창세기 6

Studovat vnitřní smysl

한국 성경 (Korean)         

← 창세기 5   창세기 7 →

1 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니

2 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라

3 여호와께서 가라사대 나의 신(神)이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라 그러나 그들의 날은 일백 이십년이 되리라 하시니라

4 당시에 땅에 네피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 취하여 자식을 낳았으니 그들이 용사라 고대에 유명한 사람이었더라

5 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고

6 땅위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고

7 가라사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어 버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄함이니라 하시니라

8 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라

9 노아의 사적은 이러하니라 노아는 의인이요 당세에 완전한 자라 그가 하나님과 동행하였으며

10 그가 세 아들을 낳았으니 셈과, 함과, 야벳이라

11 때에 온 땅이 하나님 앞에 패괴하여 강포가 땅에 충만한지라

12 하나님이 보신즉 땅이 패괴하였으니 이는 땅에서 모든 혈육 있는 자의 행위가 패괴함이었더라

13 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육있는 자의 강포가 땅에 가득하므로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라

14 너는 잣나무로 너를 위하여 방주를 짓되 그 안에 간들을 막고 역청으로 그 안팎에 칠하라

15 그 방주의 제도는 이러하니 장이 삼백 규빗, 광이 오십 규빗, 고가 삼십 규빗이며

16 거기 창을 내되 위에서부터 한 규빗에 내고 그 문은 옆으로 내고 상 중 하 삼층으로 할지니라

17 내가 홍수를 땅에 일으켜 무릇 생명의 기식 있는 육체를 천하에서 멸절하리니 땅에 있는 자가 다 죽으리라

18 그러나 너와는 내가 내 언약을 세우리니 너는 네 아들들과 네 아내와 네 자부들과 함께 그 방주로 들어가고

19 혈육 있는 모든 생물을 너는 각기 암,수 한쌍씩 방주로 이끌어 들여 너와 함께 생명을 보존케 하되

20 새가 그 종류대로, 육축이 그 종류대로, 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로, 각기 둘씩 네게로 나아오리니 그 생명을 보존케하라

21 너는 먹을 모든 식물을 네게로 가져다가 저축하라 이것이 너와 그들의 식물이 되리라

22 노아가 그와 같이 하되 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라 !

← 창세기 5   창세기 7 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 554, 555, 556, 557, 558, 559, 564, ...

성경에 관한 교리 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 407

참된 기독교 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 468, 470, 482, 515, 572, 573, 574, ...

요한 계시록 풀이 748

Conjugial Love 156

주님에 관한 교리 50


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 701, 1082

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 34, 35

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

창세기 1:28, 29, 30, 5:22, 32, 7:1, 5, 7, 9, 21, 23, 8:21, 9:9, 12:11, 17:1, 18:20, 21, 19:19

출애굽기 32:14, 40:16

민수기 13:33

신명기 2:11

사무엘상 15:11

욥기 1:1, 6, 22:15

시편 14:2, 3, 33:13, 78:39, 90:10

전도서 9:3

이사야서 27:11

예레미야서 17:9

아모스서 8:2

스바냐 1:3

마태복음 7:11, 15:19, 24:37

사도행전 7:46

로마서 3:12, 7:14, 18

히브리서 11:7

유다서 1:6

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.


What the Bible Is - Swedenborg and Life

Is the Bible just an outdated book of confusing and contradictory moral lessons? Here’s one spiritual explorer’s philosophy on the hidden meaning of the Word.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Entering the Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah and the Ark
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Noah Builds an Ark
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Noah Builds an Ark
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah's Ark
Project | Ages 4 - 6

 Noah’s Ark
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: