Joshua 19

Study

       

1 Antrasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Simeono giminės šeimoms; jų žemės buvo Judo paveldėjimo krašte.

2 Jie paveldėjo: Beer Šebą, Šemą, Moladą,

3 Hacar Šualą, Balą, Ezemą,

4 Eltoladą, Betulą, Hormą,

5 Ciklagą, Bet Markabotą, Hacar Susą,

6 Bet Lebaotą ir Šaruheną; trylika miestų su jų kaimais.

7 Ainą, imoną, Eterą ir Ašaną; keturis miestus su jų kaimais.

8 Be to, ir kaimus, kurie buvo arti šitų miestų; pietuose iki Balat Bero ir amato buvo Simeono giminės paveldėjimas.

9 paveldėjimas buvo Judo giminės krašte. Judo giminei buvo paskirta daugiau žemės, negu jiems reikėjo, todėl simeonitai gavo savo dalį Judo paveldėjime.

10 Trečiasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Zabulono giminei ligi Sarido.

11 Jų siena ėjo į vakarus, į Maralą, siekė Dabešetą, toliau­upelio slėnį, esantį Jokneamo rytuose.

12 Nuo Sarido siena pasuko į rytus, Kislot Taboro link; iš ten į Daberatą ir toliau į Jafiją.

13 Nuo čia ji ėjo rytų link, į Gat Heferą, Et Kaciną, o iš čia­į imoną, Nėjos link.

14 Šiaurėje siena pasisuko į Hanatoną ir baigėsi Iftach Elio slėnyje.

15 Be to, Katatas, Nahalalas, Šimronas, Idala ir Betliejus; iš viso dvylika miestų su jų kaimais

16 buvo Zabulono šeimų paveldėjimas.

17 Ketvirtasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Isacharo giminės šeimoms.

18 Jų žemės apėmė Jezreelį, Kesulotą, Šunemą,

19 Hafaraimą, Šioną, Anaharatą,

20 abitą, Kišjoną, Ebecą,

21 emetą, En Ganimą, En Hadą ir Bet Pacecą.

22 ibos siekė Taborą, Šahacimą, Bet Šemešą ir baigėsi prie Jordano, apimdamos šešiolika miestų su jų kaimais.

23 Tai buvo Isacharo giminės šeimų paveldėjimas.

24 Penktasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Ašero giminės šeimoms.

25 Jų teritorija apėmė: Helkatą, Halį, Beteną, Achšafą,

26 Alamelechą, Amadą ir Mišalą. Vakaruose siena siekė Karmelį ir Šihor Libnatą.

27 Toliau ji pakrypo į rytus, į Bet Dagoną, pasiekė Zabuloną ir Iftach Elio slėnį šiaurėje, Bet Emeką ir Nejelį, iš čia pasuko į Kabulą,

28 Hebroną, ehobą, Hamoną ir Kaną iki Didžiojo Sidono.

29 Toliau siena sukosi į amą, pasiekdama sutvirtintąjį Tyro miestą, o iš čia­į Hosą ir baigėsi prie jūros. Be to, Mahalebas, Achzibas,

30 Umas, Afekas ir ehobas; iš viso dvidešimt du miestai su jų kaimais

31 buvo Ašero giminės šeimų paveldėjimas.

32 Neftalio giminės šeimoms burtų keliu teko šeštasis paveldėjimo paskyrimas.

33 Jų siena ėjo nuo Helefo ir Elono link Caananimo, Adamio, Nekebo ir Jabneelio iki Lakumo ir baigėsi Jordanu.

34 Ten siena pasisuko į vakarus, į Aznot Taborą, toliau į Hukoką, pasiekė Zabuloną pietuose, Ašerą vakaruose ir Judo sieną Jordano rytuose.

35 Be to, tvirtovių miestai: Cidimas, Ceras, Hamatas, akatas, Kineretas,

36 Adama, ama, Hacoras,

37 Kedešas, Edrėjas, En Hacoras,

38 Ironas, Migdal Elis, Horemas, Bet Anatas ir Bet Šemešas; iš viso devyniolika miestų su jų kaimais

39 buvo Neftalio giminės šeimų paveldėjimas.

40 Dano giminės šeimoms teko burtų keliu septintasis paveldėjimo paskyrimas.

41 Jų žemės apėmė Corą, Ir Šemešą, Eštaolą,

42 Šaalabiną, Ajaloną, Itlą,

43 Eloną, Timną, Ekroną,

44 Eltekę, Gibetoną, Baalatą,

45 Jehudą, Bene Beraką, Gat imoną

46 ir Mejarkono bei akono plotą ties Jope.

47 Dano giminės gautas paveldėjimas buvo per mažas, todėl jie nužygiavę kariavo su Lešemu ir jį užėmė. Gyventojus išžudę, apsigyveno jame. Lešemo pavadinimą pakeitė Danu, pagal savo tėvą Daną.

48 Toks buvo Dano giminės šeimų paveldėjimas.

49 Taip jie iki galo padalino visą kraštą. Izraelitai davė Nūno sūnui Jozuei paveldėjimą tarp savųjų.

50 Viešpačiui įsakius, jie davė jam miestą, kurio jis prašė, Timnat Serachą Efraimo kalnuose. Jis atstatė tą miestą ir apsigyveno jame.

51 Kunigas Eleazaras, Nūno sūnus Jozuė ir Izraelio giminių vyresnieji Šilojuje, Viešpaties akivaizdoje, prie Susitikimo palapinės įėjimo burtų keliu paskirstė kraštą.

  

Exploring the Meaning of Joshua 19      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 19: The last six tribes receive their territories, and Joshua his inheritance.

This chapter is the last of seven chapters detailing the division of the land of Canaan among the tribes. In this chapter, the remaining six tribes receive their portions.

Simeon received land very much in the south, below that of Judah, and Simeon’s territory was made a part of Judah. Simeon means ‘to hear’. To hear the Lord, and to hear the truth, means wanting to live in obedience with what the Lord teaches. Simeon was important in earlier biblical events, but is rarely mentioned later on; obeying the Lord can and should be a quiet affair (see Swedenborg’s work, Apocalypse Revealed 87).

The area given to Zebulun was modest and towards the north, between the Sea of Galilee and the coast. Zebulun’s name means ‘place of exaltation and honor’, and its spiritual meaning is just as glorious: it refers to honoring the Lord through the way we live our lives, both inwardly and outwardly (see Swedenborg’s Heaven and Hell 390).

Issachar’s territory was a small, fertile area in the north, next to the Jordan. The name “Issachar” means ‘a man of hire’ or ‘a hired man’. Spiritually, this is about wanting to serve the Lord, and dedicating our lives to this. Then we are ‘employed’ as servants of the Lord, and we are rewarded with spiritual strength, joy, and blessings (see Swedenborg’s Arcana Caelestia 6388).

Asher means ‘happy’ - a delightful name - and its territory was along the northern coastline, extending inland. It included Mount Carmel and the Plain of Sharon, which were both beautiful places. Spiritual happiness is quite deep, and is really a feeling of joy, contentment, and well-being. When we are spiritually happy, we feel glad to be alive, to know the Lord, and to do what is good because of God (Arcana Caelestia 6408).

Naphtali had territory going up from the Sea of Galilee to the northern border. Naphtali means ‘crafty and cunning’, which does not sound very heavenly. However, the idea is that we use our intelligence to bring heavenly results from the countless decisions we make each and every day. Earlier in the Bible, Naphtali is blessed and called ‘a deer let loose’, which would then be free to bound away (see Genesis 49:21, Arcana Caelestia 3928).

Dan had two small territories: one in the centre on the coast, and one in the far north near the source of the River Jordan. Dan means ‘to judge well’, and it stands for our need to treat people fairly because of our relationship with the Lord. Perhaps there are two territories because one is our mind (north), and the other is in life (center) (Arcana Caelestia 3923).

Finally, Joshua himself is given his inheritance, a place in Ephraim called Timnath Serah. The name means ‘an extra portion’, and this suggests that beyond everything Joshua has done, he is to be given something further. Spiritually, this could be the unexpected delight we get when we devote ourselves to serving the Lord (Arcana Caelestia 995[3]).

The spiritual meaning of receiving a portion of land is that we are able to experience blessings and goodness from the Lord, but only after we have ‘conquered the land’. This means working through our temptations and overcoming weaknesses during our natural life.

Since the land of Canaan stands for heaven – and also for the growth of heaven in us – each of the twelve tribes represent a part of heavenly life that needs to be active in us. We must learn hear the word of the Lord, judge well in our daily actions, and honor His name by the way we live.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: