Ecclesiasticus (Sira 27

Studie

           |

1 χάρις-N3--ASF διάφορος-A1B-GSN πολύς-A1--NPM ἁμαρτάνω-VBI-AAI3P καί-C ὁ- A--NSM ζητέω-V2--PAPNSM πληθύνω-VA--AAN ἀποστρέφω-VF--FAI3S ὀφθαλμός-N2--ASM

2 ἀνά-P μέσος-A1--ASM ἁρμός-N2--GPM λίθος-N2--GPM πήγνυμι-VD--FPI3S πάσσαλος-N2--NSM καί-C ἀνά-P μέσος-A1--ASM πρᾶσις-N3I-GSF καί-C ἀγορασμός-N2--GSM συντρίβω-VD--FPI3S ἁμαρτία-N1A-NSF

3 ἐάν-C μή-D ἐν-P φόβος-N2--DSM κύριος-N2--GSM κρατέω-VA--AAS3S κατά-P σπουδή-N1--ASF ἐν-P ταχύς-A3U-DSN καταστρέφω-VD--FPI3S αὐτός- D--GSM ὁ- A--NSM οἶκος-N2--NSM

4 ἐν-P σεῖσμα-N3M-DSN κόσκινον-N2N-GSN διαμένω-V1--PAI3S κοπρία-N1A-NSF οὕτως-D σκύβαλον-N2N-NPN ἄνθρωπος-N2--GSM ἐν-P λογισμός-N2--DSM αὐτός- D--GSM

5 σκεῦος-N3E-NPN κεραμεύς-N3V-GSM δοκιμάζω-V1--PAI3S κάμινος-N2--NSM καί-C πειρασμός-N2--NSM ἄνθρωπος-N2--GSM ἐν-P διαλογισμός-N2--DSM αὐτός- D--GSM

6 γεώργιον-N2N-ASN ξύλον-N2N-GSN ἐκφαίνω-V1--PAI3S ὁ- A--NSM καρπός-N2--NSM αὐτός- D--GSM οὕτως-D λόγος-N2--NSM ἐνθύμημα-N3M-GSN καρδία-N1A-GSF ἄνθρωπος-N2--GSM

7 πρό-P λογισμός-N2--GSM μή-D ἐπιαἰνέω-VA--AAS2S ἀνήρ-N3--ASM οὗτος- D--NSM γάρ-X πειρασμός-N2--NSM ἄνθρωπος-N2--GPM

8 ἐάν-C διώκω-V1--PAS2S ὁ- A--ASN δίκαιος-A1A-ASN καταλαμβάνω-VF--FMI2S καί-C ἐνδύω-VF--FMI2S αὐτός- D--ASN ὡς-C ποδήρης-A3H-ASM δόξα-N1S-GSF

9 πετεινός-A1--NPN πρός-P ὁ- A--APN ὅμοιος-A1A-APN αὐτός- D--DPN καταλύω-VF--FAI3S καί-C ἀλήθεια-N1A-NSF πρός-P ὁ- A--APM ἐργάζομαι-V1--PMPAPM αὐτός- D--ASF ἐπι ἀναἥκω-VF--FAI3S

10 λέων-N3W-NSM θήρα-N1A-ASF ἐνεδρεύω-V1--PAI3S οὕτως-D ἁμαρτία-N1A-NSF ἐργάζομαι-V1--PMPAPM ἄδικος-A1B-APN

11 διήγησις-N3I-NSF εὐσεβής-A3H-GSM διά-P πᾶς-A3--GSN σοφία-N1A-NSF ὁ- A--NSM δέ-X ἄφρων-A3N-NSM ὡς-C σελήνη-N1--NSF ἀλλοιόω-V4--PMI3S

12 εἰς-P μέσος-A1--ASM ἀσύνετος-A1B-GPM συντηρέω-VA--AAD2S καιρός-N2--ASM εἰς-P μέσος-A1--ASM δέ-X διανοέομαι-V2--PMPGPM ἐνδελεχίζω-V1--PAD2S

13 διήγησις-N3I-NSF μωρός-A1A-GPM προσόχθισμα-N3M-NSN καί-C ὁ- A--NSM γέλως-N3T-NSM αὐτός- D--GPM ἐν-P σπατάλη-N1--DSF ἁμαρτία-N1A-GSF

14 λαλιά-N1A-NSF πολύορκος-A1B-GSN ἀναὀρθόω-VF--FAI3S θρίξ-N3--APF καί-C ὁ- A--NSF μάχη-N1--NSF αὐτός- D--GPM ἐμφραγμός-N2--NSM ὠτίον-N2N-GPN

15 ἔκχυσις-N3I-NSF αἷμα-N3M-GSN μάχη-N1--NSF ὑπερήφανος-A1B-GPM καί-C ὁ- A--NSF διαλοιδόρησις-N3I-NSF αὐτός- D--GPM ἀκοή-N1--NSF μοχθηρός-A1A-NSF

16 ὁ- A--NSM ἀποκαλύπτω-V1--PAPNSM μυστήριον-N2N-APN ἀποὀλλύω-VAI-AAI3S πίστις-N3I-ASF καί-C οὐ-D μή-D εὑρίσκω-VB--AAS3S φίλος-A1--ASM πρός-P ὁ- A--ASF ψυχή-N1--ASF αὐτός- D--GSM

17 στέργω-VA--AAD2S φίλος-A1--ASM καί-C πιστόω-VC--APD2S μετά-P αὐτός- D--GSM ἐάν-C δέ-X ἀποκαλύπτω-VA--AAS2S ὁ- A--APN μυστήριον-N2N-APN αὐτός- D--GSM μή-D καταδιώκω-VA--AAS2S ὀπίσω-D αὐτός- D--GSM

18 καθώς-C γάρ-X ἀποὀλλύω-VAI-AAI3S ἄνθρωπος-N2--NSM ὁ- A--ASM νεκρός-N2--ASM αὐτός- D--GSM οὕτως-D ἀποὀλλύω-VAI-AAI2S ὁ- A--ASF φιλία-N1A-ASF ὁ- A--GSM πλησίον-D

19 καί-C ὡς-C πετεινός-A1--ASN ἐκ-P χείρ-N3--GSF σύ- P--GS ἀπολύω-VAI-AAI2S οὕτως-D ἀποἵημι-VAI-AAI2S ὁ- A--ASM πλησίον-D καί-C οὐ-D θηρεύω-VF--FAI3S αὐτός- D--ASM

20 μή-D αὐτός- D--ASM διώκω-VA--AAS2S ὅτι-C μακράν-D ἀποἵστημι-VHI-AAI3S καί-C ἐκφεύγω-VBI-AAI3S ὡς-C δορκάς-N3D-NSF ἐκ-P παγίς-N3D-GSF

21 ὅτι-C τραῦμα-N3M-NSN εἰμί-V9--PAI3S καταδέω-VA--AAN καί-C λοιδορία-N1A-GSF εἰμί-V9--PAI3S διαλλαγή-N1--NSF ὁ- A--NSM δέ-X ἀποκαλύπτω-VA--AAPNSM μυστήριον-N2N-APN ἀποἐλπίζω-VAI-AAI3S

22 διανεύω-V1--PAPNSM ὀφθαλμός-N2--DSM τεκταίνω-V1--PAI3S κακός-A1--APN καί-C οὐδείς-A3--NSM αὐτός- D--APN ἀποἵστημι-VF--FAI3S ἀπό-P αὐτός- D--GSM

23 ἀπέναντι-D ὁ- A--GPM ὀφθαλμός-N2--GPM σύ- P--GS γλυκαίνω-VF2-FAI3S ὁ- A--NSN στόμα-N3M-NSN αὐτός- D--GSM καί-C ἐπί-P ὁ- A--GPM λόγος-N2--GPM σύ- P--GS ἐκθαυμάζω-VF--FAI3S ὕστερον-D δέ-X διαστρέφω-VF--FAI3S ὁ- A--ASN στόμα-N3M-ASN αὐτός- D--GSM καί-C ἐν-P ὁ- A--DPM λόγος-N2--DPM σύ- P--GS δίδωμι-VF--FAI3S σκάνδαλον-N2N-ASN

24 πολύς-A1--APN μισέω-VAI-AAI1S καί-C οὐ-D ὁμοιόω-VAI-AAI1S αὐτός- D--DSM καί-C ὁ- A--NSM κύριος-N2--NSM μισέω-VF--FAI3S αὐτός- D--ASM

25 ὁ- A--NSM βάλλω-V1--PAPNSM λίθος-N2--ASM εἰς-P ὕψος-N3E-ASN ἐπί-P κεφαλή-N1--ASF αὐτός- D--GSM βάλλω-V1--PAI3S καί-C πληγή-N1--NSF δόλιος-A1A-NSF διααἱρέω-VF2-FAI3S τραῦμα-N3M-APN

26 ὁ- A--NSM ὀρύσσω-V1--PAPNSM βόθρος-N2--ASM εἰς-P αὐτός- D--ASM ἐνπίπτω-VF--FAI3S καί-C ὁ- A--NSM ἵστημι-V6--PAPNSM παγίς-N3D-ASF ἐν-P αὐτός- D--DSF ἁλίσκω-VF--FMI3S

27 ὁ- A--NSM ποιέω-V2--PAPNSM πονηρός-A1A-APN εἰς-P αὐτός- D--ASM κυλίω-VS--FPI3S καί-C οὐ-D μή-D ἐπιγιγνώσκω-VZ--AAS3S πόθεν-D ἥκω-V1--PAI3S αὐτός- D--DSM

28 ἐμπαιγμός-N2--NSM καί-C ὀνειδισμός-N2--NSM ὑπερήφανος-A1B-DSM καί-C ὁ- A--NSF ἐκδίκησις-N3I-NSF ὡς-C λέων-N3W-NSM ἐνεδρεύω-VF--FAI3S αὐτός- D--ASM

29 παγίς-N3D-DSF ἁλίσκω-VF--FMI3P ὁ- A--NPM εὐφραίνω-V1--PMPNPM πτῶσις-N3I-DSF εὐσεβής-A3H-GPM καί-C ὀδύνη-N1--NSF κατα ἀναἁλίσκω-VF--FAI3S αὐτός- D--APM πρό-P ὁ- A--GSM θάνατος-N2--GSM αὐτός- D--GPM

30 μῆνις-N3--NSF καί-C ὀργή-N1--NSF καί-D οὗτος- D--NPN εἰμί-V9--PAI3S βδέλυγμα-N3M-NPN καί-C ἀνήρ-N3--NSM ἁμαρτωλός-A1B-NSM ἐγκρατής-A3H-NSM εἰμί-VF--FMI3S αὐτός- D--GPN