Mikas 2:6

Studie

            |

6 Jie šaukia pranašams: “Nepranašaukite mums taip! To niekad nebus!”