1 Mózes 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.

2 Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az õ munkáját, a melyet alkotott vala, megszûnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala.

3 És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szûnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.

4 Ez az égnek és a földnek eredete, a mikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,

5 Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fû sem hajtott ki, mert az Úr Isten [még] nem bocsátott vala esõt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;

6 Azonban pára szállott vala fel a földrõl, és megnedvesíté a föld egész színét.

7 És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az õ orrába életnek lehelletét. Így lõn az ember élõ lélekké.

8 És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felõl, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.

9 És nevele az Úr Isten a földbõl mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a és gonosz tudásának fáját.

10 Folyóvíz jõ vala pedig ki Édenbõl a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy fõágra szakad vala.

11 Az elsõnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli Havilah egész földét, a hol az arany [terem.]

12 És annak a földnek aranya igen ; ott van a Bdelliom és az Onix-kõ.

13 A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét.

14 És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, a mely Assiria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes.

15 És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté õt az Éden kertjébe, hogy mívelje és õrizze azt.

16 És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.

17 De a és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.

18 És monda az Úr Isten: Nem az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítõ társat, hozzá illõt.

19 És formált vala az Úr Isten a földbõl mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élõ állatnak, az annak neve.

20 És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illõ segítõ társat nem talált vala.

21 Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivõn egyet annak oldalbordái közûl, és hússal tölté be annak helyét.

22 És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberbõl, asszonynyá, és vivé az emberhez.

23 És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testembõl való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberbõl vétetett.

24 Annakokáért elhagyja a férfiú az õ atyját és az õ anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.

25 Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az õ felesége, és nem szégyenlik vala.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 403

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 54, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ...

Apocalypse Revealed 213, 343, 447

Conjugial Love 32, 112, 132, 135, 156, 193, 194, ...

Divine Love and Wisdom 60, 325, 383

Divine Providence 275

Heaven and Hell 341, 372

Interaction of the Soul and Body 8

True Christian Religion 46, 48, 364, 466, 470, 520, 697


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 110, 130, 183, 419, 518, 555, 569, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 25, 27

De Verbo (The Word) 14

Divine Wisdom 6

An Invitation to the New Church 57

Spiritual Experiences 566, 6110

Marriage 32, 46, 48, 66

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 1:21, 25, 27, 29, 31, 3:3, 5, 7, 19, 22, 23, 10:6, 8, 15:12, 18

2 Mózes 20:11, 25:7

4 Mózes 11:7

1 Sámuel 26:12

Nehemiás 9:6

Jób 33:4

Zsoltárok 103:14, 135:7

Prédikátor 4:9

Ezékiel 28:13, 37:5, 6

Dániel 10:4

Jóel 2:3

Zakariás 12:1

Máté 19:4, 5

Márk 10:8

Lukács 3:38

Apostolok 17:25

Rómaiakhoz 5:12

1 Korintusi 6:16, 11:8, 9, 15:21, 45, 47

Efézusiakhoz 5:31

1 Timóteushoz 2:13

Zsidókhoz 4:4

Jelenések 2:7

Významy biblických slov

ég
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

föld
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Isten
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

hetedik
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

megáldá
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

növény
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...


It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

élet
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

gonosz
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

kert
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

négy
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Havilah
'Havilah,' as mentioned in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber. 'The land of Havilah,' as mentioned in Genesis 2:11, signifies the...

Arany
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

harmadik
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

Hiddekel
'The river Hiddekel,' as mentioned in Genesis 2:14, signifies reason, or the clarity and lucidity of reason.

negyedik
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Éden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

csont
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

ragaszkodik
On a natural level, "clinging" to someone clearly indicates a desire to be close to them and conjoined with them. It often has a negative...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Meaning of Adam and Eve - Swedenborg and Life

Scientifically unsound and fictitious at the surface. Spiritually relevant and profound below the surface.

1 Mózes 2:8-15 >> 05:32
, 12:22
, 14:52
, 17:04
, 21:05
, 22:58
, 24:12

What the 7 Days of Creation Mean - Swedenborg and Life

Was everything we see around us really created in seven days? Could that story in Genesis actually have something to say to each of us, right now? Join us as we discuss Swedenborg's accounts of his spiritual experiences and what he learned through them.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Adam
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Adam and Eve Disobey
Coloring Page | Ages 7 - 14

 A Wife for Adam
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 A Wife for Adam
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Chastity
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Correspondences of Water
Illustration of places in the Word that relate to water.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Garden of Eden
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Garden of Eden Scene
Project | Ages 4 - 10

 God Said What? The Creation Story
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Honoring Marriage
Have children make a picture of their parents (or color a picture of a married couple) within a golden ring or circle. Talk with the children about a wedding ring as a symbol of eternity - a circle without end. 
Project | Ages up to 10

 Life in the Garden of Eden
A picture of life in the beautiful Garden of Eden.
Story | Ages 3 - 7

 Like a Merchant Seeking Pearls
"We have to be able to recognize the pearl of great price when we find it and be willing to forsake all else for its sake. To know the source of happiness is a great thing; to be willing to sacrifice all else in the quest for it is even greater."
Worship Talk | Ages over 18

 Obtaining Conjugial Love
Worship Talk | Ages over 18

 One Special Person: A Wife for Adam
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Overview of Creation Reflection of God Levels A, B, C for ages 3-14
Overview of Creation: reflection of God, Levels A, B, C for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Quotes: Keeping the Sabbath
Teaching Support | Ages over 15

 Summary of Creation and Thankfulness
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Creation: A General View
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Creation: The Seventh Day
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Face and Clothing of Love
Genuine love of marriage is seen in friendship, which is described as the face and clothing of conjugial love. To be a good spouse is to be a genuine friend.
Worship Talk | Ages over 18

 The Garden of Eden
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Garden of Eden
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Garden of Eden
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Garden of Eden Diorama
Make the Garden of Eden with a paper plate and tree of life. Then set up clothespin figures of Adam and Eve in the garden.
Project | Ages up to 10

 The Garden of Eden: Paradise
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Garden of Eden—Paradise
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Meaning of the Tree of Life
Worship Talk | Ages over 18

 The River in Eden
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Seven Days of Creation
An illustrated story of the seven days of creation.
Story | Ages 3 - 7

 The Seventh Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Seventh Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Story of Creation: Family Worship Ideas
Detailed notes on the seven days of creation.
Article | Ages over 18

 Two Shall Become One
Married couples in heaven sometimes appear as one angel because they feel so close to each other.
Activity | Ages over 15

 Where Did Everything Come From?
Grandpa explains to Annika and Peter where everything came from.
Story | Ages 4 - 6

 You Shall Not Commit Adultery
This worship talk provides a gentle introduction to the topic of adultery.
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: