4 Mózes 12

Studovat vnitřní smysl

Károli (Vizsoly) Biblia         

← 4 Mózes 11   4 Mózes 13 →

1 Miriám pedig és Áron szólának Mózes ellen a kúsita asszony miatt, a kit feleségül võn, mert kúsita asszonyt vett vala feleségül.

2 És mondának: Avagy csak Mózes által szólott-é az Úr? avagy nem szólott-é mi általunk is? És meghallá az Úr.

3 (Az az ember pedig, Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, a kik e föld színén vannak.)

4 Mindjárt monda azért az Úr Mózesnak, Áronnak és Miriámnak: Menjetek ki ti hárman a gyülekezetnek sátorába; és kimenének õk hárman.

5 Akkor leszálla az Úr felhõnek oszlopában, és megálla a sátornak nyílásánál; és szólítá Áront és Miriámot, és kimenének mindketten.

6 És monda: Halljátok meg most az én beszédeimet: Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal.

7 Nem így az én szolgámmal, Mózessel, a ki az én egész házamban hív.

8 Szemtõl szembe szólok õ vele, és nyilvánvaló látásban; nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek hát szólani az én szolgám ellen, Mózes ellen?

9 És felgyullada az Úr haragja õ reájok, és elméne.

10 És a felhõ is eltávozék a sátor felül, és ímé Miriám poklos vala, [fejér] mint a ; és rátekinte Áron Miriámra, és ímé poklos vala.

11 Monda azért Áron Mózesnek: Kérlek Uram, ne tulajdonítsad nékünk e bûnt; mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk!

12 Kérlek, ne legyen olyan [Miriám] mint a holt, a melynek húsa félig megemésztetik, mikor kijõ az õ anyjának méhébõl.

13 Kiálta azért Mózes az Úrhoz, mondván: Isten, kérlek, gyógyítsd meg õt!

14 Az Úr pedig monda Mózesnek: Ha csak az atyja pökött volna is az õ orczájára, avagy nem kellene-é szégyenkeznie hetednapig? Rekesztessék ki hét napig a táboron kívül, és azután hívassék vissza.

15 Kirekeszteték azért Miriám a táboron kivül hét napig. És a nép nem indula tovább, míg vissza [nem] hívaték Miriám.

← 4 Mózes 11   4 Mózes 13 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 12      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-5. On the opposition of perverted good and perverted truth to Divine Truth in a state of temptation.

Verses 6-9. There is revelation in consequence, showing the distinction between the manifestation of truth to the internal and the external, or to the celestial and spiritual man, and also that the external man is averted from the Lord and ceases to recognize the truth.

Verses 10-12. And then, when truth is revealed without appearances, there is profanation, which, seen and acknowledged, induces a state of repentance.

Verses 13-16. Consequently, there is, internally, a desire for restoration from a state of profanation; and revelation is made that this can only be removed by regeneration successively.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4236, 10570

Apocalypse Revealed 862


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 624, 650

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 28:12, 16, 37:5, 9

2 Mózes 2:21, 4:6, 14, 15:20, 26, 19:19, 33:11, 34:6

3 Mózes 13:4, 13

4 Mózes 1:1, 5:2, 7:89, 11:1, 10, 25, 16:2, 26:59

5 Mózes 18:15, 18, 24:9, 25:9, 34:10

1 Sámuel 3:21, 28:6

2 Sámuel 7:4, 24:10

1 Királyok 3:5, 13:6

2 Krónika 26:19

Jób 4:13

Ezékiel 35:13

Dániel 2:19, 7:1

Hóseás 12:11

Jóel 3:1

Zakariás 1:8

Lukács 6:28

2 Korintusi 10:1

Zsidókhoz 3:2, 5

Významy biblických slov

Áron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, one during the first part of the exodus, when he was Moses' spokesperson, and another...

Mózes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

szelíd
The word "meek" is used just a handful of times in the Bible, but it is attributed several times to the Lord and is used...

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

sátor
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...


'Snow' signifies truth in extremes, because it is water, which signifies the truths of faith. It also relates to truth because it is white. 'Snow,'...

hét
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...


Přeložit: