Zsoltárok 21

Studie

  

1 Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára.

2 Uram, a te erõsségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.

3 Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.

4 Sõt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.

5 Életet kért tõled: adtál néki hosszú idõt, örökkévalót és végtelent.

6 Nagy az õ dicsõsége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.

7 Sõt áldássá tetted õt örökké, megvidámítottad õt színed örömével.

8 Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.

9 Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyûlölõidet.

10 Tüzes kemenczévé teszed õket megjelenésed idején; az Úr az õ haragjában elnyeli õket és tûz emészti meg õket.

11 Gyümölcsüket kiveszted e földrõl, és magvokat az emberek fiai közül.

12 Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;

13 Mert meghátráltatod õket, íved húrjait arczuknak feszíted. [ (Psalms 21:14) Emelkedjél fel Uram, a te erõddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat! ]

Scroll to see more.