5 Mózes 6

Studovat vnitřní smysl

← 5 Mózes 5   5 Mózes 7 →         

1 Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és a végzések, a melyek felõl parancsolta az Úr, a ti Istenetek, hogy megtanítsam azokat néktek, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melyre átmenõben vagytok, hogy bírjátok azt;

2 Hogy féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden õ rendelését és parancsolatát, a melyeket én parancsolok néked: te és a te fiad, és a te unokád, teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess.

3 Halld meg azért Izráel, és vigyázz, hogy megcselekedjed, hogy jól legyen dolgod, és hogy igen megsokasodjál a tejjel és mézzel folyó földön, a miképen megigérte az Úr, a te atyáidnak Istene néked.

4 Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!

5 Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl.

6 És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

7 És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekrõl, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.

8 És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötõül a te szemeid között.

9 És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.

10 És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a mely felõl megesküdt a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy ad néked nagy és szép városokat, a melyeket nem építettél;

11 És minden jóval telt házakat, a melyeket nem te töltöttél meg, és ásott kutakat, a melyeket nem te ástál, szõlõ- és olajfakerteket, a melyeket nem te plántáltál; és eszel és megelégszel:

12 Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a ki kihozott téged Égyiptom földérõl, a szolgaságnak házából!

13 Féljed az Urat, a te Istenedet, õ néki szolgálj, és az õ nevére esküdjél.

14 Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, a kik körültetek vannak;

15 (Mert az Úr, a te Istened féltõn szeretõ Isten te közötted), hogy az Úrnak, a te Istenednek haragja fel ne gerjedjen reád, és el ne törüljön téged a föld színérõl.

16 Meg ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, miképen megkísértettétek Maszszában!

17 Szorosan megtartsátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, az õ bizonyságait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked.

18 És azt cselekedjed, a mi igaz és az Úrnak szemei elõtt, hogy jól legyen dolgod, és bemehess és bírhasd azt a földet, a mely felõl megesküdött az Úr a te atyáidnak.

19 Hogy elûzzed minden ellenségedet a te színed elõl, a mint megmondotta az Úr.

20 Ha a te fiad megkérdez téged ezután, mondván: Mire [valók] e bizonyságtételek, rendelések és végzések, a melyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt néktek:

21 Akkor azt mondjad a te fiadnak: Szolgái voltunk Égyiptomban a Faraónak; de kihozott minket az Úr Égyiptomból hatalmas kézzel.

22 És tõn az Úr Égyiptomban nagy és veszedelmes jeleket és csudákat a Faraón és az õ egész háznépén, a mi szemeink láttára.

23 Minket pedig kihoza onnét, hogy bevigyen Minket, és nékünk adja azt a földet, a mely felõl megesküdött a mi atyáinknak.

24 És megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben, mint e mai napon.

25 És ez lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mind e parancsolatokat, az Úr elõtt, a mi Istenünk elõtt, a miképen megparancsolta nékünk.

← 5 Mózes 5   5 Mózes 7 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 6      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-3. The Law is given that the soul may keep it* and thereby attain eternal life. * This looks like a self-evident proposition, but there are some modern theories, misnamed evangelical, which would seem rather to indicate that the Law was given to prove to the soul that it could not be kept, in direct contradiction to the Lord's own words Matthew 5:17-20; 19:17, and elsewhere.

Verses 4-15. The primary commandment of the Law is that there is but one LORD, who must be enthroned as the central object of love and worship in the soul (Mark 12:29-30).

Verses 16-25. Divine Providence must not be murmured against, for all its dealings are constantly directed for the good of the soul to lead it to heaven: it only remains for the regenerate to carry out the Divine commands.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 396, 1038, 2225, 2842, 2921, 2930, 4197, ...

Apocalypse Revealed 216, 347, 474, 527, 635, 681

Conjugial Love 315

Divine Love and Wisdom 282

Doctrine of the Lord 45

True Christian Religion 6, 81, 297, 369, 697


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 208, 427, 608, 617, 619, 638, 696, ...

Divine Wisdom 6

Marriage 6, 81

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 24:3

2 Mózes 3:6, 8, 17, 20, 10:2, 12:26, 13:3, 9, 14, 16, 17:2, 7, 20:3, 23:13, 25, 27, 31

4 Mózes 35:34

5 Mózes 1:8, 3:18, 4:1, 5, 9, 10, 24, 35, 39, 5:1, 7, 16, 29, 31, 32, 6:2, 10, 18, 23, 24, 7:4, 8:8, 10, 11, 12, 14, 18, 10:12, 20, 11:1, 9, 15, 17, 18, 20, 12:1, 13:4, 5, ...

Józsué 4:24, 22:5, 23:7, 12, 16, 24:13, 14

Birák 2:12

1 Sámuel 7:3

1 Királyok 8:40

2 Királyok 17:35, 36, 23:25

2 Krónika 15:12, 34:31

Nehemiás 9:25

Zsoltárok 31:24, 37:31, 41:3, 78:5, 7, 86:10, 95:9, 119:2, 4, 13, 30, 135:9

Példabeszédek 3:1, 7:3, 9:11, 30:9

Ézsaiás 17:10, 51:7, 65:16

Jeremiás 4:2, 7:6, 25:6, 32:39

Ezékiel 18:9, 37:24

Zakariás 14:9

Máté 4:7, 10, 22:37, 23:5

Márk 12:29, 30

Lukács 4:8, 12, 10:27

Rómaiakhoz 2:13

Efézusiakhoz 6:4

1 János 3:7

Významy biblických slov

parancsolta
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

hosszú
'Long' and thence to prolong, refer to good.

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

ad
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

istenek
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

után
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

Isten
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...


It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

megesküdött
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

minket
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

hatalmas
'Might' denotes the forces or power of truth.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Memory Verse: Holy Is His Name
Activity | Ages 4 - 14

 Obeying the Lord
We really come to belong to the Lord by wanting Him to lead and teach us and by obeying what He commands.
Worship Talk | Ages 4 - 10

 Our Idea of God
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Parenting
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Parenting Like Angels
In many ways being a parent is like doing the work of guardian angels supporting us in our spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Prayers for Children: King of Kings
Activity | Ages 7 - 14

 The God We Worship
Worship Talk | Ages over 18

 To Learn About the Lord, Look in the Word
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 True Freedom
"It is the freedom to enjoy such things - the freedom to love the Lord above all, the freedom to love the truth of His Word, and the freedom to love the good in our fellow human beings - it is this which is freedom itself."
Worship Talk | Ages over 18

 What Do We Owe Our Children?
Article | Ages over 18


Přeložit: