Zakariás 8

Studovat vnitřní smysl

           

1 Majd szóla a Seregeknek Ura, mondván:

2 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Nagy gerjedezéssel gerjedeztem a Sionért, és Nagy haragra gerjedtem ellene.

3 Ezt mondja az Úr: Megtértem a Sionhoz, és Jeruzsálem közepette lakozom, és Jeruzsálem igazság városának neveztetik, a Seregek Urának hegye pedig szent hegynek.

4 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Agg férfiak és agg nõk ülnek majd Jeruzsálem utczáin, és kinek-kinek pálcza lesz kezében a napok sokasága miatt.

5 És megtelnek a város utczái fiúkkal és leányokkal, a kik játszadoznak annak utczáin.

6 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha [ez] csoda lészen e nép maradékának szemei elõtt azokban a napokban, vajjon az én szemeim elõtt is csoda lészen-é? így szól a Seregeknek Ura.

7 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ímé, én megszabadítom az én népemet a nap keltének földérõl és a nap nyugtának földérõl.

8 És elhozom õket és Jeruzsálemben lakoznak, és népemmé lesznek, én pedig Istenökké leszek hûséggel és igazsággal.

9 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Erõsödjenek meg kezeitek, a kik hallottátok e napokban e beszédeket a próféták szájából, a kik [szóltak,] mikor megvetteték a Seregek Ura házának alapja, hogy megépíttessék a templom.

10 Mert e napok elõtt nem volt az embernek bére, és a baromnak sem volt bére, sem a kimenõnek, sem a bejövõnek nem volt békessége a háborúság miatt, mert minden embert felindítottam: kit-kit az õ felebarátja ellen.

11 De most nem olyan leszek e nép maradékához, mint az elébbi napokban voltam, így szól a Seregeknek Ura.

12 Mert a vetés békességes [lészen,] a szõlõtõ megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az egek is megadják harmatjokat, és örökössé teszem mindezeken e nép maradékát.

13 És lészen, hogy a miképen átok valátok a pogányok között, oh Júda háza és Izráel háza: azonképen megszabadítlak titeket, és áldássá lesztek. Ne féljetek! Erõsödjenek meg kezeitek!

14 Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: A miképen elgondoltam vala, hogy veszedelmet hozok reátok, mikor atyáitok megharagítottak vala engem, így szól a Seregeknek Ura, és nem könyörültem:

15 Azonképen megtértem [és] elgondoltam e napokban, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával; ne féljetek!

16 Ezek azok a dolgok, a melyeket cselekedjetek: Igazságot szóljon ki-ki az õ felebarátjával: igazságos és békességes ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban.

17 És senki ne gondoljon az õ szívében gonoszt az õ felebarátja ellen; s a hamis esküvést se szeressétek, mert ezek azok, a miket én mind gyûlölök, így szól az Úr.

18 Majd szóla hozzám a Seregeknek Ura, mondván:

19 Ezt mondja a Seregeknek Ura: A negyedik [hónapnak] bõjtje, az ötödiknek bõjtje, a hetediknek bõjtje és a tizediknek bõjtje vígalommá, örvendezéssé és kedves ünnepekké lesznek Júda házában. Csak a hûséget és a békességet szeressétek.

20 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Még lesz [idõ,] a mikor népek jõnek el, és sok városoknak lakói.

21 És egyiknek lakói a másikhoz mennek, mondván: Menten menjünk el az Úr orczájának engesztelésére, és a Seregek Urának keresésére; én is elmegyek!

22 És eljõnek sok népek és erõs nemzetek Jeruzsálembe a Seregek Urának keresésére, és az Úr orczájának engesztelésére.

23 Ezt mondja a Seregeknek Ura: E napokban lesz az, hogy a minden nyelvû pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó férfiúba s ragad annak ruhája szélébe, mondván: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 240


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 402, 588, 1259, 2235, 2336, 2348, 2943, ...

Apocalypse Revealed 101, 191, 194, 216, 282, 306, 350, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 4, 61, 64

Doctrine of the Sacred Scripture 51, 86, 87

Doctrine of Life 61

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 251, 252, 782, 844


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 208, 220, 223, 331, 340, 365, 405, ...

Scriptural Confirmations 4, 59

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:


Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 12:2, 17:8, 18:14

2 Mózes 29:45

5 Mózes 26:19, 30:3, 33:28

Ruth 1:16

2 Királyok 25:1, 25

1 Krónika 12:19

2 Krónika 11:16, 15:5, 7, 9

Ezsdrás 5:1, 2

Nehemiás 1:9

Eszter 8:17, 9:22

Zsoltárok 2:6, 34:15, 67:7, 68:30, 79:4, 101:3, 147:2

Példabeszédek 6:18

Ézsaiás 1:26, 2:3, 11:9, 11, 12, 19:24, 32:16, 35:3, 45:14, 55:5, 65:20

Jeremiás 14:9, 29:11, 18, 30:19, 22, 31:6, 12, 13, 28, 52:6

Ezékiel 11:17, 18:8, 24:1, 34:26, 27, 28, 36:9, 33, 48:35

Hóseás 2:21, 22, 11:10, 11

Jóel 2:19

Mikeás 4:2

Sofoniás 3:13, 16, 20

Aggeus 1:6, 2:4, 5, 15, 19

Zakariás 1:2, 14, 16, 2:8, 5:3, 7:3, 5, 10, 13:9, 14:10, 16, 20

Malakiás 3:11

Máté 19:26, 24:31

Apostolok 15:17

1 Korintusi 14:25

2 Korintusi 6:16

Efézusiakhoz 4:25

Zsidókhoz 8:10

Jelenések 21:7

Významy biblických slov

ura
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jeruzsálem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

igazság
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

szent
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

férfiak
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

napok
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

város
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

nap
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

próféták
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

templom
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

föld
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

egek
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

átok
The Lord is love itself, and his love for us never wavers and never changes. What does waver and change is the degree to which...

pogányok
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

negyedik
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

sok
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

lakói
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

nemzetek
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

tíz
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

Isten
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Paper Doll Chain: Boys and Girls Playing Together
Make paper chains of children to illustrate the prophecy about the city being full of boys and girls playing in its streets (Zechariah 8:5), picturing the rejoicing of those who love the beautiful teachings of this new church. 
Project | Ages 4 - 10

 The Holy City
The Holy City in Revelation is a picture of what our lives can be like when we live in the radiant light of the three-fold Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Twelve Gates, Twelve Truths
List 12 pearls of truth that could interest someone into the New Church.
Activity | Ages 15 - 17


Přeložit: