BaMidbar 33

Studovat vnitřní smysl
← BaMidbar 32   BaMidbar 34 →     

1 אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן׃

2 ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם׃

3 ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים׃

4 ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים׃

5 ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת׃

6 ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר׃

7 ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל׃

8 ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה׃

9 ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם׃

10 ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף׃

11 ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין׃

12 ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה׃

13 ויסעו מדפקה ויחנו באלוש׃

14 ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות׃

15 ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני׃

16 ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה׃

17 ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת׃

18 ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה׃

19 ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ׃

20 ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה׃

21 ויסעו מלבנה ויחנו ברסה׃

22 ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה׃

23 ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר׃

24 ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה׃

25 ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת׃

26 ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת׃

27 ויסעו מתחת ויחנו בתרח׃

28 ויסעו מתרח ויחנו במתקה׃

29 ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה׃

30 ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות׃

31 ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן׃

32 ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד׃

33 ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה׃

34 ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה׃

35 ויסעו מעברנה ויחנו בעציון גבר׃

36 ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש׃

37 ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום׃

38 ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש׃

39 ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר׃

40 וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל׃

41 ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה׃

42 ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן׃

43 ויסעו מפונן ויחנו באבת׃

44 ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב׃

45 ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד׃

46 ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה׃

47 ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו׃

48 ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו׃

49 ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב׃

50 וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃

51 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען׃

52 והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במתם תשמידו׃

53 והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה׃

54 והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו׃

55 ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה׃

56 והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם׃

← BaMidbar 32   BaMidbar 34 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 33      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-2. The subject of whole chapter is the changes of state through which the man of the church passes in the course of regeneration, which are all inscribed on his memory.

Verses 1-15. The first general state includes deliverance from evil, a state of instruction, and some preparatory states of temptation.

Verses 16-36. The second general state involves more temptations, and a gradual advance towards a state of the good of truth or of charity, accompanied by successive states of instruction and a realization of more distinct states of natural delight in good and truth.

Verses 37-49. And the third general state describes other states of temptation, during which there is a decline to a state of adulterated good.

Verses 50-56. But now revelation follows concerning deliverance from this temptation, and an advance into the heavenly state in which evils and errors are to be entirely abolished, or removed, because otherwise falsities would obscure the light of truth, weaken the life of charity, and pervert the life of love to the Lord.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3249, 3325, 3858, 4236, 8017

Apocalypse Revealed 439, 862


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 560

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 15:7, 47:11

Shemot 6:26, 7:7, 12:12, 29, 37, 41, 51, 13:20, 14:2, 8, 9, 15:22, 23, 27, 16:1, 17:1, 18:11, 19:1, 2, 34:12, 13

BaMidbar 3:13, 10:12, 11:34, 35, 12:16, 13:26, 20:22, 28, 21:1, 4, 10, 11, 22:1, 25:1, 26:54, 55, 27:12, 32:34

Devarim 1:3, 2:8, 3:18, 9:1, 10:6, 7, 32:50

Yehoshua 1:6, 11:15, 13:20, 23:5, 7, 13, 16

Melachim A 9:26, 11:7

Yishevah 19:1

Yeremiyah 48:22

Yechezchial 6:14, 25:9, 28:24

Významy biblických slov

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

מצרים
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

יום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

הכה
'To smite' signifies condemnation. 'To smite,' as in Genesis 14:15, signifies vindication. 'To smite,' as in Genesis 32:8, signifies destruction. 'To smite the earth with...

בכור
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

דרך
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ימים
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

מים
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ים
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

לשתות
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

קדש
'Kadesh' denotes truths, and contention about truths.

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

אדום
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

הר
'Hills' signify the good of charity.

הארבעים
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

מלך
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

ישב
'Inhabit' refers to good.

כנען
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

מואב
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

ירדן
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...


Přeložit: