Psalmės 47

Studie

         |

1 Plokite rankomis visos tautos! Šaukite Dievui džiugesio balsu!

2 Aukščiausiasis Viešpats yra baisus, didis Karalius visos žemės.

3 Jis pajungė mums pagonis, padėjo po mūsų kojomis tautas.

4 Jis parinko mums paveldėti žemę­garbę Jo mylimojo Jokūbo.

5 Dievas užžengė su šauksmu, Viešpats, gaudžiant trimitams.

6 Giedokite gyrių mūsų Dievui, giedokite! Giedokite gyrių mūsų Karaliui, giedokite!

7 Dievas yra visos žemės Karalius! Giedokite Jam gyrių suprasdami.

8 Dievas karaliauja pagonims, Dievas sėdi savo šventajame soste.

9 Tautos kunigaikščiai susirinko su Abraomo Dievo tauta. Dievui priklauso visi žemės skydai, Jis yra labai išaukštintas.

Scroll to see more.