Józsué 23:11

Study

                

11 Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket!