5 Mózes 8

Studovat vnitřní smysl

← 5 Mózes 7   5 Mózes 9 →         

1 Mind azt a parancsolatot, a melyet én e mai napon parancsolok néked, tartsátok meg és teljesítsétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhassátok a földet, a mely felõl megesküdött az Úr a ti atyáitoknak.

2 És emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajjon megtartod-é az õ parancsolatait vagy nem?

3 És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.

4 A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott immár negyven esztendõtõl fogva.

5 Gondold meg azért a te szívedben, hogy a miképen megfenyíti az ember az õ gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened;

6 És õrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az õ útján járj, és õt féljed.

7 Mert az Úr, a te Istened földre visz be téged; [bõ]vizû patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek földére, a melyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak.

8 Búza-, árpa-, szõlõtõ- fige- és gránátalma-[termõ] földre, faolaj- és méz-[termõ] földre.

9 [Oly] földre, a melyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és a hol semmiben sem szûkölködöl; [oly] földre, a melynek kövei vas, és a melynek hegyeibõl rezet vághatsz!

10 Ha azért eszel majd és megelégszel : dícsérjed az Urat, a te Istenedet azért a földért, a melyet néked adott.

11 Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedrõl, meg nem tartván az õ parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, a melyeket én parancsolok néked e mai napon;

12 Hogy mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban;

13 És mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik:

14 Fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedrõl, a ki kihozott téged Égyiptom földébõl, a szolgaságnak házából;

15 A ki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak, és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, a melyben víz nem vala; a ki vizet ada néked a kemény kõsziklából;

16 A ki mannával étete téged a pusztában, a mit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és hogy megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután:

17 És ne mondjad ezt a te szívedben: Az én hatalmam, és az én kezemnek ereje szerzette nékem e gazdagságot!

18 Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedrõl, mert õ az, a ki erõt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerõsítse az õ szövetségét, a mely felõl megesküdt a te atyáidnak, miképen e mai napon van.

19 Ha pedig teljesen megfelejtkezel az Úrról, a te Istenedrõl, és idegen istenek után jársz, és azoknak szolgálsz, és meghajtod magadat azoknak; bizonyságot tészek e mai napon ti ellenetek, hogy végképen elvesztek.

20 Mint azok a nemzetek, a kiket az Úr elveszt elõletek, azonképen vesztek el; azért mert nem hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára.

← 5 Mózes 7   5 Mózes 9 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 8      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-20. All the operations of Providence are directed to obtain eternal happiness for the soul, and it must be constantly borne in mind that all good things come from heaven and none from self.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 425, 730, 1846, 2702, 2708, 2838, 3941, ...

Apocalypse Revealed 315, 409, 527, 546, 578, 775

True Christian Religion 707, 709


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 70, 146, 304, 374, 403, 518, 538, ...

An Invitation to the New Church 35

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

2 Mózes 3:8, 13:3, 15:25, 16:3, 15, 35, 17:6, 20:20

3 Mózes 26:27, 39

4 Mózes 13:23, 21:6

5 Mózes 1:8, 31, 2:7, 4:1, 5, 26, 5:6, 29, 32, 33, 6:3, 10, 11, 12, 7:11, 8:1, 18, 11:10, 11, 16, 32, 13:6, 29:5, 32:7, 47

Józsué 23:8

Birák 3:7, 7:2, 18:10

1 Sámuel 12:25, 30:23

2 Királyok 14:10, 18:32

1 Krónika 22:3, 29:12

2 Krónika 32:31

Jób 5:17, 31:25, 42:12

Zsoltárok 103:2, 104:10, 127:1, 136:16

Példabeszédek 3:11, 17:3

Prédikátor 12:1

Ézsaiás 5:1

Jeremiás 2:6, 7, 7:26, 33, 9:22, 23:27

Ezékiel 28:5

Dániel 4:27, 9:11

Hóseás 13:5

Jóel 2:26

Ámos 10

Máté 4:4

Lukács 4

János 6:31, 49

Rómaiakhoz 8:28

1 Korintusi 4:7, 10:3

Zsidókhoz 3:9, 10, 12:5, 6

Významy biblických slov

megesküdött
'To sware' is a binding.

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

negyven
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

megtartod
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...


It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

búza
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

gránátalma
'Pomegranates,' as in Exodus 28:34, signify the scientific ideas of good and truth, which are doctrinal matters from the Word in the memory, which is...

Vas
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

adott
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

víz
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

istenek
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

után
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

bizonyságot
'To protest' signifies being averse.

nemzetek
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...


Přeložit: