Genesis 10

Study

       

1 Tai yra Nojaus sūnų Semo, Chamo ir Jafeto palikuonys. Tvanui praėjus, jie susilaukė sūnų.

2 Jafeto sūnūs: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras.

3 Gomero sūnūs: Aškenazas, ifatas ir Togarma.

4 Javano sūnūs: Eliša, Taršišas, Kitimas ir Dodanimas.

5 Iš šitų atsirado tautų grupės, gyvenančios savo žemėse, kiekviena su savo kalba ir pagal savo giminę savo tautose.

6 Chamo sūnūs: Kušas, Mizraimas, Putas ir Kanaanas.

7 Kušo sūnūs: Seba, Havila, Sabta, ama ir Sabtecha. amos sūnūs: Šeba ir Dedanas.

8 Kušui gimė ir Nimrodas, kuris tapo galingas žemėje.

9 Jis buvo smarkus medžiotojas Viešpaties akyse. Todėl sakoma: “Smarkus medžiotojas kaip Nimrodas Viešpaties akyse”.

10 Jo karalystės pradžia buvo Babelė, Erechas, Akadas ir Kalnė Šinaro šalyje.

11 Iš čia jis išvyko į Asūrą ir pasistatė Ninevę, ehobot Irą, Kelachą

12 ir eseną tarp Ninevės ir Kelacho; tai yra didysis miestas.

13 Mizraimo sūnūs: Ludas, Anamimas, Lehabas, Naftuchimas,

14 Patrusimas, Kasluhas, iš kurio kilo filistinai, ir Kaftoras.

15 Kanaano palikuonys: pirmagimis Sidonas, Hetas,

16 jebusiečiai, amoritai, girgašai,

17 hivai, arkai, sinai,

18 arvadiečiai, cemarai ir hematiečiai. Taip kanaaniečių giminės išsiplėtė.

19 Kanaaniečių ribos tęsėsi nuo Sidono link Geraro iki Gazos, link Sodomos, Gomoros, Admos bei Ceboimų iki Lešos.

20 Tai Chamo palikuonys pagal jų gentis, kalbas, šalis bei tautas.

21 Semas, visų Ebero sūnų tėvas, vyresnysis Jafeto brolis, taip pat turėjo sūnų.

22 Semo sūnūs: Elamas, Asūras, Arfaksadas, Ludas ir Aramas.

23 Aramo sūnūs: Ucas, Hulas, Geteras ir Mašas.

24 Arfaksado sūnus­Sala, o Salos­Eberas.

25 Eberas turėjo du sūnus: vienas vardu Falekas, nes jo dienomis buvo padalinta žemė, antrasis­Joktanas.

26 Joktano sūnūs: Almodadas, Šelefas, Hacarmavetas, Jerachas,

27 Hadoramas, Uzalas, Dikla,

28 Obalas, Abimaelis, Šeba,

29 Ofyras, Havila ir Jobabas; visi jie yra Joktano sūnūs.

30 Jie gyveno nuo Mešos iki Sefaro kalno rytuose.

31 Šitie yra Semo palikuonys pagal jų gimines, kalbas, šalis bei tautas.

32 Šitos yra Nojaus sūnų giminės pagal jų palikuonis ir tautas; iš jų atsirado tautos žemėje po tvano.

  

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia":

AC 1130. The subject treated of throughout this whole chapter is the Ancient Church, and its propagation (verse 1).

AC 1131. They who had external worship corresponding to internal are the "sons of Japheth" (verse 2). They who had worship more remote from internal are the "sons of Gomer and Javan" (verses 3, 4). And they who had worship still more remote are the "isles of the nations" (verse 5).

AC 1132. They who cultivated knowledges, memory-knowledges, and rituals, and separated them from things internal, are the "sons of Ham" (verse 6). They who cultivated the knowledges of spiritual things are the "sons of Cush;" and they who cultivated the knowledges of celestial things are the "sons of Raamah" (verse 7).

AC 1133. Those treated of who have external worship in which are interior evils and falsities, "Nimrod" being such worship (verses 8, 9). The evils in such worship (verse 10). The falsities in such worship (verses 11, 12).

AC 1134. Concerning those who form for themselves new kinds of worship out of memory-knowledges by means of reasonings (verses 13, 14); and concerning those who make mere memory-knowledge of the knowledges of faith (verse 14).

AC 1135. Concerning external worship without internal, which is "Canaan," and the derivations of this worship (verses 15 to 18); and its extension (verses 19, 20).

AC 1136. Concerning internal worship, which is "Shem," and its extension even to the second Ancient Church (verse 21). Concerning internal worship and its derivations, which being from charity, are derivations of wisdom, of intelligence, of memory-knowledge, and of knowledges, which are signified by the "nations" (verses 22 to 24).

AC 1137. Concerning a certain church which arose in Syria, instituted by Eber, which is to be called the second Ancient Church, the internal worship of which is "Peleg," the external "Joktan" (verse 25). Its rituals are the nations named in verses 26 to 29. The extension of this church (verse 30).

AC 1138. That there were different kinds of worship in the Ancient Church, in accordance with the genius of each nation (verses 31, 32).