Metjū 6:12

Study

                 |

12 Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem!