Jeremiás sir 4

Studovat vnitřní smysl

Hungarian: Karoli         

← Jeremiás sir 3   Jeremiás sir 5 →

1 Jaj! de meghomályosodott az arany, elváltozott a szép színarany, kiszórattak a szent hely kövei minden utcza szegletére.

2 Sionnak drága fiait, a kik becsesebbek valának mint a színarany, cserépedénynek tekintették, a fazekas munkájának.

3 Még a sárkányok is oda nyujtják emlõiket, szoptatják fiaikat; az én népem leánya pedig kegyetlen, mint a struczmadarak a pusztában.

4 A csecsemõ nyelve az ínyéhez tapadt a szomjúság miatt; a kisdedek kenyeret kértek, és nem volt, a ki nyujtott volna nékik.

5 Kik pompás ételeket evének, elpusztulának az utczákon; a kik bíborban neveltetének, a szemétdombot ölelgetik.

6 Bizony nagyobb az én népem leányának bûnhõdése Sodoma bûnhõdésénél, a mely elsülyedt egy pillanat alatt, noha kézzel sem ütöttek felé.

7 Az õ názireusai tisztábbak valának a hónál, fehérebbek a tejnél, testök pirosabb vala, mint a korál, termetök mint a zafir.

8 [De most] feketébb az õ ábrázatjok a koromnál, nem ismerik meg õket az utczákon; bõrük csontjaikhoz ragadt, elszáradt, mint a fa.

9 Jobban jártak, a kik fegyverrel ölettek meg, mint a kik éhen vesztek el; mert azok átveretve multak ki, [ezek pedig] a mezõ termésének hiánya miatt.

10 Irgalmas anyák kezei megfõzték gyermekeiket, hogy azok eledeleik legyenek az én népem leányának romlásakor.

11 Megteljesíté az Úr az õ búsulását, kiöntötte az õ felgerjedt haragját, és tüzet gyújtott a Sionban, és megemésztette annak fundamentomait.

12 Nem hitték a föld királyai, sem a föld kerekségének lakosai, hogy szorongató és ellenség vonuljon be Jeruzsálemnek kapuin.

13 Az õ prófétáinak bûne, az õ papjainak vétke miatt [van ez,] a kik az igazaknak vérét ontották abban.

14 Tántorogtak, mint vakok az utczákon, vérrel bemocskolva, annyira, hogy ruháikat sem érinthették.

15 Távozzatok! tisztátalan! kiáltották azoknak; távozzatok, távozzatok, ne illessetek! Bizony elfutottak, bujdostak is; a pogányok közt ezt mondták: Nem lakhatnak itt sokáig!

16 Az Úr haragja oszlatta el õket; többé nem tekint reájok, [mivelhogy] a papok orczáját nem tisztelték, a véneken nem könyörültek.

17 Még mikor meg voltunk, elepedve néztek szemeink a hiábavaló segedelem után; esengve várakoztunk olyan népre, a mely nem szabadított meg.

18 Vadásztak lépéseinkre úgy, hogy nem járhattunk a mi utczáinkon; elközelgetett a mi végünk, beteltek a mi napjaink, bizony eljött a mi végünk!

19 Gyorsabbak valának a mi üldözõink az égnek saskeselyûinél; a hegyeken kergettek minket, a pusztában ólálkodtak utánunk.

20 Orrunk lehellete, az Úr felkentje megfogattaték az õ vermeikben, a kirõl azt mondottuk: az õ árnyékában élünk a pogányok között.

21 Örülj és vígadozz, Edom leánya, a ki Uz földjén lakozol, [mert ]még te rád is rád kerül a pohár, megrészegedel és meztelenkedel.

22 Eltörültetik a te álnokságod, oh Sion leánya, nem fog téged számûzni többé; meglátogatja a te álnokságodat, Edom leánya fölfedi a te bûneidet.

← Jeremiás sir 3   Jeremiás sir 5 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 122


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 96, 374, 382, 1073, 1234, 1460, 2336, ...

Apocalypse Revealed 47, 305, 312, 343, 379, 501, 502, ...

Sacred Scripture 87

True Christian Religion 252


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 79, 175, 183, 195, 196, 239, 240, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 59

Jiný komentář

  Příběhy:

Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 19:24

3 Mózes 13:45, 26:28, 33

5 Mózes 28:51, 56

Birák 9:15

2 Királyok 6:29, 18:27, 25:3, 8, 21

Jób 1:1, 19:20, 30:30, 39:16

Zsoltárok 106:27, 137:7

Énekek Éneke 5:10, 15

Ézsaiás 13, 22:2, 24:2, 28:18, 30:16, 32:2, 40:2, 47:6, 51:20

Jeremiás 2:37, 6:13, 16:16, 17:27, 19:11, 21:13, 23:14, 37:13, 39:5, 49:7, 12, 50:20, 52:9

Jeremiás sir 1:3, 11, 13, 2:1, 3, 4, 11, 12, 14, 20, 5:6, 10, 12

Ezékiel 4:16, 5:10, 7:2, 6, 15, 11:6, 12:13, 19:8, 22:25, 27, 23:45, 29:6, 16, 31:17, 35:15

Dániel 8:25

Hóseás 8, 13:10

Abdiás 1:10, 16

Habakuk 8

Sofoniás 17

Máté 10:15

Word/Phrase Explanations

Arany
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

szent
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

Fazekas
A potter,' as in Zechariah 11:12, 13, signifies reformation and regeneration.

fa
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ellenség
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

pogányok
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

papok
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

minket
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.


Přeložit: