Genesis 49

Studovat vnitřní smysl

           

1 καλέω-VAI-AAI3S δέ-X *ἰακώβ-N---NSM ὁ- A--APM υἱός-N2--APM αὐτός- D--GSM καί-C εἶπον-VBI-AAI3S συνἄγω-VQ--APS2P ἵνα-C ἀναἀγγέλλω-VA--AAS1S σύ- P--DP τίς- I--NSN ἀποἀντάω-VF--FAI3S σύ- P--DP ἐπί-P ἔσχατο-A1--GPM ὁ- A--GPM ἡμέρα-N1A-GPF

2 ἀθροίζω-VS--AAD2P καί-C ἀκούω-VA--AAD2P υἱός-N2--NPM *ἰακώβ-N---GSM ἀκούω-VA--AAD2P *ἰσραήλ-N---GSM ὁ- A--GSM πατήρ-N3--GSM σύ- P--GP

3 *ρουβην-N---VSM πρωτότοκος-A1B-NSM ἐγώ- P--GS σύ- P--NS ἰσχύς-N3U-NSF ἐγώ- P--GS καί-C ἀρχή-N1--NSF τέκνον-N2N-GPN ἐγώ- P--GS σκληρός-A1A-NSM φέρω-V1--PPN καί-C σκληρός-A1A-NSM αὐθάδης-A3H-NSM

4 ἐκὑβρίζω-VA--AAPNSM ὡς-C ὕδωρ-N3--NSN μή-D ἐκζέω-VA--AAS2S ἀναβαίνω-VZI-AAI2S γάρ-X ἐπί-P ὁ- A--ASF κοίτη-N1--ASF ὁ- A--GSM πατήρ-N3--GSM σύ- P--GS τότε-D μιαίνω-VAI-AAI2S ὁ- A--ASF στρωμνή-N1--ASF οὗ-D ἀναβαίνω-VZI-AAI2S

5 *συμεων-N---NSM καί-C *λευί-N---NSM ἀδελφός-N2--NPM συντελέω-VAI-AAI3P ἀδικία-N1A-ASF ἐκ-P αἵρεσις-N3I-GSF αὐτός- D--GPM

6 εἰς-P βουλή-N1--ASF αὐτός- D--GPM μή-D ἔρχομαι-VB--AAO3S ὁ- A--NSF ψυχή-N1--NSF ἐγώ- P--GS καί-C ἐπί-P ὁ- A--DSF σύστασις-N3E-DSF αὐτός- D--GPM μή-D ἐρείδω-VA--AAO3S ὁ- A--APN ἧπαρ-N3T-APN ἐγώ- P--GS ὅτι-C ἐν-P ὁ- A--DSM θυμός-N2--DSM αὐτός- D--GPM ἀποκτείνω-VAI-AAI3P ἄνθρωπος-N2--APM καί-C ἐν-P ὁ- A--DSF ἐπιθυμία-N1A-DSF αὐτός- D--GPM νευροκοπέω-VAI-AAI3P ταῦρος-N2--ASM

7 ἐπικατάρατος-A1B-NSM ὁ- A--NSM θυμός-N2--NSM αὐτός- D--GPM ὅτι-C αὐθάδης-A3H-NSM καί-C ὁ- A--NSF μῆνις-N3--NSF αὐτός- D--GPM ὅτι-C σκληρύνω-VCI-API3S διαμερίζω-VF2-FAI1S αὐτός- D--APM ἐν-P *ἰακώβ-N---DSM καί-C διασπείρω-VF2-FAI1S αὐτός- D--APM ἐν-P *ἰσραήλ-N---DSM

8 *ιουδα-N---VSM σύ- P--AS αἰνέω-VA--AAO3P ὁ- A--NPM ἀδελφός-N2--NPM σύ- P--GS ὁ- A--NPF χείρ-N3--NPF σύ- P--GS ἐπί-P νῶτον-N2N-GSN ὁ- A--GPM ἐχθρός-N2--GPM σύ- P--GS προςκυνέω-VF--FAI3P σύ- P--DS ὁ- A--NPM υἱός-N2--NPM ὁ- A--GSM πατήρ-N3--GSM σύ- P--GS

9 σκύμνος-N2--NSM λέων-N3--GSM *ιουδα-N---NSM ἐκ-P βλαστός-N2--GSM υἱός-N2--VSM ἐγώ- P--GS ἀναβαίνω-VZI-AAI2S ἀναπίπτω-VB--AAPNSM κοιμάω-VCI-API2S ὡς-C λέων-N3W-NSM καί-C ὡς-C σκύμνος-N2--NSM τίς- I--NSM ἐγείρω-VF--FAI3S αὐτός- D--ASM

10 οὐ-D ἐκλείπω-VF--FAI3S ἄρχων-N3--NSM ἐκ-P *ιουδα-N---GSM καί-C ἡγέομαι-V2--PMPNSM ἐκ-P ὁ- A--GPM μηρός-N2--GPM αὐτός- D--GSM ἕως-C ἄν-X ἔρχομαι-VB--AAS3S ὁ- A--NPN ἀποκεῖμαι-V5--PMPNPN αὐτός- D--DSM καί-C αὐτός- D--NSM προσδοκία-N1A-NSF ἔθνος-N3E-GPN

11 δεσμεύω-V1--PAPNSM πρός-P ἄμπελος-N2--ASF ὁ- A--ASM πῶλος-N2--ASM αὐτός- D--GSM καί-C ὁ- A--DSF ἕλιξ-N3K-DSF ὁ- A--ASM πῶλος-N2--ASM ὁ- A--GSF ὄνος-N2--GSF αὐτός- D--GSM πλύνω-VF2-FAI3S ἐν-P οἶνος-N2--DSM ὁ- A--ASF στολή-N1--ASF αὐτός- D--GSM καί-C ἐν-P αἷμα-N3M-DSN σταφυλή-N1--GSF ὁ- A--ASF περιβολή-N1--ASF αὐτός- D--GSM

12 χαροπός-A1--NPM ὁ- A--NPM ὀφθαλμός-N2--NPM αὐτός- D--GSM ἀπό-P οἶνος-N2--GSM καί-C λευκός-A1--NPM ὁ- A--NPM ὀδούς-N3--NPM αὐτός- D--GSM ἤ-C γάλα-N3--NSN

13 *ζαβουλων-N---NSM παράλιος-A1A-NSM καταοἰκέω-VF--FAI3S καί-C αὐτός- D--NSM παρά-P ὅρμος-N2--ASM πλοῖον-N2N-GPN καί-C παρατείνω-VF2-FAI3S ἕως-P *σιδῶν-N---GS

14 *ισσαχαρ-N---NSM ὁ- A--ASN καλός-A1--ASN ἐπιθυμέω-VAI-AAI3S ἀναπαύω-V1--PMPNSM ἀνά-P μέσος-A1--ASM ὁ- A--GPM κλῆρος-N2--GPM

15 καί-C ὁράω-VB--AAPNSM ὁ- A--ASF ἀνάπαυσις-N3I-ASF ὅτι-C καλός-A1--NSF καί-C ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF ὅτι-C πίων-N3--NSM ὑποτίθημι-VAI-AAI3S ὁ- A--ASM ὦμος-N2--ASM αὐτός- D--GSM εἰς-P ὁ- A--ASN πονέω-V2--AAN καί-C γίγνομαι-VCI-API3S ἀνήρ-N3--NSM γεωργός-N2--NSM

16 *δαν-N---NSM κρίνω-VF2-FAI3S ὁ- A--ASM ἑαυτοῦ- D--GSM λαός-N2--ASM ὡσεί-D καί-C εἷς-A1A-NSF φυλή-N1--NSF ἐν-P *ἰσραήλ-N---DSM

17 καί-C γίγνομαι-VC--APD3S *δαν-N----SM ὄφις-N3I-NSM ἐπί-P ὁδός-N2--GSF ἐν καταἧμαι-V5--PMPNSM ἐπί-P τρίβος-N3--GSM δάκνω-V1--PAPNSM πτέρνα-N1S-ASF ἵππος-N2--GSM καί-C πίπτω-VF2-FMI3S ὁ- A--NSM ἱππεύς-N3V-NSM εἰς-P ὁ- A--APN ὀπίσω-D

18 ὁ- A--ASF σωτηρία-N1A-ASF περιμένω-V1--PAI1S κύριος-N2--GSM

19 *γαδ-N---VSM πειρατήριον-N2N-NSN πειρατεύω-VF--FAI3S αὐτός- D--ASM αὐτός- D--NSM δέ-X πειρατεύω-VF--FAI3S αὐτός- D--GPM κατά-P πούς-N3D-APM

20 *ασηρ-N---NSM πίων-N3--NSM αὐτός- D--GSM ὁ- A--NSM ἄρτος-N2--NSM καί-C αὐτός- D--NSM δίδωμι-VF--FAI3S τρυφή-N1--ASF ἄρχων-N3--DPM

21 *νεφθαλι-N---NSM στέλεχος-N3E-NSN ἀναἵημι-VM--XMPNSN ἐπιδίδωμι-V8--PAPNSM ἐν-P ὁ- A--DSN γένημα-N3M-DSN κάλλος-N3E-NSN

22 υἱός-N2--NSM αὐξάνω-VM--XPPNSM *ιωσηφ-N---NSM υἱός-N2--NSM αὐξάνω-VM--XPPNSM ζηλωτός-A1--NSM υἱός-N2--NSM ἐγώ- P--GS νέος-A1A-NSMS πρός-P ἐγώ- P--AS ἀναστρέφω-VA--AAD2S

23 εἰς-P ὅς- --ASM διαβουλεύω-V1--PMPNPM λοιδορέω-V2I-IAI3P καί-C ἐνἔχω-V1I-IAI3P αὐτός- D--DSM κύριος-N2--NPM τόξευμα-N3M-GPM

24 καί-C συντρίβω-VDI-API3S μετά-P κράτος-N3E-GSN ὁ- A--APN τόξον-N2N-APN αὐτός- D--GPM καί-C ἐκλύω-VCI-API3S ὁ- A--NPN νεῦρον-N2N-NPN βραχίων-N3N-GPM χείρ-N3--GPF αὐτός- D--GPF διά-P χείρ-N3--ASF δυνάστης-N1M-GSM *ἰακώβ-N---GSM ἐκεῖθεν-D ὁ- A--NSM καταἰσχύω-VA--AAPNSM *ἰσραήλ-N---ASM

25 παρά-P θεός-N2--GSM ὁ- A--GSM πατήρ-N3--GSM σύ- P--GS καί-C βοηθέω-VAI-AAI3S σύ- P--DS ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--NSM ἐμός-A1--NSM καί-C εὐλογέω-VA--AAI3S σύ- P--AS εὐλογία-N1A-ASF οὐρανός-N2--GSM ἄνωθεν-D καί-C εὐλογία-N1A-ASF γῆ-N1--GSF ἔχω-V1--PAPGSF πᾶς-A3--APN ἕνεκεν-P εὐλογία-N1A-GSF μαστός-N2--GPM καί-C μήτρα-N1A-GSF

26 εὐλογία-N1A-GSF πατήρ-N3--GSM σύ- P--GS καί-C μήτηρ-N3--GSF σύ- P--GS ὑπεἰσχύω-VAI-AAI3S ἐπί-P εὐλογία-N1A-DPF ὄρος-N3E-GPN μόνιμος-A1--GPN καί-C ἐπί-P εὐλογία-N1A-DPF θίς-N3N-GPM ἀέναος-A1B-GPM εἰμί-VF--FMI3P ἐπί-P κεφαλή-N1--ASF *ιωσηφ-N---GSM καί-C ἐπί-P κορυφή-N1--GSF ὅς- --GPM ἡγέομαι-VAI-AMI3S ἀδελφός-N2--GPM

27 *βενιαμίν-N---NSM λύκος-N2--NSM ἅρπαξ-A3G-NSM ὁ- A--ASN πρωινός-A1--ASN ἐσθίω-VF--FMI3S ἔτι-D καί-C εἰς-P ὁ- A--ASN ἑσπέρα-N1A-GSF διαδίδωμι-VF--FAI3S τροφή-N1--ASF

28 πᾶς-A3--NPM οὗτος- D--NPM υἱός-N2--NPM *ἰακώβ-N---GSM δώδεκα-M καί-C οὗτος- D--APN λαλέω-VAI-AAI3S αὐτός- D--DPM ὁ- A--NSM πατήρ-N3--NSM αὐτός- D--GPM καί-C εὐλογέω-VA--AAI3S αὐτός- D--APM ἕκαστος-A1--ASM κατά-P ὁ- A--ASF εὐλογία-N1A-ASF αὐτός- D--GSM εὐλογέω-VA--AAI3S αὐτός- D--APM

29 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S αὐτός- D--DPM ἐγώ- P--NS προςτίθημι-V7--PMI1S πρός-P ὁ- A--ASM ἐμός-A1--ASM λαός-N2--ASM θάπτω-VA--AAD2P ἐγώ- P--AS μετά-P ὁ- A--GPM πατήρ-N3--GPM ἐγώ- P--GS ἐν-P ὁ- A--DSN σπήλαιον-N2N-DSN ὅς- --NSN εἰμί-V9--PAI3S ἐν-P ὁ- A--DSM ἀγρός-N2--DSM *εφρων-N---GSM ὁ- A--GSM *χετταῖος-N2--GSM

30 ἐν-P ὁ- A--DSN σπήλαιον-N2N-DSN ὁ- A--DSN διπλοῦς-A1C-DSN ὁ- A--DSN ἀπέναντι-P *μαμβρη-N---GS ἐν-P ὁ- A--DSF γῆ-N1--DSF *χανααν-N----S ὅς- --ASN κτάομαι-VAI-AMI3S *αβρααμ-N---NSM ὁ- A--ASN σπήλαιον-N2N-ASN παρά-P *εφρων-N---GSM ὁ- A--GSM *χετταῖος-N2--GSM ἐν-P κτῆσις-N3I-DSF μνημεῖον-N2N-GSN

31 ἐκεῖ-D θάπτω-VAI-AAI3P *αβρααμ-N---ASM καί-C *σαρρα-N---ASF ὁ- A--ASF γυνή-N3K-ASF αὐτός- D--GSM ἐκεῖ-D θάπτω-VAI-AAI3P *ισαακ-N---ASM καί-C *ρεβεκκα-N---ASF ὁ- A--ASF γυνή-N3K-ASF αὐτός- D--GSM καί-C ἐκεῖ-D θάπτω-VAI-AAI1S *λεια-N---ASF

32 ἐν-P κτῆσις-N3I-DSF ὁ- A--GSM ἀγρός-N2--GSM καί-C ὁ- A--GSN σπήλαιον-N2N-GSN ὁ- A--GSN εἰμί-V9--PAPGSN ἐν-P αὐτός- D--DSM παρά-P ὁ- A--GPM υἱός-N2--GPM *χετ-N---GSM

33 καί-C καταπαύω-VAI-AAI3S *ἰακώβ-N---NSM ἐπιτάσσω-V1--PAPNSM ὁ- A--DPM υἱός-N2--DPM αὐτός- D--GSM καί-C ἐκαἴρω-VA--AAPNSM ὁ- A--APM πούς-N3D-APM αὐτός- D--GSM ἐπί-P ὁ- A--ASF κλίνη-N1--ASF ἐκλείπω-VBI-AAI3S καί-C προςτίθημι-VCI-API3S πρός-P ὁ- A--ASM λαός-N2--ASM αὐτός- D--GSM

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6334, 6335, ...

Apocalypse Revealed 349

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 258


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 259, 1063, 1069, 1071, 1298, 1756, 1984, ...

Apocalypse Revealed 17, 20, 134, 137, 166, 241, 298, ...

True Christian Religion 706, 708

The White Horse 2

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 248


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 39, 119, 163, 195, 237, 278, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Spiritual Experiences 21, 5089

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 23:9, 17, 20, 25:8, 9, 10, 34:25, 35:18, 22, 23, 27, 29, 41:52, 48:15, 50:12

Numbers 24:9, 14, 17, 19, 35:8

Deuteronomy 21:17, 33:1, 6

Joshua 17:18, 19:1, 9, 21:3, 8

Judges 1:2, 22, 13:2, 15:20, 20:21, 25

2 Samuel 7:13, 16

2 Kings 13:14, 20

1 Chronicles 5:2, 20, 22, 12:9, 24, 39

Job 29:20

Psalms 25:5, 34:12, 60:9, 78:68, 119:166, 132:2

Proverbs 4:1, 29:22

Isaiah 25:9, 42:4, 48:14, 55:3, 63:1, 3

Jeremiah 33:26

Ezekiel 21:32

Daniel 10:14

Hosea 12:7, 13:15

Micah 5:1

Acts of the Apostles 7:15

Hebrews 14

Revelation 5:5, 14:17

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Names of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Prophecies of the Lord’s Coming
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Lord's Providence
An overview of how the Lord's providence guides all of us toward greatness and provides for our eternal happiness.
Worship Talk | Ages over 18

 Waiting for Christmas Day
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: