Birák 15:20

Studie

              |

20 És ítélé [Sámson] Izráelt a Filiszteusok idejében húsz esztendeig.