아모스서 9

Studovat vnitřní smysl

           

1 내가 보니 주께서 단 곁에 서서 이르시되 기둥 머리를 쳐서 문지방이 움직이게 하며 그것으로 부숴져서 무리의 머리에 떨어지게 하라 내가 그 남은 자를 칼로 살륙하리니 그 중에서 하나도 도망하지 못하며 그 중에서 하나도 피하지 못하리라

2 저희가 파고 음부로 들어갈찌라도 내 손이 거기서 취하여 낼 것이요 하늘로 올라갈찌라도 내가 거기서 취하여 내리울 것이며

3 갈멜산 꼭대기에 숨을지라도 내가 거기서 찾아낼 것이요 내 눈을 피하여 바다 밑에 숨을지라도 내가 거기서 뱀을 명하여 물게 할 것이요

4 그 원수 앞에 사로잡혀 갈지라도 내가 거기서 칼을 명하여 살륙하게 할 것이라 내가 저희에게 주목하여 화를 내리고 복을 내리지 아니하리라 하시니라

5 주 만군의 여호와는 땅을 만져 녹게 하사 무릇 거기 거한 자로 애통하게 하시며 그 온 땅으로 하수의 넘침 같이 솟아오르며 애굽 강같이 낮아지게 하시는 자요

6 그 전을 하늘에 세우시며 그 궁창의 기초를 땅에 두시며 바다 물을 불러 지면에 쏟으시는 자니 그 이름은 여호와시니라

7 여호와께서 가라사대 이스라엘 자손들아 너희는 내게 구스 족속같지 아니하냐 ? 내가 이스라엘을 애굽 땅에서 블레셋 사람을,갑돌에서,아람 사람을 길에서 올라 오게 하지 아니하였느냐

8 보라, 주 여호와 내가 범죄한 나라에 주목하여 지면에서 멸하리라 그러나 야곱의 집은 온전히 멸하지는 아니하리라 이는 여호와의 말씀이니라

9 내가 명령하여 이스라엘 족속을 만국 중에 체질하기를 곡식을 체질함 같이 하려니와 그 한 알갱이도 땅에 떨어지지 아니하리라

10 내 백성 중에서 말하기를 화가 우리에게 미치지 아니하며 임하지아니하리라 하는 모든 죄인은 칼에 죽으리라

11 그 날에 내가 다윗의 무너진 천막을 일으키고 그 틈을 막으며 그 퇴락한 것을 일으키고 옛적과 같이 세우고

12 저희로 에돔의 남은 자와 내 이름으로 일컫는 만국을 기업으로 얻게 하리라 이는 이를 행하시는 여호와의 말씀이니라

13 여호와께서 가라사대 보라, 날이 이를지라 그 때에 밭가는 자가 곡식 베는 자의 뒤를 이으며 포도를 밟는 자가 씨 뿌리는 자의 뒤를 이으며 산들은 단 포도주를 흘리며 작은 산들은 녹으리라

14 내가 내 백성 이스라엘의 사로잡힌 것을 돌이키리니 저희가 황무한 성읍을 건축하고 거하며 포도원들을 심고 그 포도주를 마시며 과원들을 만들고 그 과실을 먹으리라

15 내가 저희를 그 본토에 심으리니 저희가 나의 준 땅에서 다시 뽑히지 아니하리라 이는 네 하나님 여호와의 말씀이니라


Exploring the Meaning of 아모스서 9      

Napsal(a) Helen Kennedy

Here, in Amos 9, there's a warning that the Last Judgment would be thorough. None of the perpetrators of evil responsible for the demise of the church would escape it.

Prior churches had followed a similar path of spiritual ruination. But this time, the new church would not degenerate as the others had.

The Lord announced to Israel that a church would arise that will not perish. This New Church will worship and acknowledge the Lord. It will have soundness of doctrine and understanding - pictured by new wine, new gardens, and the abundance and beauty of the Lord’s restoration of His Church.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 9      

Napsal(a) Helen Kennedy

Here, in Amos 9, there's a warning that the Last Judgment would be thorough. None of the perpetrators of evil responsible for the demise of the church would escape it.

Prior churches had followed a similar path of spiritual ruination. But this time, the new church would not degenerate as the others had.

The Lord announced to Israel that a church would arise that will not perish. This New Church will worship and acknowledge the Lord. It will have soundness of doctrine and understanding - pictured by new wine, new gardens, and the abundance and beauty of the Lord’s restoration of His Church.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 209


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 414, 1069, 1071, 1197, 3322, 4391, 4926, ...

요한 계시록 풀이 90, 238, 316, 336, 503, 704

주님에 관한 교리 4, 43

참된 기독교 62, 467


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 275, 376, 405, 433, 581, 654, 799, ...

Marriage 62

Scriptural Confirmations 2, 3, 4, 9, 31, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

창세기 7:17

출애굽기 14:24

레위기 26:5

민수기 24:18

신명기 2:23, 28:64

욥기 22:13

시편 34:17, 68:23, 104:3, 139:8, 10

이사야서 6:4, 11:14, 27:12, 60:21, 62:8, 65:21

예레미야서 16:15, 21:10, 23:24, 29:14, 32, 30:3, 11, 33:7, 11, 47:4, 49:16

에스겔 5:2, 12, 9:2, 20:38, 36:11, 19, 37:25, 39:28

호세아서 1:4, 6

아모스서 5, 2:14, 15, 5:8, 11, 6:1, 3, 7:9, 8:8

오바댜 1:4, 19

미가 3, 4, 3:11

나훔 1:5

스바냐 2:7

누가복음 22:31

사도행전 15:16, 17

로마서 11:5

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 I Will Bring Back the Captives of My People
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: