Ezékiel 7

Studovat vnitřní smysl

Hungarian: Karoli         

← Ezékiel 6   Ezékiel 8 →

1 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára!

3 Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat reád, és megítéllek útaid szerint, és vetem reád minden útálatosságodat.

4 És nem kedvez az én szemem néked, sem meg nem szánlak; hanem a te útaidat vetem reád, és útálatosságaid közötted lesznek és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

5 Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött.

6 Vég jött, eljött a vég, fölserkent ellened, ímé eljött!

7 Eljött a végzet reád, földnek lakosa! eljött az idõ, közel a nap, rémülés és nem víg éneklés a hegyeken.

8 Most rövid idõn kiöntöm búsulásomat reád, és teljessé teszem haragomat rajtad, és megítéllek útaid szerint, és rád vetem minden útálatosságodat.

9 És nem kedvez az én szemem, sem meg nem szánlak; útaid szerint fizetek tenéked, és a te útálatosságaid közötted lesznek; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki ver.

10 Ímé a nap, ímé eljött, kisarjadt a végzet, kivirágzott a vesszõ, kivirult a kevélység.

11 Az erõszakosság a gonoszság veszszejévé nõtt fel, nincs semmi meg belõlök, sem sokaságukból, sem tömegökbõl, s nincs egy jaj is miattok!

12 Eljött az idõ, elközelgett a nap; a vevõ ne örüljön, az eladó ne szomorkodjék, mert harag [jön] minden sokaságára.

13 Mert az eladó eladott jószágához nem térhet vissza többé, még ha élve az élõk közt [maradna] is, mert a jövendölés az õ egész sokasága ellen vissza nem tér, és vétke miatt senki sem lehet hosszú életû.

14 Kürtöljetek a kürttel és készítsetek el mindent; ám nincsen, a ki harczra menjen, mert haragom minden õ sokasága ellen.

15 A fegyver kivül, a döghalál és éhség belül; a ki a mezõn van, fegyver miatt hal meg, és a ki a városban, azt éhség és döghalál emészti meg.

16 És menekülnek menekültjeik, és lesznek a hegyeken, mint a völgyek galambjai: mindnyájan nyögvén, kiki vétke miatt.

17 Minden kéz elerõtlenül, és minden térd elolvad, mint a víz.

18 Felövezkednek zsákkal, és befedi õket rettegés, és minden orczán szégyen, és mindnyájok fején kopaszság.

19 Ezüstjöket az utczákra vetik, és aranyuk szenny lesz [elõttök;] ezüstjök s aranyuk meg nem szabadíthatja õket az Úr búsulásának napján; lelköket azzal jól nem lakatják, s hasokat meg nem tölthetik; mert csábítójok volt az a vétekre.

20 És a belõle készült drága ékességeket kevélykedésre használják, és útálatosságuk képeit, undokságaikat abból csinálták, azért tettem elõttök azt szenynyé;

21 És adom azt az idegenek kezébe zsákmányul, és a föld hitetleninek prédául, hadd fertéztessék meg.

22 És elfordítom tõlük arczomat, hadd fertéztessék meg szent helyemet; s betörjenek belé a rontók és megfertéztessék.

23 Készítsd a lánczot; mert a föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erõszakossággal.

24 És elhozom a pogányok leggonoszabbjait, hadd foglalják el házaikat; s véget vetek a hatalmasok kevélységének, s fertézett lesz templomuk.

25 Rettegés jött el, s keresnek békét és nincs.

26 Egy romlás a másikra jõ, és egy hír után más támad, s kérnek látást a prófétától, ám törvény nem lesz a papnál, sem tanács a véneknél.

27 A király szomorkodik, a fejedelem irtózatba öltözik; s a föld népének kezei megdermednek. Útjok szerint cselekszem velök, ítéletök szerint ítélem meg õket, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr.

← Ezékiel 6   Ezékiel 8 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 130


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 374, 623, 878, 2799, 5044, 5585, 5886, ...

Apocalypse Revealed 20, 47, 52, 151, 208, 323, 476, ...

The Lord 4, 28

Sacred Scripture 35

True Christianity 764


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31, 66, 131, 175, 179, 237, 304, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, 60

De Verbo (The Word) 10, 25

Scriptural Confirmations 2, 4, 19, 22, 52, 94, 99

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

3 Mózes 25:13

5 Mózes 32:25

Birák 8:24, 27

Zsoltárok 74:7

Példabeszédek 11:4, 13:21, 24:16

Ézsaiás 15:2, 16:10, 24:1, 2, 30:22, 59:11, 12

Jeremiás 3:21, 6:12, 24, 25, 26, 7:20, 34, 8:15, 13:14, 17:4, 19:3, 36:31

Jeremiás sir 1:20, 2:3, 4, 9, 4:9, 18, 5:2

Ezékiel 11, 12, 13, 7:3, 8, 27, 8:16, 17, 9:9, 10, 11:21, 12:19, 23, 25, 28, 14:3, 23, 16:16, 19, 43, 59, 18:30, 20:8, 21:7, 12, 22:22, 31, 24:14, 21, 30:3, 33:28, 29

Hóseás 12:3

Jóel 1:15

Ámos 8:2

Mikeás 3:6, 6:9

Sofoniás 1:13, 14, 16, 18

Zakariás 12:14

Jelenések 7:1

Word/Phrase Explanations

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

négy
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

nap
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

jön
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

eladott
'To sell,' as in Genesis 41:56, means transferring to another as their own, because what is sold becomes the property of the one who buys...

kéz
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

térd
A knee,' as in Genesis 30:5, signifies conjugial love. The king,' as in Isaiah 66:12, signifies celestial love. A knee,' as in Ezekiel 7:17, signifies...

víz
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

szégyen
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

kopaszság
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

idegenek
In Ezekiel 28:7, 'strangers' signify falsities which destroy truths, and 'the terrible of the nations,' evils which destroy good.

véres
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

város
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

király
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...


Přeložit: