Ezekiel 28

Studovat vnitřní smysl

           

1 καί-C γίγνομαι-VBI-AMI3S λόγος-N2--NSM κύριος-N2--GSM πρός-P ἐγώ- P--AS λέγω-V1--PAPNSM

2 καί-C σύ- P--NS υἱός-N2--VSM ἄνθρωπος-N2--GSM εἶπον-VB--AAD2S ὁ- A--DSM ἄρχων-N3--DSM *τύρος-N2--GSF ὅδε- D--APN λέγω-V1--PAI3S κύριος-N2--NSM ἀντί-P ὅς- --GPM ὑψόω-VCI-API3S σύ- P--GS ὁ- A--NSF καρδία-N1A-NSF καί-C εἶπον-VAI-AAI2S θεός-N2--NSM εἰμί-V9--PAI1S ἐγώ- P--NS κατοικία-N1A-ASF θεός-N2--GSM καταοἰκέω-VX--XAI1S ἐν-P καρδία-N1A-DSF θάλασσα-N1S-GSF σύ- P--NS δέ-X εἰμί-V9--PAI2S ἄνθρωπος-N2--NSM καί-C οὐ-D θεός-N2--NSM καί-C δίδωμι-VAI-AAI2S ὁ- A--ASF καρδία-N1A-ASF σύ- P--GS ὡς-C καρδία-N1A-ASF θεός-N2--GSM

3 μή-D σοφός-A1--NSMC εἰμί-V9--PAI2S σύ- P--NS ὁ- A--GSM *δανιηλ-N---GSM σοφός-A1--NPM οὐ-D παιδεύω-VAI-AAI3P σύ- P--AS ὁ- A--DSF ἐπιστήμη-N1--DSF αὐτός- D--GPM

4 μή-D ἐν-P ὁ- A--DSF ἐπιστήμη-N1--DSF σύ- P--GS ἤ-C ἐν-P ὁ- A--DSF φρόνησις-N3I-DSF σύ- P--GS ποιέω-VAI-AAI2S σεαυτοῦ- D--DSM δύναμις-N3I-ASF καί-C χρυσίον-N2N-ASN καί-C ἀργύριον-N2N-ASN ἐν-P ὁ- A--DPM θησαυρός-N2--DPM σύ- P--GS

5 ἐν-P ὁ- A--DSF πολύς-A1--DSF ἐπιστήμη-N1--DSF σύ- P--GS καί-C ἐμπορία-N1A-DSF σύ- P--GS πληθύνω-VAI-AAI2S δύναμις-N3I-ASF σύ- P--GS ὑψόω-VCI-API3S ὁ- A--NSF καρδία-N1A-NSF σύ- P--GS ἐν-P ὁ- A--DSF δύναμις-N3I-DSF σύ- P--GS

6 διά-P οὗτος- D--ASN ὅδε- D--APN λέγω-V1--PAI3S κύριος-N2--NSM ἐπειδή-C δίδωμι-VX--XAI2S ὁ- A--ASF καρδία-N1A-ASF σύ- P--GS ὡς-C καρδία-N1A-ASF θεός-N2--GSM

7 ἀντί-P οὗτος- D--GSM ἰδού-I ἐγώ- P--NS ἐπιἄγω-V1--PAI1S ἐπί-P σύ- P--AS ἀλλότριος-A1A-APM λοιμός-N2--APM ἀπό-P ἔθνος-N3E-GPN καί-C ἐκκενόω-VF--FAI3P ὁ- A--APF μάχαιρα-N1--APF αὐτός- D--GPM ἐπί-P σύ- P--AS καί-C ἐπί-P ὁ- A--ASN κάλλος-N3E-ASN ὁ- A--GSF ἐπιστήμη-N1--GSF σύ- P--GS καί-C ὑποστρωννύω-VF--FAI3P ὁ- A--ASN κάλλος-N3E-ASN σύ- P--GS εἰς-P ἀπώλεια-N1A-ASF

8 καί-C καταβιβάζω-VF--FAI3P σύ- P--AS καί-C ἀποθνήσκω-VF2-FMI2S θάνατος-N2--DSM τραυματίας-N1T-GPM ἐν-P καρδία-N1A-DSF θάλασσα-N1S-GSF

9 μή-D λέγω-V1--PAPNSM εἶπον-VF2-FAI2S θεός-N2--NSM εἰμί-V9--PAI1S ἐγώ- P--NS ἐνώπιον-P ὁ- A--GPM ἀνααἱρέω-V2--PAPGPM σύ- P--AS σύ- P--NS δέ-X εἰμί-V9--PAI2S ἄνθρωπος-N2--NSM καί-C οὐ-D θεός-N2--NSM ἐν-P πλῆθος-N3E-DSN

10 ἀπερίτμητος-A1B-GPM ἀποὀλλύω-VF2-FMI2S ἐν-P χείρ-N3--DPF ἀλλότριος-A1A-GPM ὅτι-C ἐγώ- P--NS λαλέω-VAI-AAI1S λέγω-V1--PAI3S κύριος-N2--NSM

11 καί-C γίγνομαι-VBI-AMI3S λόγος-N2--NSM κύριος-N2--GSM πρός-P ἐγώ- P--AS λέγω-V1--PAPNSM

12 υἱός-N2--VSM ἄνθρωπος-N2--GSM λαμβάνω-VB--AAD2S θρῆνος-N2--ASM ἐπί-P ὁ- A--ASM ἄρχων-N3--ASM *τύρος-N2--GSF καί-C εἶπον-VB--AAD2S αὐτός- D--DSM ὅδε- D--APN λέγω-V1--PAI3S κύριος-N2--NSM κύριος-N2--NSM σύ- P--NS ἀποσφράγισμα-N3M-NSN ὁμοίωσις-N3I-GSF καί-C στέφανος-N2--NSM κάλλος-N3E-GSN

13 ἐν-P ὁ- A--DSF τρυφή-N1--DSF ὁ- A--GSM παράδεισος-N2--GSM ὁ- A--GSM θεός-N2--GSM γίγνομαι-VCI-API2S πᾶς-A3--NSN λίθος-N2--ASM χρηστός-A1--ASM ἐνδέω-VM--XMI2S σάρδιον-N2N-ASN καί-C τοπάζιον-N2N-ASN καί-C σμάραγδος-N2--ASM καί-C ἄνθραξ-N3K-ASM καί-C σάπφειρος-N2--ASF καί-C ἴασπις-N3D-ASF καί-C ἀργύριον-N2N-ASN καί-C χρυσίον-N2N-ASN καί-C λιγύριον-N2N-ASN καί-C ἀχάτης-N1M-ASM καί-C ἀμέθυστος-N2--ASN καί-C χρυσόλιθος-N2--ASF καί-C βηρύλλιον-N2N-ASN καί-C ὀνύχιον-N2N-ASN καί-C χρυσίον-N2N-GSN ἐνπίμπλημι-VAI-AAI2S ὁ- A--APM θησαυρός-N2--APM σύ- P--GS καί-C ὁ- A--APF ἀποθήκη-N1--APF σύ- P--GS ἐν-P σύ- P--DS ἀπό-P ὅς- --GSF ἡμέρα-N1A-GSF κτίζω-VSI-API2S σύ- P--NS

14 μετά-P ὁ- A--GSN χερουβ-N---GSN τίθημι-VAI-AAI1S σύ- P--AS ἐν-P ὄρος-N3E-DSN ἅγιος-A1A-DSN θεός-N2--GSM γίγνομαι-VCI-API2S ἐν-P μέσος-A1--DSM λίθος-N2--GPM πύρινος-A1--GPM

15 γίγνομαι-VCI-API2S ἄμωμος-A1B-NSM σύ- P--NS ἐν-P ὁ- A--DPF ἡμέρα-N1A-DPF σύ- P--GS ἀπό-P ὅς- --GSF ἡμέρα-N1A-GSF σύ- P--NS κτίζω-VSI-API2S ἕως-D εὑρίσκω-VC--API3S ὁ- A--NPN ἀδίκημα-N3M-NPN ἐν-P σύ- P--DS

16 ἀπό-P πλῆθος-N3E-GSN ὁ- A--GSF ἐμπορία-N1A-GSF σύ- P--GS πίμπλημι-VAI-AAI2S ὁ- A--APN ταμιεῖον-N2N-APN σύ- P--GS ἀνομία-N1A-GSF καί-C ἁμαρτάνω-VBI-AAI2S καί-C τραυματίζω-VSI-API2S ἀπό-P ὄρος-N3E-GSN ὁ- A--GSM θεός-N2--GSM καί-C ἄγω-VBI-AAI3S σύ- P--AS ὁ- A--NSN χερουβ-N---NSN ἐκ-P μέσος-A1--GSM λίθος-N2--GPM πύρινος-A1--GPM

17 ὑψόω-VCI-API3S ὁ- A--NSF καρδία-N1A-NSF σύ- P--GS ἐπί-P ὁ- A--DSN κάλλος-N3E-DSN σύ- P--GS διαφθείρω-VDI-API3S ὁ- A--NSF ἐπιστήμη-N1--NSF σύ- P--GS μετά-P ὁ- A--GSN κάλλος-N3E-GSN σύ- P--GS διά-P πλῆθος-N3E-ASN ἁμαρτία-N1A-GPF σύ- P--GS ἐπί-P ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF ῥίπτω-VAI-AAI1S σύ- P--AS ἐναντίον-P βασιλεύς-N3V-GPM δίδωμι-VAI-AAI1S σύ- P--AS παραδειγματίζω-VS--APN

18 διά-P ὁ- A--ASN πλῆθος-N3E-ASN ὁ- A--GPF ἁμαρτία-N1A-GPF σύ- P--GS καί-C ὁ- A--GPF ἀδικία-N1A-GPF ὁ- A--GSF ἐμπορία-N1A-GSF σύ- P--GS βεβηλόω-VAI-AAI2S ὁ- A--APN ἱερόν-N2N-APN σύ- P--GS καί-C ἐκἄγω-VF--FAI1S πῦρ-N3--ASN ἐκ-P μέσος-A1--GSM σύ- P--GS οὗτος- D--ASN καταἐσθίω-VF--FMI3S σύ- P--AS καί-C δίδωμι-VF--FAI1S σύ- P--AS εἰς-P σποδός-N2--ASF ἐπί-P ὁ- A--GSF γῆ-N1--GSF σύ- P--GS ἐναντίον-P πᾶς-A3--GPM ὁ- A--GPM ὁράω-V3--PAPGPM σύ- P--AS

19 καί-C πᾶς-A3--NPM ὁ- A--NPM ἐπιἵστημι-V6--PMPNPM σύ- P--AS ἐν-P ὁ- A--DPN ἔθνος-N3E-DPN στυγνάζω-VF--FAI3P ἐπί-P σύ- P--AS ἀπώλεια-N1A-NSF γίγνομαι-VBI-AMI2S καί-C οὐ-D ὑποἄρχω-VF--FAI2S ἔτι-D εἰς-P ὁ- A--ASM αἰών-N3W-ASM

20 καί-C γίγνομαι-VBI-AMI3S λόγος-N2--NSM κύριος-N2--GSM πρός-P ἐγώ- P--AS λέγω-V1--PAPNSM

21 υἱός-N2--VSM ἄνθρωπος-N2--GSM στηρίζω-VA--AAD2S ὁ- A--ASN πρόσωπον-N2N-ASN σύ- P--GS ἐπί-P *σιδών-N---ASF καί-C προφητεύω-VA--AAD2S ἐπί-P αὐτός- D--ASF

22 καί-C εἶπον-VB--AAD2S ὅδε- D--APN λέγω-V1--PAI3S κύριος-N2--NSM ἰδού-I ἐγώ- P--NS ἐπί-P σύ- P--AS *σιδών-N---VSF καί-C ἐνδοξάζομαι-VS--FPI1S ἐν-P σύ- P--DS καί-C γιγνώσκω-VF--FMI2S ὅτι-C ἐγώ- P--NS εἰμί-V9--PAI1S κύριος-N2--NSM ἐν-P ὁ- A--DSN ποιέω-VA--AAN ἐγώ- P--AS ἐν-P σύ- P--DS κρίμα-N3M-APN καί-C ἁγιάζω-VS--FPI1S ἐν-P σύ- P--DS

23 αἷμα-N3M-ASN καί-C θάνατος-N2--NSM ἐν-P ὁ- A--DPF πλατύς-A3U-DPF σύ- P--GS καί-C πίπτω-VF2-FMI3P τραυματίζω-VT--XPPNPM ἐν-P μάχαιρα-N1--DPF ἐν-P σύ- P--DS περικύκλῳ-D σύ- P--GS καί-C γιγνώσκω-VF--FMI3P διότι-C ἐγώ- P--NS εἰμί-V9--PAI1S κύριος-N2--NSM

24 καί-C οὐ-D εἰμί-VF--FMI3P οὐκέτι-D ὁ- A--DSM οἶκος-N2--DSM ὁ- A--GSM *ἰσραήλ-N---GSM σκόλοψ-N3P-NSM πικρία-N1A-GSF καί-C ἄκανθα-N1A-NSF ὀδύνη-N1--GSF ἀπό-P πᾶς-A3--GPM ὁ- A--GPM περικύκλῳ-D αὐτός- D--GPM ὁ- A--GPM ἀτιμάζω-VA--AAPGPM αὐτός- D--APM καί-C γιγνώσκω-VF--FMI3P ὅτι-C ἐγώ- P--NS εἰμί-V9--PAI1S κύριος-N2--NSM

25 ὅδε- D--APN λέγω-V1--PAI3S κύριος-N2--NSM κύριος-N2--NSM καί-C συνἄγω-VF--FAI1S ὁ- A--ASM *ἰσραήλ-N---ASM ἐκ-P ὁ- A--GPN ἔθνος-N3E-GPN ὅς- --GSM διασκορπίζω-VCI-API3P ἐκεῖ-D καί-C ἁγιάζω-VS--FPI1S ἐν-P αὐτός- D--DPM ἐνώπιον-P ὁ- A--GPM λαός-N2--GPM καί-C ὁ- A--GPN ἔθνος-N3E-GPN καί-C καταοἰκέω-VF--FAI3P ἐπί-P ὁ- A--GSF γῆ-N1--GSF αὐτός- D--GPM ὅς- --ASF δίδωμι-VX--XAI1S ὁ- A--DSM δοῦλος-N2--DSM ἐγώ- P--GS *ἰακώβ-N---DSM

26 καί-C καταοἰκέω-VF--FAI3P ἐπί-P αὐτός- D--GSF ἐν-P ἐλπίς-N3D-DSF καί-C οἰκοδομέω-VF--FAI3P οἰκία-N1A-APF καί-C φυτεύω-VF--FAI3P ἀμπελών-N3W-APM καί-C καταοἰκέω-VF--FAI3P ἐν-P ἐλπίς-N3D-DSF ὅταν-D ποιέω-VF--FAI1S κρίμα-N3M-ASN ἐν-P πᾶς-A3--DPM ὁ- A--DPM ἀτιμάζω-VA--AAPDPM αὐτός- D--APM ἐν-P ὁ- A--DPM κύκλος-N2--DSM αὐτός- D--GPM καί-C γιγνώσκω-VF--FMI3P ὅτι-C ἐγώ- P--NS εἰμί-V9--PAI1S κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM αὐτός- D--GPM καί-C ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--GPM πατήρ-N3--GPM αὐτός- D--GPM

  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 406

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 151


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 113, 114, 273, 1069, 1201, 1551, 1588, ...

Apocalypse Revealed 90, 206, 239, 254, 540, 606, 759, ...

Divine Love and Wisdom 325

Doctrine of the Lord 28

Doctrine of the Sacred Scripture 45, 97

Doctrine of Faith 54

True Christian Religion 219, 260, 467, 773


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 110, 131, 236, 242, 268, 277, 294, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 23, 27, 41, 58

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8, 28:13

Exodus 14:4, 17, 18

Numbers 33:55

Deuteronomy 8:17

Joshua 19:28, 29, 30

2 Kings 14:10

Psalms 62:11, 82:7

Proverbs 16:18

Ecclesiastes 7:29

Isaiah 5:16, 14:13, 14, 23:4, 25:12, 26:5, 31:3, 66:16

Jeremiah 12:14, 25:22, 32:37

Ezekiel 5:17, 10:18, 11:17, 20:41, 21:14, 16, 26:1, 27:1, 27, 28:5, 17, 29:3, 9, 30:4, 10, 11, 31:8, 12, 32:12, 19, 30, 34:25, 27, 36:23, 28, 37:25, 38:23, 39:13

Daniel 5:11, 11:36, 37

Hosea 11

Amos 1:9

Obadiah 3

Zechariah 9:2, 3

Matthew 11:21

Luke 10:13

Acts of the Apostles 12:22

2 Thessalonians 2:4


Přeložit: