3 Mózes 10

Studovat vnitřní smysl
← 3 Mózes 9   3 Mózes 11 →         

1 Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vevék egyen-egyen az õ temjénezõjöket, és tõnek azokba szenet és rakának arra füstölõ szert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, a melyet nem parancsolt vala nékik.

2 Tûz jöve azért ki az Úr elõl, és megemészté õket, és meghalának az Úr elõtt.

3 És monda Mózes Áronnak: Ez az, a mit szólt vala az Úr, mondván: A kik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép elõtt megdicsõíttetnem.

4 Áron pedig mélyen hallgata. Szólítá azért Mózes Misáelt és Elsafánt, Uzzielnek, az Áron nagybátyjának fiait, és monda nékik: Jertek ide, vigyétek ki atyátokfiait a szenthely elõl, a táboron kivül.

5 És odamenének, és kivivék õket az õ köntöseikben a táboron kivül, a mint szólott vala Mózes.

6 Azután monda Mózes Áronnak és az õ fiainak, Eleázárnak és Ithamárnak: Fejeteket meg ne meztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne haljatok és haragra ne gerjedjen [az] [Úr] az egész gyülekezet ellen; a ti atyátokfiai pedig, Izráelnek egész háza sirassák az égést, a melyet égetett az Úr.

7 A gyülekezet sátorának nyílásán se menjetek ki, hogy meg ne haljatok; mert az Úr kenetének olaja van rajtatok. És cselekvének a Mózes beszéde szerint.

8 Áronnak pedig szóla az Úr, mondván:

9 Bort és szeszes italt ne igyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben.

10 Hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között.

11 És hogy taníthassátok Izráel fiait mindazokra a rendelésekre, a melyeket az Úr szólott vala nékik Mózes által.

12 Mózes pedig szóla Áronnak és az õ megmaradt fiainak, Eleázárnak és Ithamárnak: Vegyétek az ételáldozatot, a mely megmaradt az Úrnak tûzáldozatiból, és egyétek meg azt kovásztalan kenyerekkel az oltár mellett; mert igen szentséges az.

13 Azért egyétek azt szent helyen, mert kiszabott részed, és fiaidnak is kiszabott része az, az Úrnak tûzáldozatiból; mert így parancsolta nékem.

14 A meglóbált szegyet pedig, és a felmutatott lapoczkát egyétek meg tiszta helyen, te, és a te fiaid és leányaid is veled, mert kiszabott részül adattak azok néked s kiszabott részül a te fiaidnak is, Izráel fiainak hálaadó áldozataiból.

15 A felmutatott lapoczkát és meglóbált szegyet a tûzáldozat kövérségeivel együtt vigyék be, hogy meglóbálják az Úr elõtt, és ez lesz a te kiszabott részed, és veled a te fiaidé örökké, a mint megparancsolta vala az Úr.

16 Azután szorgalmatosan tudakozódék Mózes a bûnáldozatra való bak felõl, de ímé elégett vala. Haragra gerjede azért Eleázár és Ithamár ellen, Áronnak megmaradt fiai ellen, mondván:

17 Miért nem ettétek meg a bûnért való áldozatot a szenthelyen? Hiszen igen szentséges az, és néktek adta azt [az] [Úr a] gyülekezet vétkének hordozásáért, hogy engesztelést szerezzetek annak az Úr elõtt.

18 Ímé, nem vitetett be annak vére a szenthely belsejébe, meg kellett volna azért ennetek a szenthelyen, a mint megparancsoltam vala.

19 Áron pedig szóla Mózesnek: Ímé ma áldozták meg az õ bûnért való áldozatukat és egészen égõáldozatukat az Úr elõtt, engem pedig ilyen [keserûségek] értek: Ha megettem volna ma a bûnért való áldozatot, vajjon jó lett volna-é az Úr elõtt?

20 Mikor ezt hallotta vala Mózes, jónak tetszék ez néki.

← 3 Mózes 9   3 Mózes 11 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 10      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-7. Those who are in doctrine without a good life profane their worship by the lusts of selfish love, and are consequently vastated; but the good are instructed that worship ought to be internal as well as external; that external worship merely ought to be removed; and that with them the two should not be separated, lest profanation occur

Verses 8-11. The celestial man is instructed that worship must be from good, and not from truth, that a distinction may be made between true worship and false, and that the celestial may flow in with the spiritual, in order that the latter may receive instruction in Divine Truths

Verses 12-15. Concerning the appropriation of good with the celestial and spiritual man, and how it is connected with perception on the part of the former and acknowledgement on the part of the latter that all life is from the Lord

Verses 16-20. Further instruction as to the non-appropriation of good in profane worship, in consequence of there being no conjunction with the Lord by the good of innocence, and therefore no deliverance from evil.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 934, 1072, 2177, 2187, 9375, 9378, 9434, ...

Apocalypse Revealed 47, 395, 599, 748

Doctrine of the Sacred Scripture 49

True Christian Religion 223


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 66, 324, 376, 496, 504, 577, 617

Jiný komentář

  Příběhy:



Skočit na podobné biblické verše

2 Mózes 6:18, 22, 23, 19:22, 24, 27:21, 28:38, 41, 29:7, 28, 33, 30:9

3 Mózes 2:3, 10, 3:17, 6:19, 7:30, 34, 8:12, 9:15, 24, 11:47, 14:57, 16:1, 20:25, 21:6, 10, 12, 22, 22:13, 24:9

4 Mózes 3:4, 6:3, 14:37, 16:22, 35, 20:12, 25, 26:61

5 Mózes 33:10

Józsué 7:1

2 Királyok 1:10, 12

1 Krónika 24:2

2 Krónika 15:3

Zsoltárok 39:10, 93:5

Ézsaiás 28:7

Ezékiel 22:26, 24:17, 44:21

Malakiás 2:7

Zsidókhoz 12:29

Významy biblických slov

Nádáb
'Nadab' signifies doctrine from the internal sense of the Word.

fiai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

idegen
In Ezekiel 28:7, 'strangers' signify falsities which destroy truths, and 'the terrible of the nations,' evils which destroy good.

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Mózes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Áron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, one during the first part of the exodus, when he was Moses' spokesperson, and another...

gyülekezet
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

szóla
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

örökkévaló
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

szent
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

tiszta
To be "pure" in the Bible means - unsurprisingly - to be devoid of evil. Thus all the washing for purification prescribed in the Laws...

kovásztalan
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

oltár
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

parancsolta
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

örökké
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

Ma
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Nadab and Abihu
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Nadab and Abihu
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Nadab and Abihu
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Prayers Like Incense
In a spiritual sense, each of us has a tabernacle within us and a holy place in which to burn incense to the Lord.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Tabernacle of the Lord
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17


Přeložit: