Zsoltárok 20

Studie

           |

1 Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára.

2 Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.

3 Küldjön néked segítséget a szent helyrõl; és a Sionból támogasson téged.

4 Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égõáldozataidat találja kövéreknek. Szela.

5 Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.

6 Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót [lobogtassunk:] teljesítse az Úr minden kérésedet!

7 Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja õt szent egeibõl jobbjának segítõ erejével.

8 Ezek szekerekben, amazok lovakban [bíznak;] mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevérõl emlékezünk meg.

9 Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk. [ (Psalms 20:10) Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá. ]

Scroll to see more.