Zakariás 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 Dárius második esztendejében, a nyolczadik hónapban szóla az Úr Zakariáshoz, a Berekiás fiához, a ki Iddó próféta fia, mondván:

2 Igen megharagudott az Úr a ti atyáitokra.

3 Mondjad azért nékik: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Térjetek hozzám, szól a Seregeknek Ura, és hozzátok térek, mond a Seregeknek Ura.

4 Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, a kikhez az elébbi próféták kiáltottak, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Térjetek meg kérlek a ti gonosz útaitokról, és a ti gonosz cselekedeteitekbõl, de nem hallgattak meg, és nem figyelmeztek reám, szól az Úr.

5 Atyáitok? Hol vannak õk? És a próféták örökké élnek-é?

6 De az én beszédeim és végzéseim, a melyeket szolgáim, a próféták által hirdettem: nem beteljesedtek-é a ti atyáitokon? És megtértek és azt mondták: A mint elhatározta vala a Seregeknek Ura, hogy a mi útaink és cselekedeteink szerint bánik velünk: úgy bánt velünk.

7 A tizenegyedik hónapnak, azaz a Sebat hónapnak huszonnegyedik napján, Dáriusnak második esztendejében, szóla az Úr Zakariáshoz, a Berekiás fiához, a ki Iddó próféta fia, mondván:

8 Látám éjszaka, hogy ímé, egy férfiú veres lovon ül vala, és áll vala a mirtus-fák között, a melyek egy árnyas völgyben valának; háta megett pedig veres, tarka és fehér lovak.

9 És mondám: Mik ezek Uram? És mondá nékem az angyal, a ki beszél vala nékem: Én megmutatom néked: mik ezek.

10 Akkor felele az a férfiú, a ki a mirtus-fák között áll vala, és mondá: Azok ezek, a kiket az Úr küldött, hogy járják be e földet;

11 És felelének az Úr angyalának, a ki a mirtus-fák között áll vala, és mondák: Bejártuk a földet, és ímé, az egész föld vesztegel és nyugodt.

12 Az Úr angyala pedig felele, és mondá: Seregeknek Ura! Meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, a melyekre haragszol immár hetven esztendõ óta?

13 És nyájas szavakkal, vígasztaló szókkal felele az Úr az angyalnak, a ki beszél vala velem.

14 És mondá nékem az angyal, a ki beszél vala velem: Kiálts, ezt mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel!

15 De nagy haraggal haragszom én a hivalkodó népekre, a kikre kevéssé haragudtam [ugyan,] de õk gonoszra törtek.

16 Azt mondja azért az Úr: könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez; benne építtetik meg az én házam, szól a Seregeknek Ura, és mérõzsinór nyujtatik ki Jeruzsálem felett.

17 Mégis kiálts, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Bõvelkedni fognak még városaim a jóban, mert megvígasztalja még az Úr a Siont, és magáévá fogadja még Jeruzsálemet!

18 Majd felemelém szemeimet, és ímé, négy szarvat láték.

19 És mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem: Mik ezek? És monda nékem: Ezek azok a szarvak, a melyek szétszórták Júdát, Izráelt és Jeruzsálemet.

20 Azután mutata nékem az Úr négy mesterembert.

21 És mondám: Mit jöttek ezek cselekedni? Õ pedig szóla, mondván: Ezek azok a szarvak, a melyek szétszórták Júdát annyira, hogy senki sem emelheti vala fel fejét: de eljöttek ezek, hogy elrettentsék õket, hogy letörjék a pogányok szarvait, a kik szarvakkal támadtak vala Júda földe ellen, hogy szétszórják azt.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 233


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 627, 2606, 2762, 2832, 3934, 4652, 6000, ...

Apocalypse Revealed 36, 216, 270, 305, 322, 376, 641, ...

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

Doctrine of the Lord 52

Doctrine of Life 2

Heaven and Hell 471

True Christian Religion 157, 376, 440, 483, 643, 851


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 98, 250, 316, 364, 573

De Verbo (The Word) 15

Scriptural Confirmations 4, 59

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:


Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 46:2

4 Mózes 12:6

1 Sámuel 25:1

2 Királyok 13:14, 20, 22:17

2 Krónika 15:2, 4, 30:6, 36:17, 19

Ezsdrás 5:1, 6:14

Nehemiás 12:16

Jób 1:7

Zsoltárok 79:5

Ézsaiás 12:1, 14:1, 30:9, 31:6, 40:1, 44:26, 47:6, 55:11, 59:17, 64:11

Jeremiás 3:12, 14, 23:20, 25:3, 4, 7, 8, 11, 30:16, 18, 32:24, 33:9, 39:16, 44:2, 6, 50:33

Jeremiás sir 1:18, 3:42

Ezékiel 14:6, 18:30, 31, 32, 33:4, 36:5

Dániel 8:15, 16, 9:6, 11, 12

Jóel 2:18

Habakuk 3:12

Aggeus 1:1

Zakariás 2:5, 6, 3:2, 5:7, 6:2, 7, 7:1, 5, 7, 11, 12, 8:2, 3, 14, 14:12

Malakiás 3:7

Lukács 15:20

János 8:52

2 Korintusi 1:3

Jakab 4:8

2 Péter 1:19

Jelenések 6:4, 10:7

Významy biblických slov

második
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

próféta
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

mond
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ura
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

próféták
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

gonosz
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

örökké
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

éjszaka
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

fehér
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

lovak
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

angyal
'A messenger' signifies communication.

küldött
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

nyugodt
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

Jeruzsálem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

négy
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

szarvak
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

pogányok
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.


Přeložit: