Zakariás 10

Studovat vnitřní smysl

           

1 Kérjetek esõt az Úrtól a késõi esõ idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesõt ad nékik, [és] kinek-kinek füvet a mezõn.

2 Mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak és üres álmokat beszélnek, hiábavalósággal vígasztalnak; azért elszélednek, mint a juhnyáj, a mely sanyarog, mert nincs pásztora.

3 Haragra gerjedtem a pásztorok ellen, és megfenyítem a bakokat. Bizony megfenyíti a Seregeknek Ura az õ nyáját, a Júda házát, és olyanokká teszi õket, a milyen a harczra felékesített .

4 Közülök támad a szegletkõ, közülök a szeg, közülök a harczi ív, közülök egyszersmind minden sarczoló.

5 És olyanok lesznek, mint a hõsök, a kik az utczák sarát tapodják a harczban, és harczolnak, mert velök van az Úr, és megszégyenítik a lovon ülõket.

6 És megerõsítem a Júda házát, és a József házát megsegítem, és visszahozom õket, mert szánom õket, és olyanokká lesznek, mintha el sem vetettem volna õket; mert én vagyok az Úr, az õ Istenök, és meghallgatom õket.

7 Efraim is olyan lesz, mint egy hõs, és örvendeznek majd mintegy bortól [ittasodva,] és látják fiaik és örvendeznek; örvend az õ szívök az Úrban.

8 Süvöltök nékik és egybegyûjtöm õket, mert megszabadítom õket, és megsokasulnak, a mint megsokasultak vala.

9 És széthintem õket a népek között, hogy a messze földeken [is ]emlegessenek engem, és fiakat neveljenek és visszatérjenek.

10 Mert visszatérítem õket, Égyiptom földérõl, Assiriából is összegyûjtöm õket, és behozom õket Gileád és Libánon földjére, és elég sem lesz nékik.

11 És átvonulnak a nyomor tengerén, és megveri a tenger hullámait, és kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik Assiriának kevélysége, és Égyiptom királyi pálczája elvész.

12 És megerõsítem õket az Úrban, és az õ nevében járnak, így szól az Úr.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 242


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 983, 1071, 1165, 1186, 3969, 4111, 4117, ...

Apocalypse Revealed 298, 342, 360, 485, 496, 500, 503, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 86

Doctrine of the Sacred Scripture 51, 79

Doctrine of Faith 68

True Christian Religion 247


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 119, 328, 355, 357, 376, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 19, 99

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 8:1

5 Mózes 13:2, 20:1, 30:1, 3

2 Királyok 9:33

Jób 29:23, 36:27, 39:25

Zsoltárok 104:15, 135:7

Ézsaiás 11:15, 14:25, 19:16, 22:23, 25:9, 27:13, 28:16, 31:1, 41:10, 29, 44:25, 27, 45:24, 48:20, 49:19, 64:4

Jeremiás 5:24, 10:8, 13, 23:1, 2, 27:9, 10, 14, 30:19, 20, 31:10

Ezékiel 6:9, 13:6, 7, 29:14, 15, 34:5, 11, 16, 17, 26

Hóseás 11:10, 11, 14:9

Mikeás 2:12, 4:5, 5:3, 5, 7:14

Habakuk 2:18

Zakariás 9:15, 12:5, 8, 13:9

Efézusiakhoz 6:10

Jakab 5:7

Významy biblických slov

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ad
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

pásztorok
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

ura
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...


'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

szeg
'A peg' denotes the conjoining and strengthening principles.

József
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Elég
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

tenger
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...


Přeložit: