John 17

Latvian New Testament

Studovat vnitřní smysl

← John 16   John 18 →

1 Tā runāja Jēzus un, acis pret debesīm pacēlis, sacīja: Tēvs, stunda ir pienākusi, pagodini savu Dēlu, lai Dēls pagodina Tevi!

2 Tā kā Tu esi devis Viņam varu pār ikkatru miesu, lai visiem, ko Tu Viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību.

3 Bet šī ir mūžīgā dzīvība, lai viņi atzīst Tevi, vienīgo un patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko Tu esi sūtījis.

4 Es Tevi pagodināju virs zemes, pabeidzu darbu, ko Tu man uzdevi darīt.

5 Bet tagad Tu, Tēvs, pagodini mani pie sevis paša ar to godu, kāds man bija pie Tevis, pirms pasaule kļuva.

6 Es Tavu vārdu atklāju cilvēkiem, ko Tu man no pasaules devi. Viņi bija Tavi, un Tu devi tos man, un viņi turēja Tavus vārdus.

7 Tagad viņi atzina, ka viss, ko Tu man devi, no Tevis ir,

8 Jo vārdus, ko Tu man devi, es devu viņiem; un viņi tos pieņēma un patiesi atzina, ka es esmu izgājis no Tevis, un ticēja, ka Tu mani esi sūtījis.

9 Es lūdzu par viņiem. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko Tu man devi, jo viņi ir Tavi.

10 Un viss mans ir Tavs, un Tavs ir mans, un es pagodinājos viņos.

11 Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es eju pie Tevis. Svētais Tēvs, pasargi savā vārdā viņus, kurus Tu man devi, lai viņi būtu vienoti kā mēs!

12 Kad es biju ar viņiem, es tos sargāju tavā vārdā. Es sargāju tos, ko Tu man devi; un neviens no viņiem nepazuda, kā vien pazušanas dēls, lai aksti piepildītos. (Ps.108)

13 Bet tagad es eju pie Tevis un šo runāju pasaulē, lai viņos mans prieks būtu pilnīgs.

14 Es viņiem devu Tavus vārdus; un pasaule tos ienīda, jo tie nav no pasaules, tāpat kā arī es neesmu no pasaules.

15 Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu tos pasargātu no ļauna.

16 Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules.

17 Svētī viņus patiesībā! Tavi vārdi ir patiesība.

18 Kā Tu mani sūtīji pasaulē, tā arī es viņus sūtīju pasaulē.

19 Viņu dēļ es uzupurēju sevi, lai arī viņi patiesībā būtu svētīti.

20 Bet ne tikai par viņiem vien es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem ticēs man.

21 Lai visi būtu vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī; un lai viņi būtu mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis.

22 Un godību, ko Tu man devi, es devu viņiem, lai viņi būtu vienoti, kā arī mēs esam viens.

23 Es viņos, un Tu manī; lai viņi būtu pilnīgi vienībā; un lai pasaule atzīst, ka Tu esi mani sūtījis un mīlējis tos, tāpat kā Tu mani esi mīlējis.

24 Tēvs, es vēlos, lai arī tie, kurus Tu man devi, būtu ar mani tur, kur es, lai viņi redzētu manu godību, kādu Tu man devi, tāpēc ka mani mīlēji pirms pasaules radīšanas.

25 Taisnīgais Tēvs, pasaule Tevi neatzina, bet es Tevi atzinu, un šie atzina, ka Tu mani esi sūtījis.

26 Un es viņiem atklāju Tavu vārdu un atklāšu, lai mīlestība, ar kādu Tu mani mīlēji, būtu viņos, un es viņos.

← John 16   John 18 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1013, 1050, 1603, 1607, 2009, 2025, 2026 ...

Apocalypse Revealed 23, 173, 222, 284, 294, 520, 553 ...

Brief Exposition of Doctrine 44, 120

Conjugial Love 82, 118

Divine Love and Wisdom 359

Divine Providence 230, 263

The Lord 1, 11, 13, 20, 25, 30, 32 ...

Life 84

Worlds in Space 66

Heaven and Hell 5

True Christianity 43, 98, 99, 111, 112, 113, 128 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 285, 291, 294

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: