Ámos 9

Studovat vnitřní smysl

           

1 Látám az Urat állani az oltáron, és mondá: Üsd meg az oszlop fejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök, és döntsd azokat mindnyájok fejére. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg. Nem fog elfutni közülök a futó, és nem menekül meg közülök a menekülõ.

2 Ha a Seolba ássák is be magokat, kezem onnan is kiragadja õket; és ha az égbe hágnának is fel, onnan is levonszom õket!

3 És ha a Kármel tetején rejtõznének is el, onnan is elõkeresem és elhozom õket; és ha szemeim elõl a tenger fenekére bújnának is, ott is parancsolok a kígyónak és megmarja õket.

4 És ha fogságba mennek is ellenségeik elõtt, ott is parancsolok a fegyvernek és megöli õket; és reájok fordítom szemeimet, vesztökre és nem javokra.

5 Mert az Úr, a Seregek Ura az, a ki megérinti a földet és elolvad [az,] és jajgat annak minden lakója, és feldagad egészen, mint a folyam, meg elapad, mint Égyiptom folyója.

6 A ki fenn az égben építé az õ boltozatát, és annak íveit a földre alapítá; a ki elõhívja a tenger vizeit s kiönti azokat a földnek színére: az Úr az õ neve.

7 Nem olyanok vagytok-é ti elõttem, oh Izráel fiai, mint a Kusiták fiai?! ezt mondja az Úr. Nem én hoztam-é ki Izráelt Égyiptom földérõl, és a Filiszteusokat Kaftorból, és a Siriabelieket Kirbõl?!

8 Ímé, az Úr Isten szemmel tartja a bûnös országot, és eltörlöm azt a földnek színérõl. Mindazáltal még sem pusztítom el egészen a Jákóbnak házát, ezt mondja az Úr!

9 Mert ímé, én parancsolok és szétrázom Izráel házát minden népek között, a mint a rostával rázogatnak; de nem esik a földre egy szemecske sem.

10 Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bûnösei, a kik azt mondják: Nem ér el minket és nem jõ reánk a veszedelem.

11 Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán.

12 Hogy örökségképen bírják az Edom maradékát és mindama népeket, a kik az én nevemrõl neveztetnek, ezt mondja az Úr, a ki megcselekszi ezt!

13 Ímé, napok jõnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szõlõtaposó a magvetõt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak.

14 És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izráelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak bennök. Szõlõket plántálnak és iszszák azok borát, és kerteket csinálnak és eszik azoknak gyümölcsét.

15 És elplántálom õket az õ földjökbe; és nem szaggattatnak ki többé az õ földjökbõl, a melyet adtam nékik, azt mondja az Úr, a te Istened!


Exploring the Meaning of Ámos 9      

Napsal(a) Helen Kennedy

Here, in Amos 9, there's a warning that the Last Judgment would be thorough. None of the perpetrators of evil responsible for the demise of the church would escape it.

Prior churches had followed a similar path of spiritual ruination. But this time, the new church would not degenerate as the others had.

The Lord announced to Israel that a church would arise that will not perish. This New Church will worship and acknowledge the Lord. It will have soundness of doctrine and understanding - pictured by new wine, new gardens, and the abundance and beauty of the Lord’s restoration of His Church.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 9      

Napsal(a) Helen Kennedy

Here, in Amos 9, there's a warning that the Last Judgment would be thorough. None of the perpetrators of evil responsible for the demise of the church would escape it.

Prior churches had followed a similar path of spiritual ruination. But this time, the new church would not degenerate as the others had.

The Lord announced to Israel that a church would arise that will not perish. This New Church will worship and acknowledge the Lord. It will have soundness of doctrine and understanding - pictured by new wine, new gardens, and the abundance and beauty of the Lord’s restoration of His Church.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 209


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 414, 1069, 1071, 1197, 3322, 4391, 4926, ...

Apocalypse Revealed 90, 238, 316, 336, 503, 704

Doctrine of the Lord 4, 43

True Christian Religion 62, 467


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 275, 376, 405, 433, 581, 654, 799, ...

Marriage 62

Scriptural Confirmations 2, 3, 4, 9, 31, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 7:17

2 Mózes 14:24

3 Mózes 26:5

4 Mózes 24:18

5 Mózes 2:23, 28:64

Jób 22:13

Zsoltárok 34:17, 68:23, 104:3, 139:8, 10

Ézsaiás 6:4, 11:14, 27:12, 60:21, 62:8, 65:21

Jeremiás 16:15, 21:10, 23:24, 29:14, 32, 30:3, 11, 33:7, 11, 47:4, 49:16

Ezékiel 5:2, 12, 9:2, 20:38, 36:11, 19, 37:25, 39:28

Hóseás 1:4, 6

Ámos 5, 2:14, 15, 5:8, 11, 6:1, 3, 7:9, 8:8

Abdiás 1:4, 19

Mikeás 3, 4, 3:11

Náhum 1:5

Sofoniás 2:7

Lukács 22:31

Apostolok 15:16, 17

Rómaiakhoz 11:5

Významy biblických slov

tenger
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ura
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fiai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

esik
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

minket
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Dávid
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

napok
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

hegyek
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

eszik
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 I Will Bring Back the Captives of My People
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: