1 kronikos 3

Studie

          |

1 Hebrone gimę Dovydo sūnūs: pirmagimis­Amnonas iš jezreelietės Ahinoamos, antras­ Danielius iš karmelietės Abigailės,

2 trečias­Abšalomas, Gešūro karaliaus Talmajo dukters Maakos sūnus, ketvirtas­Adonijas, Hagitos sūnus,

3 penktas­Šefatija iš Abitalės, šeštas­Itramas, Eglos sūnus.

4 Šeši sūnūs gimė Hebrone, kur jis karaliavo septynerius metus ir šešis mėnesius. Trisdešimt trejus metus jis karaliavo Jeruzalėje.

5 Ten gimė Šima, Šobabas, Natanas ir Saliamonas­keturi iš Amielio dukters Batšebos;

6 Ibharas, Elišama, Elifeletas,

7 Nogahas, Nefegas, Jafija,

8 Elišama, Eljada ir Elifeletas­ devyni.

9 Tai visi Dovydo sūnūs, neskaičiuojant sugulovių sūnų; Tamara buvo jų sesuo.

10 Saliamono sūnus buvo oboamas, jo sūnus buvo Abija, jo sūnus­Asa, jo sūnus­Juozapatas,

11 jo sūnus­Joramas, jo sūnus­ Ahazijas, jo sūnus­Jehoašas,

12 jo sūnus­Amacijas, jo sūnus­ Azarija, jo sūnus­Joatamas,

13 jo sūnus­Achazas, jo sūnus­ Ezekijas, jo sūnus­Manasas,

14 jo sūnus­Amonas, jo sūnus­ Jozijas.

15 Jozijo pirmagimis­Johananas, antras­Jehojakimas, trečias­Zedekijas, ketvirtas­Šalumas.

16 Jehojakimo sūnūs: Jechonijas ir Zedekijas.

17 Jechonijo sūnūs: Asiras, Salatielis,

18 Malkiramas, Pedaja, Šenacaras, Jekamija, Hošama ir Nedabija.

19 Pedajos sūnūs: Zorobabelis ir Šimis. Zorobabelio sūnūs: Mešulamas ir Hananija; Šelomita buvo jų sesuo;

20 Hašuba, Ohelis, Berechija, Hasadija ir Jušab Hesedas­penki.

21 Hananijos sūnūs: Pelatija ir Izaja. efajos, Arnano, Abdijos ir Šechanijos sūnūs.

22 Šechanija turėjo sūnų Šemają, Šemajos sūnūs: Hatušas, Igalas, Bariachas, Nearija ir Šafatas, iš viso šeši.

23 Nearijos sūnūs: Eljoenajas, Ezekijas ir Azrikamas­trys.

24 Eljoenajo sūnūs: Hodavijas, Eljašibas, Pelaja, Akubas, Joananas, Delaja ir Ananis­septyni.