Ecclesiasticus (Sira 40

Studie

           |

1 ἀσχολία-N1A-NSF μέγας-A1--NSF κτίζω-VM--XMI3S πᾶς-A3--DSM ἄνθρωπος-N2--DSM καί-C ζυγός-N2--NSM βαρύς-A3U-NSM ἐπί-P υἱός-N2--APM *αδαμ-N---GSM ἀπό-P ἡμέρα-N1A-GSF ἔξοδος-N2--GSF ἐκ-P γαστήρ-N3--GSF μήτηρ-N3--GSF αὐτός- D--GPM ἕως-P ἡμέρα-N1A-GSF ἐπιστροφή-N1--GSF εἰς-P μήτηρ-N3--ASF πᾶς-A3--GPM

2 ὁ- A--APM διαλογισμός-N2--APM αὐτός- D--GPM καί-C φόβος-N2--ASM καρδία-N1A-GSF ἐπίνοια-N1A-NSF προσδοκία-N1A-GSF ἡμέρα-N1A-NSF τελευτή-N1--GSF

3 ἀπό-P καταἧμαι-V5--PMPGSM ἐπί-P θρόνος-N2--GSM ἔνδοξος-A1B-GSM καί-C ἕως-P ταπεινόω-VM--XMPGSM ἐν-P γῆ-N1--DSF καί-C σποδός-N2--DSM

4 ἀπό-P φορέω-V2--PAPGSM ὑακίνθινος-A1--ASM καί-C στέφανος-N2--ASM καί-C ἕως-P περιβάλλω-V1--PMPGSM ὠμόλινον-N2N-ASN θυμός-N2--NSM καί-C ζῆλος-N2--NSM καί-C ταραχή-N1--NSF καί-C σάλος-N2--NSM καί-C φόβος-N2--NSM θάνατος-N2--GSM καί-C μηνίαμα-N3M-NSN καί-C ἔρις-N3D-NSF

5 καί-C ἐν-P καιρός-N2--DSM ἀνάπαυσις-N3I-GSF ἐπί-P κοίτη-N1--GSF ὕπνος-N2--NSM νύξ-N3--GSF ἀλλοιόω-V4--PAI3S γνῶσις-N3I-ASF αὐτός- D--GSM

6 ὀλίγος-A1--ASN ὡς-C οὐδείς-A3--ASN ἐν-P ἀνάπαυσις-N3I-DSF καί-C ἀπό-P ἐκεῖνος- D--GSM ἐν-P ὕπνος-N2--DPM ὡς-C ἐν-P ἡμέρα-N1A-DSF σκοπιά-N1A-APF θορυβέω-VM--XMPNSM ἐν-P ὅρασις-N3I-DSF καρδία-N1A-GSF αὐτός- D--GSM ὡς-C ἐκφεύγω-VX--XAPNSM ἀπό-P πρόσωπον-N2N-GSN πόλεμος-N2--GSM

7 ἐν-P καιρός-N2--DSM χρεία-N1A-GSF αὐτός- D--GSM ἐκἐγείρω-VCI-API3S καί-C ἀποθαυμάζω-V1--PAPNSM εἰς-P οὐδείς-A3--ASN φόβος-N2--ASM

8 μετά-P πᾶς-A1S-GSF σάρξ-N3K-GSF ἀπό-P ἄνθρωπος-N2--GSM ἕως-P κτῆνος-N3E-GSN καί-C ἐπί-P ἁμαρτωλός-A1B-GPM ἑπταπλάσιος-A1A-APN πρός-P οὗτος- D--APN

9 θάνατος-N2--NSM καί-C αἷμα-N3M-NSN καί-C ἔρις-N3D-NSF καί-C ῥομφαία-N1A-NSF ἐπαγωγή-N1--NPF λιμός-N2--NSM καί-C σύντριμμα-N3M-NSN καί-C μάστιξ-N3G-NSF

10 ἐπί-P ὁ- A--APM ἄνομος-A1B-APM κτίζω-VSI-API3S οὗτος- D--NPN πᾶς-A3--NPN καί-C διά-P αὐτός- D--APM γίγνομαι-VBI-AMI3S ὁ- A--NSM κατακλυσμός-N2--NSM

11 πᾶς-A3--NPN ὅσος-A1--NPN ἀπό-P γῆ-N1--GSF εἰς-P γῆ-N1--ASF ἀναστρέφω-V1--PAI3S καί-C ἀπό-P ὕδωρ-N3T-GPN εἰς-P θάλασσα-N1S-ASF ἀνακάμπτω-V1--PAI3S

12 πᾶς-A3--NSN δῶρον-N2N-NSN καί-C ἀδικία-N1A-NSF ἐκἀλείφω-VV--FPI3S καί-C πίστις-N3I-NSF εἰς-P ὁ- A--ASM αἰών-N3W-ASM ἵστημι-VF--FMI3S

13 χρῆμα-N3M-NPN ἄδικος-A1B-GPM ὡς-C ποταμός-N2--NSM ξηραίνω-VC--FPI3S καί-C ὡς-C βροντή-N1--NSF μέγας-A1--NSF ἐν-P ὑετός-N2--DSM ἐκἠχέω-VF--FAI3S

14 ἐν-P ὁ- A--DSN ἀναοἴγω-VA--AAN αὐτός- D--ASM χείρ-N3--APF εὐφραίνω-VC--FPI3S οὕτως-D ὁ- A--NPM παραβαίνω-V1--PAPNPM εἰς-P συντέλεια-N1A-ASF ἐκλείπω-VF--FAI3P

15 ἔκγονος-A1B-NPN ἀσεβής-A3H-GPM οὐ-D πληθύνω-VF2-FAI3S κλάδος-N2--APM καί-C ῥίζα-N1A-NPF ἀκάθαρτος-A1B-NPF ἐπί-P ἀκρότομος-A1B-GSF πέτρα-N1A-GSF

16 ἄχι-N3--NSN ἐπί-P πᾶς-A3--GSN ὕδωρ-N3T-GSN καί-C χεῖλος-N3E-GSN ποταμός-N2--GSM πρός-P πᾶς-A3--GSM χόρτος-N2--GSM ἐκτίλλω-VF--FMI3S

17 χάρις-N3--NSF ὡς-C παράδεισος-N2--NSM ἐν-P εὐλογία-N1A-DPF καί-C ἐλεημοσύνη-N1--NSF εἰς-P ὁ- A--ASM αἰών-N3W-ASM διαμένω-VF2-FAI3S

18 ζωή-N1--NSF αὐτάρκης-A3H-GSM καί-C ἐργάτης-N1S-GSM γλυκαίνω-VC--FPI3S καί-C ὑπέρ-P ἀμφότεροι-A1A-APN ὁ- A--NSM εὑρίσκω-V1--PAPNSM θησαυρός-N2--ASM

19 τέκνον-N2N-NPN καί-C οἰκοδομή-N1--NSF πόλις-N3I-GSF στηρίζω-V1--PAI3P ὄνομα-N3M-ASN καί-C ὑπέρ-P ἀμφότεροι-A1A-APN γυνή-N3K-NSF ἄμωμος-A1B-NSF λογίζομαι-V1--PMI3S

20 οἶνος-N2--NSM καί-C μουσικός-N1--NPN εὐφραίνω-V1--PAI3P καρδία-N1A-ASF καί-C ὑπέρ-P ἀμφότεροι-A1A-APN ἀγάπησις-N3I-NSF σοφία-N1A-GSF

21 αὐλός-N2--NSM καί-C ψαλτήριον-N2N-NSN ἡδύνω-V1--PAI3P μέλος-N3E-APN καί-C ὑπέρ-P ἀμφότεροι-A1A-APN γλῶσσα-N1S-NSF ἡδύς-A3U-NSF

22 χάρις-N3--ASF καί-C κάλλος-N3E-ASN ἐπιθυμέω-VF--FAI3S ὀφθαλμός-N2--NSM καί-C ὑπέρ-P ἀμφότεροι-A1A-APN χλόη-N1--ASF σπόρος-N2--GSM

23 φίλος-A1--NSM καί-C ἑταῖρος-N2--NSM εἰς-P καιρός-N2--ASM ἀποἀντάω-V3--PAPNPM καί-C ὑπέρ-P ἀμφότεροι-A1A-APN γυνή-N3K-NSF μετά-P ἀνήρ-N3--GSM

24 ἀδελφός-N2--NPM καί-C βοήθεια-N1A-NSF εἰς-P καιρός-N2--ASM θλῖψις-N3I-GSF καί-C ὑπέρ-P ἀμφότεροι-A1A-APN ἐλεημοσύνη-N1--NSF ῥύομαι-VF--FMI3S

25 χρυσίον-N2N-NSN καί-C ἀργύριον-N2N-NSN ἐπιἵστημι-VF--FAI3P πούς-N3D-ASM καί-C ὑπέρ-P ἀμφότεροι-A1A-APN βουλή-N1--NSF εὐδοκιμέω-V2--PMI3S

26 χρῆμα-N3M-NPN καί-C ἰσχύς-N3U-NSF ἀναὑψόω-VF--FAI3P καρδία-N1A-ASF καί-C ὑπέρ-P ἀμφότεροι-A1A-APN φόβος-N2--NSM κύριος-N2--GSM οὐ-D εἰμί-V9--PAI3S ἐν-P φόβος-N2--DSM κύριος-N2--GSM ἐλάττωσις-N3I-NSF καί-C οὐ-D εἰμί-V9--PAI3S ἐπιζητέω-VA--AAN ἐν-P αὐτός- D--DSM βοήθεια-N1A-ASF

27 φόβος-N2--NSM κύριος-N2--GSM ὡς-C παράδεισος-N2--NSM εὐλογία-N1A-GSF καί-C ὑπέρ-P πᾶς-A1S-ASF δόξα-N1S-ASF καλύπτω-VAI-AAI3S αὐτός- D--ASM

28 τέκνον-N2N-VSN ζωή-N1--ASF ἐπαίτησις-N3I-GSF μή-D βιόω-VA--AAS2S κρείσσων-A3C-ASN ἀποθνήσκω-VB--AAN ἤ-C ἐπιαἰτέω-V2--PAN

29 ἀνήρ-N3--NSM βλέπω-V1--PAPNSM εἰς-P τράπεζα-N1S-ASF ἀλλότριος-A1A-ASF οὐ-D εἰμί-V9--PAI3S αὐτός- D--GSM ὁ- A--NSM βίος-N2--NSM ἐν-P λογισμός-N2--DSM ζωή-N1--GSF ἀλισγέω-VF--FAI3S ψυχή-N1--ASF αὐτός- D--GSM ἐν-P ἔδεσμα-N3M-DPN ἀλλότριος-A1A-DPN ἀνήρ-N3--NSM δέ-X ἐπιστήμων-A3N-NSM καί-C παιδεύω-VM--XMPNSM φυλάσσω-VF--FMI3S

30 ἐν-P στόμα-N3M-DSN ἀναιδής-A3--GSM γλυκαίνω-VC--FPI3S ἐπαίτησις-N3I-NSF καί-C ἐν-P κοιλία-N1A-DSF αὐτός- D--GSM πῦρ-N3--NSN καίω-VD--FPI3S