1 Mózes 23

Studovat vnitřní smysl

           

1 Vala pedig Sárának élete száz huszonhét esztendõ. [Ezek] Sára életének esztendei.

2 És meghala Sára Kirját-Arbában azaz Hebronban a Kanaán földén, és beméne Ábrahám, hogy gyászolja Sárát és sirassa õt.

3 Felkele azután Ábrahám az õ halottja elõl, és szóla a Khéth fiainak, mondván:

4 Idegen és jövevény vagyok közöttetek: Adjatok nékem temetésre való örökséget ti nálatok, hadd temessem el az én halottamat én elõlem.

5 Felelének pedig a Khéth fiai Ábrahámnak, mondván õnéki:

6 Hallgass meg minket uram: Istentõl való fejedelem vagy te mi közöttünk, a mi temetõhelyeink közûl a mely legtisztességesebb, abba temesd el a te halottadat, közûlünk senki sem tiltja meg tõled az õ temetõhelyét, hogy eltemethesd a te halottadat.

7 És felkele Ábrahám, és meghajtá magát a földnek népe elõtt, a Khéth fiai elõtt.

8 És szóla õ velök mondván: Ha azt akarjátok, hogy eltemessem az én halottamat én elõlem: hallgassatok meg engemet, és esedezzetek én érettem Efron elõtt, Czohár fia elõtt.

9 Hogy adja nékem Makpelá barlangját, mely az övé, mely az õ mezejének szélében van: igaz árán adja nékem azt, ti köztetek temetésre való örökségûl.

10 Efron pedig ûl vala a Khéth fiai között. Felele azért Efron a Khitteus, Ábrahámnak, a Khéth fiainak és mindazoknak hallatára, a kik bemennek vala az õ városának kapuján, mondván:

11 Nem úgy uram, hallgass meg engem: azt a mezõt néked adom, s a barlangot, mely abban van, azt is néked adom, népem fiainak szeme láttára adom azt néked, temesd el halottadat.

12 És meghajtá magát Ábrahám a földnek népe elõtt.

13 És szóla Efronhoz a föld népének hallatára, mondván: Ha mégis meghallgatnál engem! megadom a mezõnek árát, fogadd el tõlem; [azután] eltemetem ott az én halottamat.

14 És felele Efron Ábrahámnak, mondván néki:

15 Uram! hallgass meg engemet; négyszáz ezüst siklusos föld, micsoda az én köztem és te közötted? Csak temesd el a te halottadat.

16 Engede azért Ábrahám Efronnak és odamérte Ábrahám Efronnak az ezüstöt, a melyet mondott vala a Khéth fiainak hallatára; kalmároknál kelendõ négyszáz ezüst siklust.

17 Így lett Efronnak Makpelában levõ mezeje, mely Mamré átellenében van, a mezõ a benne levõ barlanggal, és minden a mezõben levõ fa az egész határban köröskörûl

18 Ábrahámnak birtoka, a Khéth fiainak, mind azoknak szeme elõtt, a kik az õ városának kapuján bemennek vala.

19 Azután eltemeté Ábrahám az õ feleségét Sárát a Makpelá mezejének barlangjába Mamréval szemben. Ez Hebron a Kanaán földén.

20 Így erõsítteték meg a mezõ és a benne lévõ barlang Ábrahámnak temetésre való örökségûl a Khéth fiaitól.


Exploring the Meaning of 1 Mózes 23      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 2901. In the internal sense a New Spiritual Church is here treated of, that was raised up by the Lord after the former church had altogether expired; and also the reception of faith with those who were of the church. "Sarah" here, is the truth Divine which expired; "burial," is raising up again; "Ephron and the sons of Heth," are those with whom the good and truth of the church were received "Machpelah which is before Mamre," is regeneration; Hebron in the land of Canaan," is a new church.

Arcana Coelestia 2902. Truth Divine, that it expired, is treated of (verses 1-3); and that the Lord set up again a new church (verse 4); and was kindly received (verses 5, 6); from which there was joy (verses 7, 12); that their first state was obscure, and they believed the good of charity and the truth of faith to be from themselves (verses 8-11, 14, 15); but they were instructed that good and truth were not from themselves, but from the Lord (verse 13); and thus they were redeemed (verse 16); and regenerated (verses 17, 18); and thus there was a new church (verse 19); from the Gentiles (verse 20).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 23      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 2901. In the internal sense a New Spiritual Church is here treated of, that was raised up by the Lord after the former church had altogether expired; and also the reception of faith with those who were of the church. "Sarah" here, is the truth Divine which expired; "burial," is raising up again; "Ephron and the sons of Heth," are those with whom the good and truth of the church were received "Machpelah which is before Mamre," is regeneration; Hebron in the land of Canaan," is a new church.

Arcana Coelestia 2902. Truth Divine, that it expired, is treated of (verses 1-3); and that the Lord set up again a new church (verse 4); and was kindly received (verses 5, 6); from which there was joy (verses 7, 12); that their first state was obscure, and they believed the good of charity and the truth of faith to be from themselves (verses 8-11, 14, 15); but they were instructed that good and truth were not from themselves, but from the Lord (verse 13); and thus they were redeemed (verse 16); and regenerated (verses 17, 18); and thus there was a new church (verse 19); from the Gentiles (verse 20).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2901, 2902, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1616, 2470, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 659, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 10:15, 13:18, 17:8, 24:67, 25:9, 10, 33:19, 34:24, 35:27, 49:29, 30, 32, 50:1, 13

4 Mózes 20:29

Ruth 4:4, 9

1 Sámuel 25:1

2 Sámuel 24:24

1 Krónika 21:22, 24, 29:15

Jeremiás 32:9, 10

Apostolok 7:5, 16

Zsidókhoz 11:9, 13

Významy biblických slov

száz
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

Sára
'Sarah' denotes truth joined to good. Sarai was called 'Sarah' so she would represent the divine intellectual principle by adding the 'H' from the name...

beméne
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

Ábrahám
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...

szóla
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

idegen
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

jövevény
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

fiai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

minket
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

meghajtá
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

hallgassatok
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

között
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Khitteus
'A Hittite' in a good sense, signifies the spiritual church, or the truth of the church. The Hittites were among the upright Gentiles who were...

föld
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

ezüst
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

fa
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

Hebron
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.


Přeložit: