Birák 5

Study

           

1 Énekelt pedig Debora és Bárák, az Abinoám fia azon a napon, mondván:

2 Hogy a vezérek vezettek Izráelben,

3 Halljátok meg királyok, figyeljetek fejedelmek!

4 Uram, mikor Szeirbõl kijövél, Mikor lépdelél Edom mezejérõl:

5 A hegyek megrendültek az Úrnak orczája elõtt,

6 Sámgárnak, az Anath fiának napjaiban,

7 Megszüntek a kerítetlen helyek Izráelben, megszüntek végképen,

8 Új isteneket ha választott [a nép,]

9 Szívem azoké, kik parancsolnak Izráelben,

10 Kik ültök fehér szamarakon,

11 Az íjászok szavával a vízmerítõk között,

12 Kelj fel, kelj fel Debora!

13 Akkor lejött a hõsök maradéka;

14 Efraimból, kiknek gyökere Amálekben,

15 És Issakhár fejedelmei Deborával,

16 Miért [maradtál] ülve a hodályban?

17 Gileád a Jordánon túl pihen.

18 [De] Zebulon, az halálra elszánt lelkû nép,

19 Királyok jöttek, harczoltanak;

20 Az égbõl harczoltak,

21 A Kison patakja seprette el õket;

22 Akkor csattogtak a lovak körmei

23 Átkozzátok Mérozt - mond az Úr követje, -

24 De áldott legyen az asszonyok felett Jáhel,

25 [Az] vizet kért, õ tejet adott,

26 Balját a szegre,

27 Lábainál leroskadt, elesett, feküdt,

28 Kinézett az ablakon, és jajgatott

29 Fejedelemasszonyinak legokosabbjai válaszolnak néki;

30 "Vajjon nem zsákmányra találtak-é, s mostan osztozkodnak?

31 Így veszszenek el minden te ellenségid, Uram!

  

Exploring the Meaning of Birák 5      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 5: The Song of Deborah.

This chapter is a song of victory, describing the events of Judges 4 in poetic and exuberant language. Throughout, there is a sense of exhorting the people to turn to the Lord and praise Him for the victory. Singing this kind of song was a customary way for Israel to rejoice after a major victory.

The spiritual meaning of singing has to do with our overall joy and affection for spiritual things: joy for what is true, for the Word, and for everything about the Lord. Affection is not merely knowing spiritual truths; it is our heart’s response to them, which goes far beyond words.

This is why the lyrics of sacred songs such as Judges Chapter 5 are very eloquent and passionate. They are not simply an account of what took place, but more an outburst of praise and gratitude in recounting the story. We experience the same inner ‘music’ when our heart feels a deep spiritual affection, and is stirred up with praise to the Lord. Just as Deborah and Barak sang after a battle, our songs of gratitude will generally be felt after the Lord delivers us from a period of temptation during regeneration (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 8265).

The song itself frequently acknowledges the Lord’s part in Israel’s victory:

In verse 4: “Lord, when you went out from Seir, when you marched from the field of Edom.”

In verse 11: “There they shall recount the righteous acts of the Lord for his villagers in Israel.”

And in verse 13: “Then the Lord came down for me against the mighty.”

These references serve to remind us that everything is the Lord’s doing. We must do what is good as though our actions make the difference, but we are to affirm that the Lord brings about all that is good. This acknowledgement allows us to act from free will, while still understanding the spiritual truth that all goodness comes from the Lord (Arcana Caelestia 9193).

This is emphasized through the song whenever Deborah praises her own actions, as well as those of Barak and Jael. For example:

In verse 7: “Village life ceased in Israel until I, Deborah, arose, a mother in Israel.”

In verse 12: “Awake, awake, Deborah! Awake, awake, sing a song! Arise, Barak, and lead your captives away, O son of Abinoam!”

And in verses 24-27, when Jael receives full praise for her actions.

Another theme in the song is a lament over those tribes which did not come to the aid of Israel, although only Issachar and Zebulun were called to battle. A town called Meroz is roundly cursed for failing to help. The name ‘Meroz’ comes from a verb meaning “to withdraw” or “to hide” (see Swedenborg’s work, Heaven and Hell 18). This lament reminds us that our intentions to serve the Lord and to fight our spiritual battles can be hindered by our own divided wills.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: