BaMidbar 15

Studovat vnitřní smysl

       

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃

2 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם׃

3 ועשיתם אשה ליהוה עלה או זבח לפלא נדר או בנדבה או במעדיכם לעשות ריח ניחח ליהוה מן הבקר או מן הצאן׃

4 והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן׃

5 ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד׃

6 או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין׃

7 ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה׃

8 וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה׃

9 והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין׃

10 ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה׃

11 ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים׃

12 כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם׃

13 כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח ניחח ליהוה׃

14 וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח ליהוה כאשר תעשו כן יעשה׃

15 הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה׃

16 תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם׃

17 וידבר יהוה אל משה לאמר׃

18 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה׃

19 והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה׃

20 ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה׃

21 מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם׃

22 וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה אשר דבר יהוה אל משה׃

23 את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה מן היום אשר צוה יהוה והלאה לדרתיכם׃

24 והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטת׃

25 וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה הוא והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם׃

26 ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה׃

27 ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת׃

28 וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח לו׃

29 האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה׃

30 והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה׃

31 כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה׃

32 ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת׃

33 ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל העדה׃

34 ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו׃

35 ויאמר יהוה אל משה מות יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה׃

36 ויציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשר צוה יהוה את משה׃

37 ויאמר יהוה אל משה לאמר׃

38 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת׃

39 והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם׃

40 למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם׃

41 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם׃

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 15      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-16. Concerning the worship of the Lord outwardly in various states of heaven and the church, namely, that it increases in fullness and intensity according to the degree in which the good of innocence increases, beginning in the inmost, descending also to the interior, and finally occupying the external man, and thus every degree of man's life.

Verses 17-21. Concerning the appropriation of good, when it is confirmed and established in the heavenly state, that then it is fully vivified from the Lord both by acknowledgement and perception.

Verses 22-31. Concerning errors through ignorance or inadvertence, and amendment in consequence, through the worship of the Lord by consecration to Him, and for the removal of the evil in order that the external man may be fully harmonized with the internal, and the whole man with the Lord.

Verses 32-36. Concerning the claiming of merit, even when man is in a prevailing state of good and truth conjoined, and the method of its removal and rejection.

Verses 37-41. And concerning the study of the Word in its literal sense in order that its particulars may be known, imbibed and practised; and in order that all merely selfish love and intelligence by which its truths are continually falsified may be removed.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2177, 2180


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 922, 925, 1071, 1463, 1947, 2276, 2280, ...

Apocalypse Revealed 242, 278, 316, 450, 623, 778

Doctrine of Life 2, 79

Heaven and Hell 287


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 279, 324, 365, 376, 576, 655, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Shemot 6:7, 12:14, 49, 18:14, 15, 22, 20:8, 23:19, 28:43, 29:40, 30:33, 31:14

VaYikra 1:2, 9, 13, 17, 2:12, 4:2, 13, 20, 22, 26, 27, 31, 35, 6:14, 7:16, 11:44, 22:18, 33, 23:13, 17, 19, 23, 24:14

BaMidbar 6:15, 7:13, 9:13, 28:5, 7, 13, 14, 29:6

Devarim 17:12, 22:12

Yehoshua 8:33

Shmuel A 3:14

Shmuel B 12:9

Melachim A 8:41, 42, 21:13

Dvrei Yamim B 29:35

עזרא 7:17

Nechemiyah 10:38

אסתר 9:27

Eyov 31:7

Tehilim 103:18

Mishlei 3:9

Yechezchial 6:9, 44:30

מתיו 9:20, 23:5

מעשי השליחים 7:58

הרומאים 11:16, 12:1

הפיליפינים 2:17

עברים 2, 5:2

2 פיטר 1:15

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ארץ
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

ריח
Fragrance means the affection of truth derived from good.

שמן
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

חצי
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

מביא
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

עזים
From correspondences, a goat signifies the natural man. The goat which was sacrificed, as in Leviticus 16:5-10, signifies the natural man regarding a part purified,...

עז
From correspondences, a goat signifies the natural man. The goat which was sacrificed, as in Leviticus 16:5-10, signifies the natural man regarding a part purified,...

בת
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

עצים
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

מצרים
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...


Přeložit: