4 Mózes 33

Studovat vnitřní smysl

← 4 Mózes 32   4 Mózes 34 →         

1 Ezek Izráel fiainak szállásai, a kik kijövének Égyiptom földébõl az õ seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt.

2 (Megírá pedig Mózes az õ kijövetelöket az õ szállásaik szerint, az Úrnak rendeletére.) Ezek az õ szállásaik, az õ kijövetelök szerint.

3 Elindulának Rameszeszbõl az elsõ hónapban, az elsõ hónap tizenötödik napján. A páskha után való napon jövének ki Izráel fiai felemelt kézzel, az egész Égyiptom láttára.

4 (Az égyiptombeliek pedig temetik vala [azokat] a kiket megölt vala az Úr õ közöttök, minden elsõszülött[jö]ket; az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.)

5 És elindulának Izráel fiai Rameszeszbõl, és tábort ütének Szukkótban.

6 És elindulának Szukkótból, és tábort ütének Ethámban, a mely van a pusztának szélén.

7 És elindulának Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, a mely van Baál-Czefon elõtt, és tábort ütének Migdol elõtt,

8 És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába; és menének három napi járásnyira az Ethám pusztáján; és tábort ütének Márában.

9 És elindulának Márából, és jutának Élimbe; Élimben pedig vala tizenkét kútfõ és hetven pálmafa; és tábort ütének ott.

10 És elindulának Élimbõl, és tábort ütének a Veres tenger mellett.

11 És elindulának a Veres tengertõl, és tábort ütének a Szin pusztájában.

12 És elindulának a Szin pusztájából, és tábort ütének Dofkában.

13 És elindulának Dofkából, és tábort ütének Álúsban.

14 És elindulának Álúsból, és tábort ütének Refidimben, de nem vala ott a népnek inni való vize.

15 És elindulának Refidimbõl, és tábort ütének a Sinai pusztájában.

16 És elindulának a Sinai pusztájából, és tábort ütének Kibrót-Thaavában.

17 És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének Haserótban.

18 És elindulának Haserótból, és tábort ütének Rithmában.

19 És elindulának Rithmából, és tábort ütének Rimmon-Péreczben.

20 És elindulának Rimmon-Péreczbõl, és tábort ütének Libnában.

21 És elindulának Libnából, és tábort ütének Risszában.

22 És elindulának Risszából, és tábort ütének Kehélátban.

23 És elindulának Kehélátból, és tábort ütének a Séfer hegyénél.

24 És elindulának a Séfer hegyétõl és tábort ütének Haradában.

25 És elindulának Haradából, és tábort ütének Makhélótban.

26 És elindulának Makhélótból, és tábort ütének Tháhátban.

27 És elindulának Tháhátból, és tábort ütének Thárakhban.

28 És elindulának Thárakhból, és tábort ütének Mitkában.

29 És elindulának Mitkából, és tábort ütének Hasmonában.

30 És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban.

31 És elindulának Moszérótból, és tábort ütének Bené-Jaakánban.

32 És elindulának Bené-Jaakánból, és tábort ütének Hór-Hagidgádban.

33 És elindulának Hór-Hagidgádból, és tábort ütének Jotbathában.

34 És elindulának Jotbathából, és tábort ütének Abronában.

35 És elindulának Abronából, és tábort ütének Eczjon-Geberben.

36 És elindulának Eczjon-Geberbõl, és tábort ütének Czin pusztájában; ez Kádes.

37 És elindulának Kádesbõl, és tábort ütének a Hór hegyénél, az Edom földének szélén.

38 Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendõben, Izráel fiainak Égyiptom földébõl való kijövetelök után, az ötödik hónapban, a hónap elsején.

39 Áron pedig száz és huszonhárom esztendõs vala, mikor meghala a Hór hegyén.

40 Hallott pedig a Kananeus, Arad királya (ez pedig dél felõl lakozik vala a Kanaán földén) Izráel fiainak jövetele felõl.

41 És elindulának a Hór hegyétõl, és tábort ütének Czalmonában.

42 És elindulának Czalmonából, és tábort ütének Púnonban.

43 És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban.

44 És elindulának Obothból, és tábort ütének Ijé- Abárimban, a Moáb határán.

45 És elindulának Ijé-[Abárim]ból, és tábort ütének Dibon-Gádban.

46 És elindulának Dibon-Gádból, és tábort ütének Almon-Diblathaimban.

47 És elindulának Almon-Diblathaimból, és tábort ütének az Abarim hegységnél, Nébó ellenében.

48 És elindulának az Abarim hegységétõl, és tábort ütének a Moáb mezõségén, a Jordán mellett, Jérikhó ellenében.

49 Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Beth-Hajjesimóthtól Abel- Hassittimig, a Moáb mezõségén.

50 És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezõségén, a Jordán mellett, Jerikhó ellenében, mondván:

51 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:

52 Ûzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elõl, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden õ öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el!

53 Ûzzétek ki a földnek [lakóit,] és lakozzatok abban; mert néktek adtam azt a földet, hogy bírjátok azt.

54 Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok az õ örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az õ örökségét. A hová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat.

55 Ha pedig nem ûzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elõl, akkor, a kiket meghagytok közülök, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, a melyen lakoztok.

56 És akkor a miképen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek.

← 4 Mózes 32   4 Mózes 34 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 33      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-2. The subject of whole chapter is the changes of state through which the man of the church passes in the course of regeneration, which are all inscribed on his memory.

Verses 1-15. The first general state includes deliverance from evil, a state of instruction, and some preparatory states of temptation.

Verses 16-36. The second general state involves more temptations, and a gradual advance towards a state of the good of truth or of charity, accompanied by successive states of instruction and a realization of more distinct states of natural delight in good and truth.

Verses 37-49. And the third general state describes other states of temptation, during which there is a decline to a state of adulterated good.

Verses 50-56. But now revelation follows concerning deliverance from this temptation, and an advance into the heavenly state in which evils and errors are to be entirely abolished, or removed, because otherwise falsities would obscure the light of truth, weaken the life of charity, and pervert the life of love to the Lord.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3249, 3325, 3858, 4236, 8017

Apocalypse Revealed 439, 862


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 560

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 15:7, 47:11

2 Mózes 6:26, 7:7, 12:12, 29, 37, 41, 51, 13:20, 14:2, 8, 9, 15:22, 23, 27, 16:1, 17:1, 18:11, 19:1, 2, 34:12, 13

4 Mózes 3:13, 10:12, 11:34, 35

Numbers 12:16

4 Mózes 13:26, 20:22, 28, 21:1, 4, 10, 11, 22:1, 25:1, 26:54, 55, 27:12, 32:34

5 Mózes 1:3, 2:8, 3:18, 9:1, 10:6, 7, 32:50

Józsué 1:6, 11:15, 13:20, 23:5, 7, 13, 16

1 Királyok 9:26, 11:7

Ézsaiás 19:1

Jeremiás 48:22

Ezékiel 6:14, 25:9, 28:24

Významy biblických slov

Mózes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Áron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

alatt
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

hónap
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

tizenötödik
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

fiai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

tábort
'Pitch,' as in Genesis 14:10, denotes lusts. 'Burning pitch,' as in Isaiah 34:9, signifies direful fantasies.

Szukkótban
'Succoth,' as in Genesis 33:17, and Psalms 60:6-7 and 108:7-8, signifies the quality of the holy state of truth from good, because 'Succoth' signifies tents,...

tenger
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

három
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

napi
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Refidimben
'Rephidim,' as in Exodus 17:1, signify the quality of temptations to truth.

Kádes
'Kadesh' denotes truths, and contention about truths.

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

pap
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

negyvenedik
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

száz
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

hallott
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

lakozik
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

szóla
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...


Přeložit: