Teisėjai 12:12

Studie

            |

12 Elonui mirus, jis buvo palaidotas Ajalone, Zabulono krašte.