5 Mózes 16

Studovat vnitřní smysl

           

1 Ügyelj az Abib hónapra, és készíts az Úrnak, a te Istenednek páskhát; mert az Abib hónapban hozott ki téged az Úr, a te Istened Égyiptomból éjjel.

2 Páskha gyanánt pedig ölj az Úrnak, a te Istenednek juhot és ökröt azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az õ nevét.

3 Ne egyél azzal semmi kovászost, [hanem] hét napon át egyél azzal kovásztalan lepényeket, nyomorúságnak kenyerét, (mert sietséggel jöttél ki Égyiptom földérõl) hogy megemlékezzél arról a napról életednek minden idejében, a melyen kijöttél Égyiptom földérõl.

4 És ne lásson senki kovászt hét napon át sehol a te határodban; és a húsból, a melyet az elsõ napon estve megáldozol, semmi ne maradjon reggelig.

5 Nem ölheted le a páskhát akármelyikben a te városaid közül, a melyeket az Úr, a te Istened ád néked;

6 Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy az õ nevét oda helyezze: ott öld le a páskhát estve, napnyugtakor, abban az idõben, a mikor kijöttél Égyiptomból.

7 Azon a helyen süsd és edd is meg, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened; reggel pedig fordulj vissza és menj haza a te hajlékodba.

8 Hat napon át egyél kovásztalant; hetednapon pedig az Úrnak, a te Istenednek berekesztõ ünnepe lévén, ne munkálkodjál [azon.]

9 Számlálj [azután] magadnak hét hetet; attól fogva kezdjed számlálni a hét hetet, hogy sarlódat a vetésbe bocsátod.

10 És tarts hetek ünnepét az Úrnak, a te Istenednek, a te kezednek szabad akarat szerint való adományával, a melyet ahhoz képest adj, a mint megáldott téged az Úr, a te Istened.

11 És örvendezz az Úrnak, a te Istenednek színe elõtt, te és a te fiad, és leányod, szolgád, szolgálóleányod, és a lévita, a ki a te kapuidon belõl van, és a jövevény, az árva és az özvegy, a kik te közötted vannak, azon a helyen, a melyet kiválasztott az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az õ nevét.

12 És emlékezzél meg róla, hogy te [is] szolga voltál Égyiptomban; és tartsd meg, és teljesítsd e rendeléseket.

13 A sátorok ünnepét hét napig tartsd, mikor begyûjtöd [a termést] a te szérûdrõl és sajtódról.

14 És örvendezz a te ünnepeden, te és a te fiad, a te leányod, szolgád és szolgálóleányod, a lévita, a jövevény, az árva és az özvegy, a kik belõl vannak a te kapuidon.

15 Hét napig ünnepelj az Úrnak, a te Istenednek azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr; mert megáld téged az Úr, a te Istened minden termésedben, és kezeidnek minden munkájában; azért örvendezz igen!

16 Minden esztendõben háromszor jelenjen meg közüled minden férfiú az Úrnak, a te Istenednek színe elõtt azon a helyen, a melyet kiválaszt; a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén, és a sátorok ünnepén. De üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr elõtt!

17 Kiki az õ képessége szerint [adjon,] az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, a melyet ád néked.

18 Bírákat és felügyelõket állíts minden kapudba, a melyeket az Úr, a te Istened ád néked, a te törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel.

19 El ne fordítsd az itéletet; személyt se válogass; ajándékot se végy; mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és elfordítja az igazak beszédét.

20 Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.

21 Ne plántálj magadnak berket semmiféle fából, az Úrnak, a te Istenednek oltára mellé, a melyet készítesz magadnak.

22 Oszlopot se emelj magadnak, a mit gyûlöl az Úr, a te Istened.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 16      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-8. It is constantly to be borne in mind that all redemption is from the Lord's Divine Humanity (that is, the Lord Jesus Christ), which is signified by the Passover.

Verses 9-12. Thus truths will be implanted in affection, which is signified by the feast of weeks.

Verses 13-15. And the soul will be led to genuine good, which is the feast of tabernacles.

Verses 16-17. In all these states the soul must endeavour to conform itself to the Divine Humanity

Verses 18-20. with judgement and without bias,

Verses 21-22. and without the admixture of anything from self-derived intelligence.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 257, 414, 1947, 2009, 2342, 2722, 2788, ...

Apocalypse Revealed 10, 81, 257, 585, 935

Heaven and Hell 122

True Christian Religion 298


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 102, 152, 179, 257, 401, 412, 661, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

2 Mózes 12:6, 8, 9, 10, 11, 15, 41, 51, 13:3, 4, 7, 18:21, 20:4, 21:22, 23:8, 14, 34:13

3 Mózes 23:5, 15, 34

4 Mózes 28:19, 26

5 Mózes 1:15, 16, 17, 4:16, 23, 25, 5:15, 12:5, 11, 12, 14, 14:29, 17:9, 19:17, 25:1, 27:25

Józsué 4:7

1 Sámuel 8:1, 12:3

2 Királyok 17:10, 21:7

1 Krónika 23:4, 29:14

2 Krónika 19:5

Ezsdrás 3:1

Nehemiás 8:17

Eszter 9:22

Zsoltárok 15:5, 84:8, 122:4

Példabeszédek 11:19

Ézsaiás 33:20

Ezékiel 18:8, 36:38

Jóel 1:16

Máté 26:17

János 2:13, 4:45, 7:2

Apostolok 2:1

2 Korintusi 8:12

Významy biblických slov

Abib
The month Abib in the Hebrew calendar signifies the beginning of a new spiritual state. The Passover, and with it, the beginning of the Exodus...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

hét
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

kovásztalan
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

reggel
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

hat
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

szolgálóleányod
'Maids' denote external affections serving the internal.

jövevény
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

árva
The fatherless signify those who are in good without truth, and are desirous by truth to be led to good.

szolga
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

háromszor
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


Přeložit: