D μετά-P σύ- P--GS καί-C οὐ-D ἐν καταλείπω-VF--FAI1S σύ- P--AS οὐδέ-C ὑπερὁράω-VF--FMI1S σύ- P--AS

6 ἰσχύω-V1--PAD2S καί-C ἀνδρίζομαι-V1--PMD2S σύ- P--NS γάρ-X ἀπο διαστέλλω-VF2-FAI2S ὁ- A--DSM λαός-N2--DSM οὗτος- D--DSM ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF ὅς- --ASF ὄμνυμι-VAI-AAI1S ὁ- A--DPM πατήρ-N3--DPM σύ- P--GP δίδωμι-VO--AAN αὐτός- D--DPM

7 ἰσχύω-V1--PAD2S οὖν-X καί-C ἀνδρίζομαι-V1--PMD2S φυλάσσω-V1--PMN καί-C ποιέω-V2--PAN καθότι-D ἐντέλλομαι-VAI-AMI3S σύ- P--DS *μωυσῆς-N1M-NSM ὁ- A--NSM παῖς-N3D-NSM ἐγώ- P--GS καί-C οὐ-D ἐκκλίνω-VF2-FAI2S ἀπό-P αὐτός- D--GPN εἰς-P δεξιός-A1A-APN οὐδέ-C εἰς-P ἀριστερός-A1A-APN ἵνα-C συνεἰμί-V9--PAS2S ἐν-P πᾶς-A3--DPN ὅς- --DPN ἐάν-C πράσσω-V1--PAS2S

8 καί-C οὐ-D ἀποἵστημι-VF--FMI3S ὁ- A--NSF βίβλος-N2--NSF ὁ- A--GSM νόμος-N2--GSM οὗτος- D--GSM ἐκ-P ὁ- A--GSN στόμα-N3M-GSN σύ- P--GS καί-C μελετάω-VF--FAI2S ἐν-P αὐτός- D--DSM ἡμέρα-N1A-GSF καί-C νύξ-N3--GSF ἵνα-C συνεἰμί-V9--PAS2S ποιέω-V2--PAN πᾶς-A3--APN ὁ- A--APN γράφω-VP--XMPAPN τότε-D εὐοδόω-VC--FPI2S καί-C εὐοδόω-VF--FAI2S ὁ- A--APF ὁδός-N2--APF σύ- P--GS καί-C τότε-D συνἵημι-VF--FAI2S

9 ἰδού-I ἐντέλλομαι-VM--XMI1S σύ- P--DS ἰσχύω-V1--PAD2S καί-C ἀνδρίζομαι-V1--PMD2S μή-D δειλιάω-VA--AAS2S μηδέ-C φοβέω-VC--APS2S ὅτι-C μετά-P σύ- P--GS κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM σύ- P--GS εἰς-P πᾶς-A3--ASM οὗ-D ἐάν-C πορεύομαι-V1--PMS2S

10 καί-C ἐντέλλομαι-VAI-AMI3S *ἰησοῦς-N---NSM ὁ- A--DPM γραμματεύς-N3V-DPM ὁ- A--GSM λαός-N2--GSM λέγω-V1--PAPNSM

11 εἰςἔρχομαι-VB--AAD2P κατά-P μέσος-A1--ASN ὁ- A--GSF παρεμβολή-N1--GSF ὁ- A--GSM λαός-N2--GSM καί-C ἐντέλλομαι-VA--AMD2P ὁ- A--DSM λαός-N2--DSM λέγω-V1--PAPNPM ἑτοιμάζω-V1--PMD2P ἐπισιτισμός-N2--ASM ὅτι-C ἔτι-D τρεῖς-A3--NPF ἡμέρα-N1A-NPF καί-C σύ- P--NP διαβαίνω-V1--PAI2P ὁ- A--ASM *ἰορδάνης-N1M-ASM οὗτος- D--ASM εἰςἔρχομαι-VB--AAPNPM καταἔχω-VB--AAN ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF ὅς- --ASF κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--GPM πατήρ-N3--GPM σύ- P--GP δίδωμι-V8--PAI3S σύ- P--DP

12 καί-C ὁ- A--DSM *ρουβην-N---DS καί-C ὁ- A--DSM *γαδ-N---DS καί-C ὁ- A--DSM ἥμισυς-A3U-DSM φυλή-N1--GSF *μανασσή-N---GS εἶπον-VBI-AAI3S *ἰησοῦς-N---NSM

13 μιμνήσκω-VS--APD2P ὁ- A--ASN ῥῆμα-N3M-ASN κύριος-N2--GSM ὅς- --ASN ἐντέλλομαι-VAI-AMI3S σύ- P--DP *μωυσῆς-N1M-NSM ὁ- A--NSM παῖς-N3D-NSM κύριος-N2--GSM λέγω-V1--PAPNSM κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM σύ- P--GP καταπαύω-VAI-AAI3S σύ- P--AP καί-C δίδωμι-VAI-AAI3S σύ- P--DP ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF οὗτος- D--ASF

14 ὁ- A--NPF γυνή-N3K-NPF σύ- P--GP καί-C ὁ- A--NPN παιδίον-N2N-NPN σύ- P--GP καί-C ὁ- A--NPN κτῆνος-N3E-NPN σύ- P--GP καταοἰκέω-V2--PAD3P ἐν-P ὁ- A--DSF γῆ-N1--DSF ὅς- --DSF δίδωμι-VAI-AAI3S σύ- P--DP σύ- P--NP δέ-X διαβαίνω-VF--FMI2P εὔζωνος-A1B-NPM πρότερος-A1A-NPMC ὁ- A--GPM ἀδελφός-N2--GPM σύ- P--GP πᾶς-A3--NSM ὁ- A--NSM ἰσχύω-V1--PAPNSM καί-C συνμαχέω-VF--FAI2P αὐτός- D--DPM

15 ἕως-C ἄν-X καταπαύω-VA--AAS3S κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM σύ- P--GP ὁ- A--APM ἀδελφός-N2--APM σύ- P--GP ὥσπερ-D καί-D σύ- P--AP καί-C κληρονομέω-VA--AAS3P καί-D οὗτος- D--NPM ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF ὅς- --ASF κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ἐγώ- P--GP δίδωμι-V8--PAI3S αὐτός- D--DPM καί-C ἀποἔρχομαι-VF--FMI2P ἕκαστος-A1--NSM εἰς-P ὁ- A--ASF κληρονομία-N1A-ASF αὐτός- D--GSM ὅς- --ASF δίδωμι-VX--XAI3S σύ- P--DP *μωυσῆς-N1M-NSM εἰς-P ὁ- A--ASN πέραν-D ὁ- A--GSM *ἰορδάνης-N1M-GSM ἀπό-P ἀνατολή-N1--GPF ἥλιος-N2--GSM

16 καί-C ἀποκρίνω-VC--APPNPM ὁ- A--DSM *ἰησοῦς-N---DSM εἶπον-VAI-AAI3P πᾶς-A3--APN ὅσος-A1--APN ἄν-X ἐντέλλομαι-VA--AMS2S ἐγώ- P--DP ποιέω-VF--FAI1P καί-C εἰς-P πᾶς-A3--ASM τόπος-N2--ASM οὗ-D ἐάν-C ἀποστέλλω-VA--AAS2S ἐγώ- P--AP πορεύομαι-VF--FMI1P

17 κατά-P πᾶς-A3--APN ὅσος-A1--APN ἀκούω-VAI-AAI1P *μωυσῆς-N1M-GSM ἀκούω-VF--FMI1P σύ- P--GS πλήν-D εἰμί-V9--PAD3S κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ἐγώ- P--GP μετά-P σύ- P--GS ὅς- --ASM τρόπος-N2--ASM εἰμί-V9--IAI3S μετά-P *μωυσῆς-N1M-GSM

18 ὁ- A--NSM δέ-X ἄνθρωπος-N2--NSM ὅς- --NSM ἐάν-C ἀπειθέω-VA--AAS3S σύ- P--DS καί-C ὅστις- X--NSM μή-D ἀκούω-VA--AAS3S ὁ- A--GPN ῥῆμα-N3M-GPN σύ- P--GS καθότι-D ἄν-X αὐτός- D--DSM ἐντέλλομαι-VA--AMS2S ἀποθνήσκω-VB--AAD3S ἀλλά-C ἰσχύω-V1--PAD2S καί-C ἀνδρίζομαι-V1--PMD2S


Exploring the Meaning of Joshua 1      

Joshua Chapter 1: Bůh přikázal Joshua

Kniha Joshua je o vstupu, dobytí a urovnání. Izraelité mají jít a žít v zemi, kterou jim Bůh slíbil, a kde bydleli před mnoha staletími.

Kapitola 1 Joshua odstartuje tento příběh. Joshua se ujal vedení Děti Izraele a je pověřen, aby vedl lidi přes řeku Jordán a převzal zemi. Vnitřní význam tohoto příběhu není politický, ale protože je v Bibli, je to osobní nebo duchovní. Kanaánská země je náš vlastní osobní život (viz Vysvětlená Apokalypsa 569[5]), která má kromě některých vysokých ideálů a dobrých úmyslů, které reprezentuje izraelský lid, také velmi lidský v tom, že se zaměřuje na sebe, je kritická, chamtivá, soudná (jmenujete ji!) - a tyto rysy jsou znázorněny v knize Jozue několik kmenů Kanaánů, kteří se tam usadili, zatímco Izrael byl v Egyptě. Jejich kmenová jména mají významy jako „nízko ležící“ a „obyvatelé bláta“. Jejich dobytí symbolizuje naši potřebu - s Boží pomocí - překonat tyto lidské životy s nízkým životem a místo toho být vedeni Božími pravdami (Nebeská tajemství 4816).

Joshua je pověřen Bohem, aby vedl lidi (Nebeská tajemství 8595). Mojžíš zemřel a nyní vede Joshua. Při uvedení do provozu Bůh popisuje několik věcí, s nimiž se musíme osobně vztahovat. Nejprve je nám řečeno, že musíme překročit řeku Jordán, abychom se dostali do země. Řeka je velmi určitá hranice a to nám říká, že existuje ostrý rozdíl mezi naším starým životem a naším novým životem, bez odstínů šedé.

Dále je Joshua řečeno, že každé místo, na kterém chodí vaše noha, bude vaše. To ukazuje na naši potřebu používat Boží pravdy prakticky tím, že žijeme a děláme je spíše než intelektuálně jen o nich přemýšlíme, protože naše „noha“ je nejnižší bod našeho těla, který se přímo dotýká země (viz viz Nebe a Peklo 97). Důvodem, po kterém chodíme, je samotný život.

Poté jsou hranice země Kanaánu popsány namem a ty nám dávají představy o naší potřebě být vyzváni (divočina), dobře myslet (Libanon), dělat dobro (Hittites) a mnohem více (Velké moře). . Pak Bůh říká, že pokud se rozhodneme žít Boží pravdy, nic nám nebude stát v cestě.

Poté přicházejí slavná slova „Buďte silní a velmi odvážní“ (Nebeská tajemství 6343). V kapitole 1 přicházejí několikrát, aby nás povzbudili a drželi v síle Boží moci. Je nám také řečeno, aby se neotáčeli na pravou nebo levou stranu, což znamená, že musíme poslouchat Boha a dělat to, co je správné, aniž bychom se odchýlili. Po skvělém startu můžeme tak snadno zpomalit a odvrátit se.

Kniha zákona se neodkloní od našich úst, ale musíme ji meditovat ve dne i v noci a udržovat ji v ústech, v mysli, v srdci a v našich činech a v našich úmyslech.

Joshua pak dává vůdcům vůdce, aby připravili lidi k odchodu. To pro nás znamená, že naše poznání, že musíme následovat Boha a dobýt svůj život, musí stékat z naší mysli do každé části nás v nejmenším detailu tohoto a tohoto a dokonce i toho. A vždy být připraven.

Poslední část kapitoly 1 je o některých izraelských kmenech - Reubenitech, Gaditech a polovině Manasseh. Dříve se tyto kmeny rozhodly, že se raději usadí na východní straně řeky Jordán, kde jsou dobré pastviny. Mojžíš jim řekl: „Ano“, ale nyní Joshua říká, že předtím, než to udělají, musí všichni muži jít se všemi do Kanaánu a bojovat a teprve poté se vrátit přes Jordán, aby byli se svými manželkami a dětmi a hejny.

To nám říká, že v našich životech je místo pro vnější potěšení a majetek, ale pouze tehdy, když jsme vlastnili a žili Boží věci jako první (Nebeská tajemství 870).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: