Skaičiai 3

Studovat vnitřní smysl

← Skaičiai 2   Skaičiai 4 →     

1 Tuo metu, kai Viešpats kalbėjo Sinajaus kalne, Aarono ir Mozės palikuonys buvo:

2 Aarono pirmagimis sūnus Nadabas ir Abihuvas, Eleazaras bei Itamaras.

3 Jie buvo patepti ir pašvęsti kunigų tarnystei.

4 Bet Nadabas ir Abihuvas, aukoję svetimą ugnį Viešpačiui Sinajaus dykumose, mirė, nepalikdami vaikų. Aaronui gyvam esant, kunigų tarnystę ėjo Eleazaras ir Itamaras.

5 Viešpats kalbėjo Mozei:

6 “Pakviesk Levio giminę pas kunigą Aaroną, kad jam tarnautų.

7 Jie atliks visus darbus, susijusius su Susitikimo palapine,

8 prižiūrės jos daiktus ir tarnaus prie palapinės tarp Izraelio vaikų.

9 Atiduok levitus Aaronui ir jo sūnums; jie visi yra atiduoti jam iš Izraelio vaikų.

10 Aaroną ir jo sūnus paskirk kunigais. Jei kas iš pašalinių artinsis, bus baudžiamas mirtimi”.

11 Viešpats kalbėjo Mozei:

12 “Aš paėmiau levitus izraelitų pirmagimių vietoje.

13 Kiekvienas pirmagimis yra mano nuo to laiko, kai išžudžiau pirmagimius Egipte; tuomet pašvenčiau sau izraelitų ir jų gyvulių pirmagimius. Jie yra mano. Aš esu Viešpats”.

14 Izraelitams esant Sinajaus dykumoje, Viešpats kalbėjo Mozei:

15 “Suskaičiuok levitus pagal jų šeimas, visus vyriškos giminės asmenis, nuo vieno mėnesio amžiaus”.

16 Mozė suskaitė juos, kaip Viešpats buvo įsakęs.

17 Štai Levio sūnų vardai: Geršonas, Kehatas ir Meraris.

18 Geršono sūnūs: Libnis ir Šimis.

19 Kehato sūnūs: Amramas ir Iccharas, Hebronas ir Uzielis.

20 Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Tai yra Levio giminė pagal savo šeimas.

21 Iš Geršono kilo dvi šeimos: libnių ir šimių.

22 Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, suskaityta septyni tūkstančiai penki šimtai asmenų.

23 Geršono šeimos turėjo statyti savo palapines Susitikimo palapinės vakarų pusėje,

24 vadovaujami Laelio sūnaus Eljasafo.

25 Jie buvo atsakingi už Susitikimo palapinę, jos uždangalus, palapinės įėjimo užuolaidą,

26 kiemo užkabas, įėjimo į kiemą užkabą, palapinės virves bei visus jos reikmenis.

27 Kehato giminei priklausė amramų, iccharų, hebronų ir uzielitų šeimos. Tai yra kehatų šeimos.

28 Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, suskaityta aštuoni tūkstančiai šeši šimtai asmenų. Jie prižiūrėjo šventyklą.

29 Kehato sūnų šeimos statydavo palapines pietinėje Susitikimo palapinės pusėje.

30 Jiems vadovavo Uzielio sūnus Elicafanas.

31 Jie turėjo saugoti skrynią, stalą, žvakidę, aukurus, šventyklos indus, naudojamus tarnavimo metu, uždangą ir visus reikmenis.

32 Levitų vadų vyriausias buvo Eleazaras, kunigo Aarono sūnus. Jis prižiūrės tuos, kurie rūpinasi šventykla.

33 Iš Merario yra kilusios machlių ir mušių šeimos.

34 Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, buvo šeši tūkstančiai du šimtai asmenų.

35 Jų vadas buvo Abihailo sūnus Cūrielis, jų stovykla buvo šiaurinėje Susitikimo palapinės pusėje.

36 Jie saugojo palapinės lentas, kartis, stulpus, jų pakojus,

37 kiemo stulpus, statomus aplinkui, su jų pakojais, kuoleliais ir virvėmis.

38 Priešais palapinę, rytinėje pusėje, pasistatydavo palapinę Mozė ir Aaronas su savo sūnumis. Jie saugojo šventyklą tarp Izraelio vaikų, nes jei prisiartintų kas iš pašalinių, turėjo būti baudžiamas mirtimi.

39 Viešpačiui įsakius, Mozė ir Aaronas suskaitė visus levitus vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus. Jų buvo dvidešimt du tūkstančiai asmenų.

40 Viešpats tarė Mozei: “Dabar suskaičiuok visus izraelitų pirmagimius vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus.

41 Atskirk levitus man­Aš esu Viešpats­vietoj visų Izraelio vaikų pirmagimių ir levitų gyvulius vietoj izraelitų galvijų pirmagimių”.

42 Mozė suskaitė izraelitų pirmagimius, kaip Viešpats buvo įsakęs.

43 Visų vyriškos lyties pirmagimių nuo vieno mėnesio amžiaus buvo dvidešimt du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys.

44 Viešpats kalbėjo Mozei:

45 “Imk levitus vietoje izraelitų pirmagimių ir levitų gyvulius vietoje izraelitų gyvulių. Levitai bus mano. Aš esu Viešpats.

46 Išpirk du šimtus septyniasdešimt tris izraelitų pirmagimius, nes jų yra daugiau negu levitų;

47 imk nuo kiekvieno penkis šekelius sidabro pagal šventyklos šekelį. Šekelis susideda iš dvidešimt gerų.

48 Atiduok pinigus Aaronui ir jo sūnums už tuos, kurie viršija levitų skaičių”.

49 Mozė paėmė išpirkimo pinigus už tuos, kurie viršijo levitų skaičių,

50 iš izraelitų pirmagimių paėmė pinigus: tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt penkis šekelius sidabro pagal šventyklos šekelį.

51 Juos atidavė Aaronui ir jo sūnums, vykdydamas Viešpaties įsakymą.

← Skaičiai 2   Skaičiai 4 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 3      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. The derivations of celestial love from the Lord.

Verses 6-10. Charity is to be acknowledged as the living principle of the church from celestial good.

Verses 11-13. The Lord alone is the origin of charity with the man of the church; and charity is primary, although faith appears to be so.

Verses 14-20. Concerning the ordination and arrangement of truths from the good of charity.

Verses 21-26. The derivations, quality, state, governing principle, and functions of those in the good of charity in obscurity.

Verses 27-31. The same things with regard to those in the good of charity in brightness.

Verse 32. The governing principle of the spiritual heaven.

Verses 33-37. The derivations, quality, state, governing principle, and functions, of those in the good of faith in obscurity.

Verse 38. Concerning the state of those in the inmost heaven, and their function.

Verse 39. The general quality of all who are in love and charity as to Divine Good and Truth by influx from the Lord.

Verses 40-43. Concerning the general quality of the spiritual man as to faith derived from charity.

Verses 44-51. And concerning the salvation of those who acknowledge faith as primary, and yet sincerely worship the Lord.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10017

Apocalypse Explained 444

Apocalypse Revealed 357, 862


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 352, 2959, 3325, 3708, 3814, 4925, 5291, ...

Apocalypse Revealed 17


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 28, 422, 710, 799

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 46:11

Išėjimas 6:16, 19, 22, 23, 12:29, 50, 13:2, 12, 28:41, 30:13

Leviticus 10:1, 2, 27:34

Skaičiai 1:3, 19, 50, 51, 53, 3:10, 12, 13, 15, 38, 40, 41, 45, 4:2, 4, 15, 22, 24, 25, 29, 32, 7:13, 8:14, 16, 18, 19, 16:10, 35, 18:2, 6, 7, 16, 21, 26:57, 61, 33:4

Deuteronomija 10:8, 18:5

Joshua 21:5

1 Karaliai 12:31

1 kronikos 6:1, 33, 15:2, 23:6, 12, 21, 27, 28, 24:1, 2

2 kronikos 29:11

Ezra 2:43, 6:18, 8:20

Nehemijas 6:11

Ezekielis 40:45

Zecharijas 12:13

Významy biblických slov

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Mozės
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

pirmagimis
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

sūnus
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Nadabas
'Nadab' signifies doctrine from the internal sense of the Word.

patepti
Oil in the Bible represents the Lord’s love, so anointing someone (or something) with oil was a way to make that person (or object) a...

kunigų
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

mirė
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Izraelio
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vardai
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

sūnūs
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

hebronas
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

šeimos
Families (Gen 8:19) signify goodnesses and truths arranged in man by the Lord, according to order. Families have respect to truths. (Nahum 3:4)

septyni
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

tūkstančiai
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

penki
Five also signifies all things of one part.

šimtai
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...


Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

aštuoni
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

kunigo
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

aaronas
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

dvidešimt
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

du
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

šešiasdešimt
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth.


Přeložit: