Jeremiás 24

Studovat vnitřní smysl

           

1 Látomást mutata nékem az Úr, és ímé, két kosár füge volt letéve az Úr temploma elõtt, miután Nabukodonozor babiloniai király Jékóniást, Joákimnak, a Júda királyának fiát és Júdának fejedelmeit és az ácsokat és kovácsokat fogságra hurczolá Jeruzsálembõl, és elvivé õket Babilonba.

2 Az egyik kosárban igen fügék valának, a milyenek az elõször érõ fügék; a másik kosárban pedig igen rossz fügék valának, sõt ehetetlenek a rosszaság miatt.

3 És monda az Úr nékem: Mit látsz te Jeremiás? És mondék: Fügéket. A fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sõt rosszaságok miatt ehetetlenek.

4 És szóla az Úr nékem, mondván:

5 Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Mint ezeket a fügéket, úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, a kiket e helyrõl a Kaldeusok földjére vitettem, az õ javokra.

6 És õket szemmel tartom az õ javokra, és visszahozom e földre, és megépítem és el nem rontom, és beplántálom és ki nem szaggatom.

7 És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és õk én népemmé lesznek, én pedig Istenökké leszek, mert teljes szívökbõl megtérnek hozzám.

8 És a milyenek a rossz fügék, a melyek ehetetlenek a rosszaság miatt, azt mondja az Úr, olyanná teszem Sedékiást, a Júda királyát, és az õ maradékát, és az õ fejedelmeit, és Jeruzsálem maradékát, a kik itt maradnak e földön, és azokat, a kik Égyiptom földén laknak.

9 És kiteszem õket rettegésnek, veszedelemnek a föld minden országában; gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak és szidalomnak minden helyen, a hová kiûzöm õket.

10 És fegyvert, éhséget és döghalált bocsátok reájok mindaddig, a míg elfogynak a földrõl, a melyet nékik adtam és az õ atyáiknak.


   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 403

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 90


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 566, 2799, 5144, 7051, 7102, 10569

Apocalypse Revealed 48, 323, 334, 623, 883

Doctrine of the Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 68, 386

Marriage 93

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

3 Mózes 26:44

5 Mózes 28:21, 37, 30:6

1 Királyok 14:15

1 Krónika 3:15

Ézsaiás 14:1, 43:28, 60:21

Jeremiás 1:11, 12, 13, 9:15, 12:15, 13:7, 19, 14:12, 15:4, 22:24, 28, 25:18, 26:6, 27:20, 29:10, 11, 13, 16, 17, 18, 30:22, 31:28, 33, 32:24, 25, 37, 38, 39, 41, 42:10, 18, 22, 44:1, 12, 13

Ezékiel 6:11, 12, 11:17, 20, 17:4, 36:28

Hóseás 2:22, 9:10

Ámos 8:1

Významy biblických slov

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

füge
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

király
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...


It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Jeruzsálem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

laknak
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

föld
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Good and Bad Figs
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Prophet Jeremiah
Project | Ages 11 - 17

 Two Baskets of Figs
Coloring Page | Ages 7 - 14

 When We Do Something Wrong
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: