Exodus 25

Studovat vnitřní smysl

← Exodus 24   Exodus 26 →         

1 καί-C λαλέω-VAI-AAI3S κύριος-N2--NSM πρός-P *μωυσῆς-N1M-ASM λέγω-V1--PAPNSM

2 εἶπον-VB--AAD2S ὁ- A--DPM υἱός-N2--DPM *ἰσραήλ-N---GSM καί-C λαμβάνω-VB--AAD2P ἐγώ- P--DS ἀπαρχή-N1--APF παρά-P πᾶς-A3--GPM ὅς- --DPM ἄν-X δοκέω-VA--AAS3S ὁ- A--DSF καρδία-N1A-DSF καί-C λαμβάνω-VF--FMI2P ὁ- A--APF ἀπαρχή-N1--APF ἐγώ- P--GS

3 καί-C οὗτος- D--NSF εἰμί-V9--PAI3S ὁ- A--NSF ἀπαρχή-N1--NSF ὅς- --ASF λαμβάνω-VF--FMI2P παρά-P αὐτός- D--GPM χρυσίον-N2N-ASN καί-C ἀργύριον-N2N-ASN καί-C χαλκός-N2--ASM

4 καί-C ὑάκινθος-N2--ASF καί-C πορφύρα-N1A-ASF καί-C κόκκινος-A1--ASM διπλοῦς-A1C-ASM καί-C βύσσος-N2--ASF κλώθω-VT--XPPASF καί-C θρίξ-N3--APF αἴγειος-A1A-APF

5 καί-C δέρμα-N3M-APN κριός-N2--GPM ἐρυθροδανόω-VM--XPPAPN καί-C δέρμα-N3M-APN ὑακίνθινος-A1--APN καί-C ξύλον-N2N-APN ἄσηπτος-A1B-APN

7 καί-C λίθος-N2--APM σάρδιον-N2N-GSN καί-C λίθος-N2--APM εἰς-P ὁ- A--ASF γλυφή-N1--ASF εἰς-P ὁ- A--ASF ἐπωμίς-N3D-ASF καί-C ὁ- A--ASM ποδήρης-A3--ASM

8 καί-C ποιέω-VF--FAI2S ἐγώ- P--DS ἁγίασμα-N3M-ASN καί-C ὁράω-VV--FPI1S ἐν-P σύ- P--DP

9 καί-C ποιέω-VF--FAI2S ἐγώ- P--DS κατά-P πᾶς-A3--APN ὅσος-A1--APN ἐγώ- P--NS σύ- P--DS δεικνύω-V5--PAS1S ἐν-P ὁ- A--DSN ὄρος-N3E-DSN ὁ- A--ASN παράδειγμα-N3M-ASN ὁ- A--GSF σκηνή-N1--GSF καί-C ὁ- A--ASN παράδειγμα-N3M-ASN πᾶς-A3--GPM ὁ- A--GPF σκεῦος-N3E-GPN αὐτός- D--GSF οὕτως-D ποιέω-VF--FAI2S

10 καί-C ποιέω-VF--FAI2S κιβωτός-N2--ASF μαρτύριον-N2N-GSN ἐκ-P ξύλον-N2N-GPN ἄσηπτος-A1B-GPN δύο-M πῆχυς-N3E-GPM καί-C ἥμισυς-A3U-GSN ὁ- A--ASN μῆκος-N3E-ASN καί-C πῆχυς-N3E-GSM καί-C ἥμισυς-A3U-GSN ὁ- A--ASN πλάτος-N3E-ASN καί-C πῆχυς-N3E-GSM καί-C ἥμισυς-A3U-GSN ὁ- A--ASN ὕψος-N3E-ASN

11 καί-C καταχρυσόω-VF--FAI2S αὐτός- D--ASF χρυσίον-N2N-DSN καθαρός-A1A-DSN ἔξωθεν-D καί-C ἔσωθεν-D χρυσόω-VF--FAI2S αὐτός- D--ASF καί-C ποιέω-VF--FAI2S αὐτός- D--DSF κυμάτιον-N2N-APN στρεπτός-A1--APN χρυσοῦς-A1C-APN κύκλος-N2--DSM

12 καί-C ἐλαύνω-VF--FAI2S αὐτός- D--DSF τέσσαρες-A3--APM δακτύλιος-N2--APM χρυσοῦς-A1C-APM καί-C ἐπιτίθημι-VF--FAI2S ἐπί-P ὁ- A--APN τέσσαρες-A3--APN κλίτος-N3E-APN δύο-M δακτύλιος-N2--APM ἐπί-P ὁ- A--ASN κλίτος-N3E-ASN ὁ- A--ASN εἷς-A3--ASN καί-C δύο-M δακτύλιος-N2--APM ἐπί-P ὁ- A--ASN κλίτος-N3E-ASN ὁ- A--ASN δεύτερος-A1A-ASN

13 ποιέω-VF--FAI2S δέ-X ἀναφορεύς-N3V-APM ξύλον-N2N-APN ἄσηπτος-A1B-APN καί-C καταχρυσόω-VF--FAI2S αὐτός- D--APN χρυσίον-N2N-DSN

14 καί-C εἰςἄγω-VF--FAI2S ὁ- A--APM ἀναφορεύς-N3V-APM εἰς-P ὁ- A--APM δακτύλιος-N2--APM ὁ- A--APM ἐν-P ὁ- A--DPN κλίτος-N3E-DPN ὁ- A--GSF κιβωτός-N2--GSF αἴρω-V1--PAN ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ἐν-P αὐτός- D--DPM

15 ἐν-P ὁ- A--DPM δακτύλιος-N2--DPM ὁ- A--GSF κιβωτός-N2--GSF εἰμί-VF--FMI3P ὁ- A--NPM ἀναφορεύς-N3V-NPM ἀκίνητος-A1B-NPM

16 καί-C ἐνβάλλω-VF2-FAI2S εἰς-P ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ὁ- A--APN μαρτύριον-N2N-APN ὅς- --APN ἄν-X δίδωμι-VO--AAS1S σύ- P--DS

17 καί-C ποιέω-VF--FAI2S ἱλαστήριον-N2--ASN ἐπίθεμα-N3M-ASN χρυσίον-N2N-GSN καθαρός-A1A-GSN δύο-M πῆχυς-N3E-GPM καί-C ἥμισυς-A3U-GSN ὁ- A--ASN μῆκος-N3E-ASN καί-C πῆχυς-N3E-GSM καί-C ἥμισυς-A3U-GSN ὁ- A--ASN πλάτος-N3E-ASN

18 καί-C ποιέω-VF--FAI2S δύο-M χερουβιμ-N---APN χρυσοῦς-A1C-APN τορευτός-A1--APN καί-C ἐπιτίθημι-VF--FAI2S αὐτός- D--APN ἐκ-P ἀμφότεροι-A1A-GPN ὁ- A--GPN κλίτος-N3E-GPN ὁ- A--GSN ἱλαστήριον-N2--GSN

19 ποιέω-VC--FPI3P χερουβ-N---NSM εἷς-A3--NSM ἐκ-P ὁ- A--GSN κλίτος-N3E-GSN οὗτος- D--GSN καί-C χερουβ-N---ASM εἷς-A3--NSM ἐκ-P ὁ- A--GSN κλίτος-N3E-GSN ὁ- A--GSN δεύτερος-A1A-GSN ὁ- A--GSN ἱλαστήριον-N2--GSN καί-C ποιέω-VF--FAI2S ὁ- A--APM δύο-M χερουβιμ-N---APM ἐπί-P ὁ- A--APN δύο-M κλίτος-N3E-APN

20 εἰμί-VF--FMI3P ὁ- A--NPM χερουβιμ-N---NPM ἐκτείνω-V1--PAPNPM ὁ- A--APF πτέρυξ-N3G-APF ἐπάνωθεν-D συνσκιάζω-V1--PAPNPM ὁ- A--DPF πτέρυξ-N3G-DPF αὐτός- D--GPM ἐπί-P ὁ- A--GSN ἱλαστήριον-N2--GSN καί-C ὁ- A--NPN πρόσωπον-N2N-NPN αὐτός- D--GPM εἰς-P ἀλλήλω- D--APN εἰς-P ὁ- A--ASN ἱλαστήριον-N2--ASN εἰμί-VF--FMI3P ὁ- A--APN πρόσωπον-N2N-APN ὁ- A--GPM χερουβιμ-N---GPM

21 καί-C ἐπιτίθημι-VF--FAI2S ὁ- A--ASN ἱλαστήριον-N2--ASN ἐπί-P ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ἄνωθεν-D καί-C εἰς-P ὁ- A--ASF κιβωτός-N2--ASF ἐνβάλλω-VF2-FAI2S ὁ- A--APN μαρτύριον-N2N-APN ὅς- --APN ἄν-X δίδωμι-VO--AAS1S σύ- P--DS

22 καί-C γιγνώσκω-VS--FPI1S σύ- P--DS ἐκεῖθεν-D καί-C λαλέω-VA--AAS1S σύ- P--DS ἄνωθεν-D ὁ- A--GSN ἱλαστήριον-N2--GSN ἀνά-P μέσος-A1--ASN ὁ- A--GPM δύο-M χερουβιμ-N---GPM ὁ- A--GPM εἰμί-V9--PAPGPM ἐπί-P ὁ- A--GSF κιβωτός-N2--GSF ὁ- A--GSN μαρτύριον-N2N-GSN καί-C κατά-P πᾶς-A3--APN ὅσος-A1--APN ἄν-X ἐντέλλομαι-VA--AMS1S σύ- P--DS πρός-P ὁ- A--APM υἱός-N2--APM *ἰσραήλ-N---GSM

23 καί-C ποιέω-VF--FAI2S τράπεζα-N1S-ASF χρυσίον-N2N-GSN καθαρός-A1A-GSN δύο-M πῆχυς-N3E-GPM ὁ- A--ASN μῆκος-N3E-ASN καί-C πῆχυς-N3E-GSM ὁ- A--ASN εὖρος-N2--ASN καί-C πῆχυς-N3E-GSM καί-C ἥμισυς-A3U-GSN ὁ- A--ASN ὕψος-N3E-ASN

24 καί-C ποιέω-VF--FAI2S αὐτός- D--DSF στρεπτός-A1--APN κυμάτιον-N2N-APN χρυσοῦς-A1C-APN κύκλος-N2--DSM

25 καί-C ποιέω-VF--FAI2S αὐτός- D--DSF στεφάνη-N1--ASF παλαιστή-N1--GSF κύκλος-N2--DSM καί-C ποιέω-VF--FAI2S στρεπτός-A1--ASN κυμάτιον-N2N-ASN ὁ- A--DSF στεφάνη-N1--DSF κύκλος-N2--DSM

26 καί-C ποιέω-VF--FAI2S τέσσαρες-A3--APM δακτύλιος-N2--APM χρυσοῦς-A1C-APM καί-C ἐπιτίθημι-VF--FAI2S ὁ- A--APM δακτύλιος-N2--APM ἐπί-P ὁ- A--APN τέσσαρες-A3--APN μέρος-N3E-APN ὁ- A--GPM πούς-N3D-GPM αὐτός- D--GSF

27 ὑπό-P ὁ- A--ASF στεφάνη-N1--ASF καί-C εἰμί-VF--FMI3P ὁ- A--NPM δακτύλιος-N2--NPM εἰς-P θήκη-N1--APF ὁ- A--DPM ἀναφορεύς-N3V-DPM ὥστε-C αἴρω-V1--PAN ἐν-P αὐτός- D--DPM ὁ- A--ASF τράπεζα-N1S-ASF

28 καί-C ποιέω-VF--FAI2S ὁ- A--APM ἀναφορεύς-N3V-APM ἐκ-P ξύλον-N2N-GPN ἄσηπτος-A1B-GPN καί-C καταχρυσόω-VF--FAI2S αὐτός- D--APM χρυσίον-N2N-DSN καθαρός-A1A-DSN καί-C αἴρω-VC--FPI3S ἐν-P αὐτός- D--DPM ὁ- A--NSF τράπεζα-N1S-NSF

29 καί-C ποιέω-VF--FAI2S ὁ- A--APN τρυβλίον-N2N-APN αὐτός- D--GSF καί-C ὁ- A--APF θυΐσκη-N1--APF καί-C ὁ- A--APN σπονδεῖον-N2N-APN καί-C ὁ- A--APM κύαθος-N2--APM ἐν-P ὅς- --DPM σπένδω-VF--FAI2S ἐν-P αὐτός- D--DPM χρυσίον-N2N-GSN καθαρός-A1A-GSN ποιέω-VF--FAI2S αὐτός- D--APN

30 καί-C ἐπιτίθημι-VF--FAI2S ἐπί-P ὁ- A--ASF τράπεζα-N1S-ASF ἄρτος-N2--APM ἐνώπιος-A1B-APM ἐναντίον-P ἐγώ- P--GS διά-P πᾶς-A3--GSM

31 καί-C ποιέω-VF--FAI2S λυχνία-N1A-ASF ἐκ-P χρυσίον-N2N-GSN καθαρός-A1A-GSN τορευτός-A1--ASF ποιέω-VF--FAI2S ὁ- A--ASF λυχνία-N1A-ASF ὁ- A--NSM καυλός-N2--NSM αὐτός- D--GSF καί-C ὁ- A--NPM καλαμίσκος-N2--NPM καί-C ὁ- A--NPM κρατήρ-N3H-NPM καί-C ὁ- A--NPM σφαιρωτήρ-N3--NPM καί-C ὁ- A--NPN κρίνον-N2N-NPN ἐκ-P αὐτός- D--GSF εἰμί-VF--FMI3S

32 ἕξ-M δέ-X καλαμίσκος-N2--NPM ἐκπορεύομαι-V1--PMPNPM ἐκ-P πλάγιος-A1A-GPN τρεῖς-A3--NPM καλαμίσκος-N2--NPM ὁ- A--GSF λυχνία-N1A-GSF ἐκ-P ὁ- A--GSN κλίτος-N3E-GSN αὐτός- D--GSF ὁ- A--GSN εἷς-A3--GSN καί-C τρεῖς-A3--NPM καλαμίσκος-N2--NPM ὁ- A--GSF λυχνία-N1A-GSF ἐκ-P ὁ- A--GSN κλίτος-N3E-GSN ὁ- A--GSN δεύτερος-A1A-GSN

33 καί-C τρεῖς-A3--NPM κρατήρ-N3H-NPM ἐκτυπόω-VM--XMPNPM καρυίσκος-N2--APM ἐν-P ὁ- A--DSM εἷς-A3--DSM καλαμίσκος-N2--DSM σφαιρωτήρ-N3--NSM καί-C κρίνον-N2N-NSN οὕτως-D ὁ- A--DPM ἕξ-M καλαμίσκος-N2--DPM ὁ- A--DPM ἐκπορεύομαι-V1--PMPDPM ἐκ-P ὁ- A--GSF λυχνία-N1A-GSF

34 καί-C ἐν-P ὁ- A--DSF λυχνία-N1A-DSF τέσσαρες-A3--NPM κρατήρ-N3H-NPM ἐκτυπόω-VM--XMPNPM καρυίσκος-N2--APM ἐν-P ὁ- A--DSM εἷς-A3--DSM καλαμίσκος-N2--DSM ὁ- A--NPM σφαιρωτήρ-N3--NPM καί-C ὁ- A--NPN κρίνον-N2N-NPN αὐτός- D--GSF

35 ὁ- A--NSM σφαιρωτήρ-N3--NSM ὑπό-P ὁ- A--APM δύο-M καλαμίσκος-N2--APM ἐκ-P αὐτός- D--GSF καί-C σφαιρωτήρ-N3--NSM ὑπό-P ὁ- A--APM τέσσαρες-A3--APM καλαμίσκος-N2--APM ἐκ-P αὐτός- D--GSF οὕτως-D ὁ- A--DPM ἕξ-M καλαμίσκος-N2--DPM ὁ- A--DPM ἐκπορεύομαι-V1--PMPDPM ἐκ-P ὁ- A--GSF λυχνία-N1A-GSF

36 ὁ- A--NPM σφαιρωτήρ-N3--NPM καί-C ὁ- A--NPM καλαμίσκος-N2--NPM ἐκ-P αὐτός- D--GSF εἰμί-V9--PAD3P ὅλος-A1--NSF τορευτός-A1--NSF ἐκ-P εἷς-A3--GSN χρυσίον-N2N-GSN καθαρός-A1A-GSN

37 καί-C ποιέω-VF--FAI2S ὁ- A--APM λύχνος-N2--APM αὐτός- D--GSF ἑπτά-M καί-C ἐπιτίθημι-VF--FAI2S ὁ- A--APM λύχνος-N2--APM καί-C φαίνω-VF2-FAI3P ἐκ-P ὁ- A--GSN εἷς-A3--GSN πρόσωπον-N2N-GSN

38 καί-C ὁ- A--ASM ἐπαρυστήρ-N3--ASM αὐτός- D--GSF καί-C ὁ- A--APN ὑπόθεμα-N3M-APN αὐτός- D--GSF ἐκ-P χρυσίον-N2N-GSN καθαρός-A1A-GSN ποιέω-VF--FAI2S

39 πᾶς-A3--NPN ὁ- A--NPN σκεῦος-N3E-NPN οὗτος- D--NPN τάλαντον-N2--NSN χρυσίον-N2N-GSN καθαρός-A1A-GSN

40 ὁράω-V3--PAD2S ποιέω-VF--FAI2S κατά-P ὁ- A--ASM τύπος-N2--ASM ὁ- A--ASM δεικνύω-VK--XMPASM σύ- P--DS ἐν-P ὁ- A--DSN ὄρος-N3E-DSN

← Exodus 24   Exodus 26 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 308, 648, 716, 1947, 2165, 2576, 2788, ...

Apocalypse Revealed 43, 239, 490, 529, 555, 585, 669, ...

Conjugial Love 75

Doctrine of the Sacred Scripture 97

True Christian Religion 260, 284, 323, 707


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 239, 242, 257, 277, 280, 283, 364, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 37

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:12

Exodus 15:17, 25:9, 40, 26:30, 34, 27:8, 28:9, 29:42, 45, 46, 30:3, 6, 8, 31:7, 8, 11, 35:4, 12, 13, 36:2, 37:1, 10, 17, 39:32, 36, 37, 42, 43, 40:23

Leviticus 1:1, 16:2, 13, 24:4, 5, 6

Numbers 4:6, 8, 10, 12, 7:89, 8:1

Deuteronomy 10:1, 2, 3, 5

1 Samuel 4:4, 21:5

2 Samuel 6:2

1 Kings 13, 23, 7:48, 49, 50, 8:8, 9

2 Kings 19:15

1 Chronicles 15:2, 15, 22:19, 28:11, 18, 29:5

2 Chronicles 2:3, 3:10, 4:7, 20

Psalms 80:2, 99:1

Ezekiel 10:2, 3, 37:26, 28, 43:6, 7

Zechariah 4:2

Acts of the Apostles 7:44

Romans 3:25

2 Corinthians 8:12

Hebrews 5, 9:1, 2, 4, 5

Revelation 4:5, 11:19

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Building the Tabernacle (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Candlestick Detail of the Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cherubim Facing Each Other
Make your own picture of the cherubim facing each other, drawing the wings so that they touch above the ark. 
Project | Ages 7 - 14

 Cherubim on the Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Correspondences of Gold
Illustrations of three stories in the Word that mention gold. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cut and Fold Model of the Ark of the Covenant
Color and assemble this model of the ark with the cherubim facing each other.
Project | Ages 7 - 14

 Exploring the Tabernacle
Use the beautiful color pictures of the Tabernacle Model (from the Glencairn Museum) to explore the furnishings of the Tabernacle. 
Activity | Ages 7 - 14

 Making a Model of the Ark with a Matchbox
Use a matchbox as a base for this model of the ark.
Project | Ages 7 - 14

 Making an "Oil Lamp"
Make a clay lamp that can have a tea light nestled inside
Project | Ages 4 - 10

 Model of the Ark with a Box
Here is an easy way to make a model of the Ark using a small box. 
Project | Ages 7 - 14

 Moses on Mount Sinai
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Prayers for Children: Tabernacle of the Lord
Activity | Ages 7 - 14

 Prayers for Teens: Tabernacle of the Lord
Activity | Ages 15 - 17

 Quotes: Tabernacle of the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Ark of the Covenant
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Function of Wings
Compare the function of a bird's wings with how the Ten Commandments - and other parts of the Lord's Word - help us.
Activity | Ages 7 - 17

 The Holy of Holies
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Holy of Holies (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Holy Place
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lampstand of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Tabernacle and the Ark (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tabernacle and the Ark (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tabernacle and the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Tabernacle and the Ark of the Testimony
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Tabernacle in Use
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: