Hóseás 11

Studovat vnitřní smysl

           

1 Mikor még gyermek volt Izráel, megszerettem õt, és Égyiptomból hívtam ki az én fiamat.

2 A mint hívták õket, úgy mentek el elõlök: a Baáloknak áldoztak és a bálványoknak füstöltek.

3 Pedig én tanítottam járni Efraimot; õ vette õket karjaira, de õk nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg õket.

4 Emberi kötelékekkel vontam õket, szeretetnek köteleivel, és olyan voltam hozzájok, mint a kik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan eleikbe.

5 Nem tér vissza Égyiptom földére; hanem Assiria lesz az õ királya, mert nem akarnak megtérni.

6 És fegyver száll az õ városaira, és elpusztítja az õ zárait, és felemészti õket az õ szándékaik miatt.

7 Mert az én népem átalkodottan hajlandó elfordulni tõlem. Ha hivogatják is õt a magasságos [Isten]hez, senki nem indul meg rajta.

8 Miképen adnálak oda Efraim, szolgáltatnálak ki Izráel!? Miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyanná, a milyen Seboim?! Megesett bennem az én szívem; fellángolt minden szánalmam!

9 Nem végzem el haragomnak hevét; nem fordulok vissza Efraim vesztére; mert Isten vagyok én és nem ember, a Szent te közötted, és nem haraggal jövök én.

10 Az Urat fogják követni. Ordít, mint az oroszlán; ha õ ordít, remegve gyûlnek össze fiak napnyugot felõl.

11 Rettegve jõnek elõ, mint a madár, Égyiptomból, és mint a galamb, Assiriának földébõl; és letelepítem õket házaikba, ezt mondja az Úr!

12 Körülvett engem Efraim hazugsággal, az Izráel háza pedig csalárdsággal; de Júda uralkodik még az Istennel és a hûséges Szenttel.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 194


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 588, 870, 1165, 1186, 1462, 1502, 2135, ...

Apocalypse Revealed 238, 241, 471, 503, 543, 624, 757

Doctrine of the Sacred Scripture 79

True Christian Religion 247


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 275, 278, 324, 448, 601, 654, 724, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

2 Mózes 4:22, 15:26, 19:4

3 Mózes 26:25

4 Mózes 23:19

5 Mózes 1:31, 29:22, 32:12, 14, 25, 33:3, 27

2 Királyok 17:14

2 Krónika 36:15

Zsoltárok 78:38, 85:4

Ézsaiás 11:11, 26:10, 30:1, 43:4, 63:15

Jeremiás 2:2, 7:25, 26, 8:5, 9:6, 25:30, 30:11, 31:3, 20, 44:5, 50:4

Ezékiel 16:22, 28:26

Hóseás 4:17, 6:4, 7:16, 9:3, 10:6, 12:1, 13:2

Ámos 4:6, 8, 9, 10, 11

Zakariás 8:7, 8, 10:10

Máté 2:15

János 5:40

Jelenések 10:3

Významy biblických slov

gyermek
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Baáloknak
Baalim and her lovers (Hosea 2:13) signify those things which belong to the natural man, and are loved; such as the lusts and falsities thence...

vissza
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

oroszlán
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

madár
"Birds" mean rational concepts in the external man and intellectual concepts in the internal man.

galamb
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...


Přeložit: