Zsoltárok 33

Studie

              |

1 Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.

2 Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.

3 Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.

4 Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hûséges.

5 Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.

6 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.

7 Összegyûjti a tenger vizeit, mintegy tömlõbe; tárházakba rakja a hullámokat.

8 Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tõle minden földi lakó.

9 Mert õ szólt és meglett, õ parancsolt és elõállott.

10 Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.

11 Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékrõl-nemzedékre.

12 Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.

13 Az égbõl letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.

14 Székhelyérõl lenéz a föld minden lakosára.

15 Õ alkotta mindnyájok szivét, [és] jól tudja minden tettöket.

16 Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hõs sem menekül meg nagy erejével;

17 Megcsal a a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.

18 Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat,

19 Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben [is] eltartsa õket.

20 Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk õ.

21 Csak õ benne vigad a mi szívünk, csak az õ szent nevében bízunk!

22 Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.

  
Scroll to see more.