BaMidbar 5

Studovat vnitřní smysl
← BaMidbar 4   BaMidbar 6 →     

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃

2 צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש׃

3 מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שכן בתוכם׃

4 ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דבר יהוה אל משה כן עשו בני ישראל׃

5 וידבר יהוה אל משה לאמר׃

6 דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל ביהוה ואשמה הנפש ההוא׃

7 והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו׃

8 ואם אין לאיש גאל להשיב האשם אליו האשם המושב ליהוה לכהן מלבד איל הכפרים אשר יכפר בו עליו׃

9 וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה׃

10 ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה׃

11 וידבר יהוה אל משה לאמר׃

12 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל׃

13 ושכב איש אתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והוא לא נתפשה׃

14 ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והוא נטמאה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה׃

15 והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה עשירת האיפה קמח שערים לא יצק עליו שמן ולא יתן עליו לבנה כי מנחת קנאת הוא מנחת זכרון מזכרת עון׃

16 והקריב אתה הכהן והעמדה לפני יהוה׃

17 ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים׃

18 והעמיד הכהן את האשה לפני יהוה ופרע את ראש האשה ונתן על כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת הוא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים׃

19 והשביע אתה הכהן ואמר אל האשה אם לא שכב איש אתך ואם לא שטית טמאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה׃

20 ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך׃

21 והשביע הכהן את האשה בשבעת האלה ואמר הכהן לאשה יתן יהוה אותך לאלה ולשבעה בתוך עמך בתת יהוה את ירכך נפלת ואת בטנך צבה׃

22 ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן אמן׃

23 וכתב את האלת האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים׃

24 והשקה את האשה את מי המרים המאררים ובאו בה המים המאררים למרים׃

25 ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאת והניף את המנחה לפני יהוה והקריב אתה אל המזבח׃

26 וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה ואחר ישקה את האשה את המים׃

27 והשקה את המים והיתה אם נטמאה ותמעל מעל באישה ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה׃

28 ואם לא נטמאה האשה וטהרה הוא ונקתה ונזרעה זרע׃

29 זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה׃

30 או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני יהוה ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת׃

31 ונקה האיש מעון והאשה ההוא תשא את עונה׃

← BaMidbar 4   BaMidbar 6 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 5      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. The man of the church is instructed that he must reject from the heavenly life every tendency disposing him to profane the truth, falsify it, or defile it by contact with any natural affection void of spiritual life.

Verses 5-10. Concerning offences against the Divine Law through ignorance or weakness.

Verses 11-31. On an offence against good through ignorance of the truth; the illegitimate conjunction of falsity with good; the disturbance of the internal man in consequence; investigation from Divine Good; the process by which innocence or guilt is discovered; and the results of guilt or innocence.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10137


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 649, 2177, 2466, 3021, 3400, 4236, 5291, ...

Apocalypse Revealed 417, 862

Doctrine of the Lord 9, 48

True Christian Religion 288, 506, 614


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 522, 548, 618, 922

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Shemot 12:28, 50, 20:14, 29:28

VaYikra 1:2, 2:2, 9, 5:5, 16, 7:7, 13:45, 46, 15:2, 31

BaMidbar 12:14, 18:8, 19:11, 14, 16

Devarim 12:26, 23:15

Yehoshua 7:19

Dvrei Yamim B 26:21

Tehilim 109:18

Mishlei 7:18, 20

Yechezchial 33:26

מתיו 1:19

לוק 17:12

עברים 13:4

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

טמא
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

נקבה
Female signifies good.

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

אשה
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

עבר
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

שמן
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

עון
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

מים
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ראש
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

תחת
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

בטן
The belly (Psalms 16:4) signifies the interior understanding.

ירך
In Revelation 19:16, 'the Lord’s thigh' signifies the Word regarding its divine good. 'The thigh and loins' signify conjugial love, and because this is the...

זרע
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

אישה
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...


Přeložit: