Skaičiai 27

Studovat vnitřní smysl

       

1 Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca, dukterys Celofhado, sūnaus Hefero, sūnaus Gileado, sūnaus Machyro, sūnaus Manaso, sūnaus Juozapo, atėjo

2 prie Susitikimo palapinės įėjimo, kur stovėjo Mozė, kunigas Eleazaras ir visi tautos kunigaikščiai, ir tarė:

3 “Mūsų tėvas mirė dykumoje. Jis nedalyvavo maište, kuris buvo Koracho sukeltas prieš Viešpatį, bet mirėsavo nusikaltimus. Jis neturėjo sūnų.

4 Kodėl jo vardas turėtų išnykti iš jo šeimos? Ar dėl to, kad jis neturėjo sūnaus? Duokite mums paveldėjimą tarp mūsų tėvo brolių”.

5 Mozė kreipėsi tuo reikalu į Viešpatį.

6 Viešpats atsakė Mozei:

7 “Celofhado dukterys kalba teisingai. Duok joms paveldėjimą tarp jų tėvo brolių, tepaveldi jos jo nuosavybę.

8 Izraelio sūnums įsakyk: ‘Jei kas miršta nepalikdamas sūnaus, jo nuosavybę tepaveldi jo duktė.

9 Jei neturės dukters, įpėdiniais bus mirusiojo broliai.

10 O jei nebus nė brolių, jo nuosavybę paveldės jo tėvo broliai.

11 Jeigu neturės nė tėvo brolių, paveldas atiteks tiems, kurie yra jo artimiausi giminės’ ”. Tai amžinas įstatymas izraelitams, Viešpaties duotas Mozei.

12 Viešpats kalbėjo Mozei: “Užlipk į Abarimo kalną ir iš ten pažiūrėk į kraštą, kurį duosiu izraelitams.

13 Jį pamatęs, tu susijungsi su savo tauta, kaip susijungė tavo brolis Aaronas,

14 nes judu nepaklausėte manęs Cino dykumoje tautos prieštaravimo metu, kad būtų parodytas mano šventumas jų akivaizdoje prie Meribos vandenų šaltinio, Cino dykumoje Kadeše”.

15 Mozė atsakė Viešpačiui:

16 “Viešpatie, visų gyvųjų Dieve, paskirk žmogų šitai tautai vadovauti,

17 kuris eitų su jais, juos išvestų ir įvestų, kad Viešpaties susirinkimas nebūtų kaip avys be piemens”.

18 Viešpats atsakė Mozei: “Imk Nūno sūnų Jozuę, kuriame yra mano dvasia, ir ant jo uždėk savo ranką.

19 Jis teatsistoja kunigo Eleazaro ir visos tautos akivaizdoje, o tu duok jam paliepimus

20 ir suteik jam savo garbės, kad jo klausytų visi izraelitai.

21 Tuo atveju, kai reikės pagalbos, tegul kunigas Eleazaras kreipiasi į Viešpatį patarimo. Tuo būdu Jozuė galės vadovauti izraelitams”.

22 Mozė padarė, kaip Viešpats buvo įsakęs: pastatė Jozuę kunigo Eleazaro ir visos tautos akivaizdoje,

23 uždėjo jam ant galvos rankas ir suteikė jam valdžią, kaip Viešpats liepė.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 27      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-11. Instruction with regard to those who are in good without truths, and with regard to their salvation.

Verses 1-4. Their origin and quality are described, and also their earnest desire for salvation and for the knowledge of the truth.

Verses 5-11. Only Divine Truth conjoined with Divine Good can decide, and give the laws of order in this case.

Verses 12-14. Concerning the separation of those who have been in merely representative worship, or in external worship without internal, and thence in mistaken zeal, that they may have a general view of heavenly principles in all their beauty, but cannot realize them.

Verses 15-23. But, on the other hand, that those who are governed by the truth combating against evil, provided they contend in subordination to Divine Good and Divine Truth, will ultimately do so, if they are obedient.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 878, 1678, 3255, 3703, 3862, 8588, 9857, ...

Doctrine of the Lord 49


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 17:8, 41:38

Išėjimas 17:9, 18:22, 28:30

Leviticus 24:12

Skaičiai 9:6, 8, 13:8, 16, 16:1, 2, 22, 20:1, 5, 12, 24, 26:33, 64, 65, 27:2, 21, 31:2, 33:47, 36:1, 2, 5, 11

Deuteronomija 3:21, 27, 31:3, 7, 14, 16, 32:49, 34:9

Joshua 1:17, 9:14, 17:4

Teisėjai 1:1

1 Samuelis 14:19

1 Karaliai 22:17

1 kronikos 7:15

2 kronikos 1:10

Darbas 42:15

Matas 9:36

Apaštalų darbai 6:3, 7:51

Romėnai 6:23

Apreiškimas 22:6

Významy biblických slov

stovėjo
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

tėvas
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

mirė
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

šeimos
Families (as in Genesis 8:19) signify goodnesses and truths arranged in man by the Lord, according to order. See Secrets of Heaven 917. In Nahum...

kalba
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Izraelio
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

broliai
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

paveldas
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

Pažiūrėk
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

brolis
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

aaronas
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

Dieve
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

avys
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

kunigo
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

izraelitai
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liepė
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...


Přeložit: