BaMidbar 6

Studovat vnitřní smysl

       

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃

2 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה׃

3 מיין ושכר יזיר חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל׃

4 כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל׃

5 כל ימי נדר נזרו תער לא יעבר על ראשו עד מלאת הימם אשר יזיר ליהוה קדש יהיה גדל פרע שער ראשו׃

6 כל ימי הזירו ליהוה על נפש מת לא יבא׃

7 לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יטמא להם במתם כי נזר אלהיו על ראשו׃

8 כל ימי נזרו קדש הוא ליהוה׃

9 וכי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו׃

10 וביום השמיני יבא שתי תרים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אהל מועד׃

11 ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום ההוא׃

12 והזיר ליהוה את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם והימים הראשנים יפלו כי טמא נזרו׃

13 וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל פתח אהל מועד׃

14 והקריב את קרבנו ליהוה כבש בן שנתו תמים אחד לעלה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים׃

15 וסל מצות סלת חלת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן ומנחתם ונסכיהם׃

16 והקריב הכהן לפני יהוה ועשה את חטאתו ואת עלתו׃

17 ואת האיל יעשה זבח שלמים ליהוה על סל המצות ועשה הכהן את מנחתו ואת נסכו׃

18 וגלח הנזיר פתח אהל מועד את ראש נזרו ולקח את שער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים׃

19 ולקח הכהן את הזרע בשלה מן האיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו׃

20 והניף אותם הכהן תנופה לפני יהוה קדש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה ואחר ישתה הנזיר יין׃

21 זאת תורת הנזיר אשר ידר קרבנו ליהוה על נזרו מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידר כן יעשה על תורת נזרו׃

22 וידבר יהוה אל משה לאמר׃

23 דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם׃

24 יברכך יהוה וישמרך׃

25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃

26 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃

27 ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם׃

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 6      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-5. The character of the celestial man is described, namely, that he is unwilling to investigate spiritual or celestial truths during his-regeneration, because he is distinguished from the man of the Spiritual Church, and cannot appropriate truths for the sake of being led into good; and in him ultimate truths are not separated from good, he is in good and truth conjoined, and he acts from good by truth, through the immediate perception of truth.

Verses 6-12. Concerning the regeneration of the celestial man, his purification from evil, his devotion to the Lord, the reconciliation of his external man with his internal, and the state of innocence he acquires.

Verses 13-21. Concerning the state of the celestial man made perfect by regeneration.

Verses 22-27. And, lastly, concerning the conjunction of the celestial with the spiritual heavens.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10044, 10137


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 222, 358, 870, 2009, 2177, 2187, 2342, ...

Apocalypse Revealed 47, 306, 417, 778, 939

Doctrine of the Lord 9

Doctrine of the Sacred Scripture 49

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 223, 288, 506


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 66, 186, 340, 365, 376, 412, 918

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 43:29

Shemot 29:27, 28

VaYikra 1:10, 3:6, 5:7, 7:12, 32, 34, 9:22, 10:9, 21:10, 12

BaMidbar 15:3, 7, 19:11, 14, 16, 23:20, 30:3

Shoftim 13:4, 14, 16:17

רות 2:4

Shmuel A 1:27, 28

Dvrei Yamim A 23:13

Dvrei Yamim B 7:14, 30:27

Tehilim 4:7, 115:12, 119:135, 121:7

Yishevah 26:12

Daniyel 9:17, 18, 19

עמוס 2:12

לוק 1:15

ג'ון 14:27, 16:33, 20:19

מעשי השליחים 21:23, 24, 26

2 סלוניקים 3:16

3 John 1:15

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

אשה
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

נדר
In Genesis 28:20, 'he vowed a vow' denotes, in the internal sense, willing that the Lord will provide. In the highest sense, where the Lord...

יין
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

ראש
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

יונה
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

חטא
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

כבש
'A lamb' signifies the good of the innocence of infancy. 'A lamb' signifies the Lord regarding His divine humanity. The lamb,' as in Revelation 8:11,...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

טמא
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

בת
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

תחת
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Memory Verse: Blessings from the Lord
Activity | Ages 4 - 14

 Quotes: Blessings from the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 Rays of Blessings from the Lord
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Bless Thee
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord Bless You and Keep You
Illustrated poster: "The Lord bless you and keep you; the Lord make His face shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up His countenance upon you, and give you peace" from Numbers 6:26.
Picture | Ages over 7

 The Lord Make His Face to Shine upon You
Try one of three variations of a project based on this beautiful passage from the Word: "The Lord bless you and keep you; the Lord make His face to shine upon you, and be gracious to you; the Lord lift up His countenance upon you, and give you peace" (Numbers 6: 24-26). 
Activity | Ages 4 - 10


Přeložit: