BaMidbar 27

Studovat vnitřní smysl

← BaMidbar 26   BaMidbar 28 →     

1 ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה׃

2 ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל העדה פתח אהל מועד לאמר׃

3 אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על יהוה בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו׃

4 למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחזה בתוך אחי אבינו׃

5 ויקרב משה את משפטן לפני יהוה׃

6 ויאמר יהוה אל משה לאמר׃

7 כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן׃

8 ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו׃

9 ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו׃

10 ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו׃

11 ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את משה׃

12 ויאמר יהוה אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל׃

13 וראיתה אתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך׃

14 כאשר מריתם פי במדבר צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם מי מריבת קדש מדבר צן׃

15 וידבר משה אל יהוה לאמר׃

16 יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה׃

17 אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין להם רעה׃

18 ויאמר יהוה אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו׃

19 והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם׃

20 ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל׃

21 ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה׃

22 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה׃

23 ויסמך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד משה׃

← BaMidbar 26   BaMidbar 28 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 27      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-11. Instruction with regard to those who are in good without truths, and with regard to their salvation.

Verses 1-4. Their origin and quality are described, and also their earnest desire for salvation and for the knowledge of the truth.

Verses 5-11. Only Divine Truth conjoined with Divine Good can decide, and give the laws of order in this case.

Verses 12-14. Concerning the separation of those who have been in merely representative worship, or in external worship without internal, and thence in mistaken zeal, that they may have a general view of heavenly principles in all their beauty, but cannot realize them.

Verses 15-23. But, on the other hand, that those who are governed by the truth combating against evil, provided they contend in subordination to Divine Good and Divine Truth, will ultimately do so, if they are obedient.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 878, 1678, 3255, 3703, 3862, 8588, 9857, ...

Doctrine of the Lord 49


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 17:8, 41:38

Shemot 17:9, 18:22, 28:30

VaYikra 24:12

BaMidbar 9:6, 8, 13:8, 16, 16:1, 2, 22, 20:1, 5, 12, 24, 26:33, 64, 65, 27:2, 21, 31:2, 33:47, 36:1, 2, 5, 11

Devarim 3:21, 27, 31:3, 7, 14, 16, 32:49, 34:9

Yehoshua 1:17, 9:14, 17:4

Shoftim 1:1

Shmuel A 14:19

Melachim A 22:17

Dvrei Yamim A 7:15

Dvrei Yamim B 1:10

Eyov 42:15

מתיו 9:36

מעשי השליחים 6:3, 7:51

הרומאים 6:23

התגלות 22:6

Významy biblických slov

בנות
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

מכיר
Machir' signifies the same as 'Manasseh' because Machir was the son of Manasseh.

מנשה
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

יוסף
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

שמות
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

בת
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

אחים
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

הר
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

מדבר
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

קדש
'Kadesh' denotes truths, and contention about truths.

בשר
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

יהושע
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...


Přeložit: