Zsoltárok 6

Studie

           |

1 Az éneklõmesternek a neginóthra, a seminith szerint; Dávid zsoltára.

2 Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban.

3 Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak csontjaim!

4 Lelkem is igen megháborodott, és te, oh Uram, míglen?

5 Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért;

6 Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsõít téged?

7 Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat.

8 Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt.

9 Távozzatok tõlem mind, ti bûnt cselekedõk, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát.

10 Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. [ (Psalms 6:11) Megszégyenül majd és igen megháborodik minden ellenségem; meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen. ]

Scroll to see more.