말라기 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 만군의 여호와가 이르노라 보라 ! 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 예비할 것이요 또 너희의 구하는 바 주가 홀연히 그 전에 임하리니 곧 너희의 사모하는 바 언약의 사자가 임할 것이라

2 그의 임하는 날을 누가 능히 당하며 그의 나타나는 때에 누가 능히 서리요 그는 금을 연단하는 자의 불과 표백하는 자의 잿물과 같을 것이라

3 그가 은을 연단하여 깨끗케 하는 자 같이 앉아서 레위 자손을 깨끗케 하되 금, 은 같이 그들을 연단하리니 그들이 의로운 제물을 나 여호와께 드릴 것이라

4 그 때에 유다와 예루살렘의 헌물이 옛날과 고대와 같이 나 여호와께 기쁨이 되려니와

5 내가 심판하러 너희에게 임할 것이라 술수하는 자에게와 거짓 맹세하는 자에게와 품군의 삯에 대하여 억울케 하며 과부와 고아를 압제하며 나그네를 억울케 하며 나를 경외치 아니하는 자들에게 속히 증거하리라 만군의 여호와가 말하였느니라

6 나 여호와는 변역지 아니하나니 그러므로 야곱의 자손들아 ! 너희가 소멸되지 아니하느니라

7 만군의 여호와가 이르노라 ! 너희 열조의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다 그런즉 내게로 돌아오라 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 하였더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여야 돌아가리이까 하도다

8 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질하겠느냐 ? 그러나 너희는 나의 것을 도적질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도적질 하였나이까 ? 하도다 이는 곧 십일조와 헌물이라

9 너희 곧 온 나라가 나의 것을 도적질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라

10 만군의 여호와가 이르노라 ! 너희의 온전한 십일조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붓지 아니하나 보라

11 만군의 여호와가 이르노라 ! 내가 너희를 위하여 황충을 금하여 너희 토지 소산을 멸하지 않게 하며 너희 밭에 포도나무의 과실로 기한 전에 떨어지지 않게 하리니

12 너희 땅이 아름다와지므로 열방이 너희를 복되다 하리라 만군의 여호와의 말이니라

13 여호와가 이르노라 ! 너희가 완악한 말로 나를 대적하고도 이르기를 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까 ? 하는도다

14 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되니 만군의 여호와 앞에 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리요

15 지금 우리는 교만한 자가 복되다 하며 악을 행하는 자가 창성하며 하나님을 시험하는 자가 화를 면한다 하노라 함이니라

16 그 때에 여호와를 경외하는 자들이 피차에 말하매 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 생각하는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라

17 만군의 여호와가 이르노라 내가 나의 정한 날에 그들로 나의 특별한 소유를 삼을 것이요 또 사람이 자기를 섬기는 아들을 아낌 같이 내가 그들을 아끼리니

18 그 때에 너희가 돌아와서 의인과 악인이며 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니하는 자를 분별하리라


   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 249


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 349, 566, 576, 666, 680, 1066, 1551, ...

Apocalypse Revealed 101, 191, 285, 344, 350, 357, 529, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 4, 6, 30, 64

Doctrine of the Sacred Scripture 51

Doctrine of Life 60

참된 기독교 92, 285, 688, 689, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 220, 242, 304, 372, 413, 414, 433, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

De Domino 39

Marriage 92

Scriptural Confirmations 2, 23

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

창세기 19:28, 28:22

출애굽기 3:15, 11:7, 20:7, 22:20, 23:21

민수기 8:6

신명기 24:15, 17, 27:19

사무엘상 6:20

역대기하 31:4, 10

느헤미야 1:11, 10:36, 13:10

욥기 1:22, 21:15, 34:9

시편 4:6, 56:9, 66:10, 16, 73:3, 13, 78:23, 102:28, 103:13, 115:13, 147:11

잠언 11:24, 25:4

전도서 8:14

이사야서 1:25, 3:8, 4:4, 40:3, 10, 43:23, 46:4, 50:10, 58:3, 61:9, 62:4, 5

예레미야서 5:29, 12:1, 44:18

예레미야애가 3:22

에스겔 2:3, 20:40, 44:30

요엘서 1:4, 2:22

미가 1:2

하박국 12

스가랴 3, 5:3, 4, 8:12, 13:9

말라기 1:6, 11, 2:2, 14, 17

마태복음 6:33, 11:10

마가복음 1:2, 11:11

누가복음 1:17, 7:27, 19:45

요한복음 2:15

로마서 22, 10:21

디모데후서 2:13

히브리서 13:4

야고보서 1:17, 5:4

베드로전서 1:7

유다서 15

요한계시록 6:17, 11:18

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Prophecies of the Advent
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Prophecies of the Advent (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Sun of Righteousness (Prophecies of the Advent) (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Turning to the Lord (Prophecies of the Advent) (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10


Přeložit: