Skaičiai 33

Studovat vnitřní smysl

← Skaičiai 32   Skaičiai 34 →     

1 Izraelitų sustojimo vietos, išėjus jiems iš Egipto, vadovaujant Mozei ir Aaronui.

2 Mozė jas surašė pagal stovyklų vietas, kurias jie, Viešpačiui įsakant, keisdavo.

3 Jie išėjo iš amzio pirmo mėnesio penkioliktą dieną, kitą dieną po Paschos, galingos rankos vedami visiems egiptiečiams matant,

4 laidojant jiems Viešpaties išžudytus pirmagimius. Ir jų dievams Viešpats įvykdė teismą.

5 Izraelitai, iškeliavę iš amzio, pasistatė stovyklas Sukote.

6 Iš Sukoto atvyko į Etamą, esantį dykumos pakraštyje.

7 Iš ten atvyko prie Pi Hahiroto, kuris yra priešais Baal Cefoną, ir sustojo prie Migdolo.

8 Iškeliavę iš Pi Hahiroto, perėjo jūros dugnu į dykumą ir, keliavę tris dienas per Etamo dykumą, pasistatė stovyklą Maroje.

9 Išėję iš Maros, pasiekė Elimą, kur buvo dvylika vandens šaltinių bei septyniasdešimt palmių, ir sustojo.

10 Išėję iš Elimo, ištiesė palapines prie audonosios jūros.

11 Iš čia išėję, sustojo Sino dykumoje.

12 Iš Sino dykumos atkeliavo į Dofką,

13 išėję iš Dofkos sustojo Aluše.

14 Iškeliavę iš Alušo, ištiesė palapines efidime, kur stigo vandens.

15 Palikę efidimą, sustojo Sinajaus dykumoje.

16 Išėję iš Sinajaus dykumos, atėjo į Kibrot Taavos kapines.

17 Iškeliavę iš čia, pasistatė stovyklą Hacerote.

18 Iš Haceroto atėjo į itmą,

19 o iš itmos­į imon Perecą.

20 Išėję iš imon Pereco, atvyko į Libną,

21 o išėję iš Libnos, sustojo isoje.

22 Išėję ir isos, atvyko į Kehelatą,

23 o išėję iš Kehelato, sustojo prie Sefero kalno.

24 Pasitraukę nuo Šefero kalno, atėjo į Haradą.

25 Išėję iš Harados, pasistatė stovyklą Makhelote.

26 Iškeliavę iš Makheloto, atėjo į Tahatą,

27 o išėję iš Tahato, sustojo Terache.

28 Išėję ir Teracho, ištiesė palapines Mitkoje,

29 o išėję iš Mitkos, pasistatė stovyklą Hašmonoje.

30 Išėję iš Hašmonos, atvyko į Moserotą,

31 o išėję iš Moseroto, pasistatė stovyklą Bene Jaakane.

32 Išėję iš Bene Jaakano, atkeliavo į Hor Gidgadą,

33 o išėję iš čia, pasistatė stovyklą Jotbatoje.

34 Iš Jotbatos atėjo į Abroną,

35 išėję iš Abronos, ištiesė palapines Ecjon Gebere,

36 o iš Ecjon Gebero atvyko į Cino dykumą, prie Kadešo.

37 Išėję iš Kadešo, jie pasistatė stovyklas prie Horo kalno Edomo krašto pasienyje.

38 Kunigas Aaronas, Viešpačiui liepiant užlipo ant Horo kalno ir mirė penkto mėnesio pirmą dieną, praėjus keturiasdešimčiai metų nuo izraelitų išėjimo iš Egipto,

39 būdamas šimto dvidešimt trejų metų amžiaus.

40 Kanaaniečių karalius Aradas, kuris gyveno Kanaano pietuose, sužinojo, kad ateina izraelitai.

41 Pasitraukę nuo Horo kalno, jie sustojo Calmone.

42 Išėję iš Calmono, jie atėjo į Punoną,

43 o išėję iš Punono, sustojo Obote.

44 Iš Oboto atėjo į Ije Abarimą, prie moabitų sienos,

45 o išėję iš Ije Abarimo, ištiesė palapines Dibon Gade.

46 Išėję iš Dibon Gado, sustojo Almon Diblataimoje,

47 o iš čia jie atėjo iki Abarimo kalnų ties Neboju.

48 Keliaudami nuo Abarimo kalnų, jie pasiekė Moabo lygumas prie Jordano ties Jerichu

49 ir pasistatė stovyklą prie Jordano nuo Bet Ješimoto ligi Abel Šitimo, moabitų lygumose.

50 Moabitų lygumose Viešpats kalbėjo Mozei:

51 “Kai pereisite Jordaną ir įeisite į Kanaano žemę,

52 išvykite visus to krašto gyventojus, sunaikinkite jų atvaizdus, sulaužykite stabus, išgriaukite visas aukštąsias stabų garbinimo vietas

53 ir apsigyvenkite šalyje, kurią Aš jums daviau paveldėti.

54 Pasidalykite ją burtų keliu: tiems, kurių bus daugiau, duokite didesnį žemės plotą, o kurių mažiau­mažesnį. Žemę išdalinkite burtų keliu giminėms ir šeimoms.

55 Jei neišvarysite žemės gyventojų, jie bus jums krislai akyse ir dygliai šonuose ir vargins jus krašte, kuriame jūs gyvensite.

56 Ir tada, ką buvau sumanęs padaryti jiems, jums padarysiu”.

← Skaičiai 32   Skaičiai 34 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 33      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-2. The subject of whole chapter is the changes of state through which the man of the church passes in the course of regeneration, which are all inscribed on his memory.

Verses 1-15. The first general state includes deliverance from evil, a state of instruction, and some preparatory states of temptation.

Verses 16-36. The second general state involves more temptations, and a gradual advance towards a state of the good of truth or of charity, accompanied by successive states of instruction and a realization of more distinct states of natural delight in good and truth.

Verses 37-49. And the third general state describes other states of temptation, during which there is a decline to a state of adulterated good.

Verses 50-56. But now revelation follows concerning deliverance from this temptation, and an advance into the heavenly state in which evils and errors are to be entirely abolished, or removed, because otherwise falsities would obscure the light of truth, weaken the life of charity, and pervert the life of love to the Lord.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3249, 3325, 3858, 4236, 8017

Apocalypse Revealed 439, 862


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 560

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:7, 47:11

Išėjimas 6:26, 7:7, 12:12, 29, 37, 41, 51, 13:20, 14:2, 8, 9, 15:22, 23, 27, 16:1, 17:1, 18:11, 19:1, 2, 34:12, 13

Skaičiai 3:13, 10:12, 11:34, 35, 12:16, 13:26, 20:22, 28, 21:1, 4, 10, 11, 22:1, 25:1, 26:54, 55, 27:12, 32:34

Deuteronomija 1:3, 2:8, 3:18, 9:1, 10:6, 7, 32:50

Joshua 1:6, 11:15, 13:20, 23:5, 7, 13, 16

1 Karaliai 9:26, 11:7

Izaijas 19:1

Jeremijas 48:22

Ezekielis 6:14, 25:9, 28:24

Významy biblických slov

dieną
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

rankos
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

izraelitai
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

jūros
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

vandens
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

aaronas
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

mirė
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

dvidešimt
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

pietuose
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

žemės
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

gyventojų
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.


Přeložit: